NYHETSARKIV MED ÄLDRE ARTIKLAR

Tänk på att inte störa dina grannar!

Jag fick som ordförande härom dagen följande e-post från en boende:

Vi störs av en radio som går i gång före kl. 05:00 på morgonen med P1 och ”Nyheter från Ekot” på hög volym. Plinget som börjar och avslutar nyhetsuppläsningen hörs tydligt och rösten på nyhetsuppläsaren rösterna hörs rätt så väl om än inte så att man kan uppfatta vad som sägs.

Dessutom så är det någon som kör tvättmaskin och tumlare till långt in på natten och även före 06:00. Det blir ett dovt störande ljud när maskinen centrifugerar vilket påverkar vår nattro.

Föreningens ordningsregler säger:

Nattro mellan 22:00 och 06:00

För att fastigheten ska präglas av nattro mellan 22:00 och 06:00 får inte TV, radio, musikanläggning och annan utrustning som exempelvis borrmaskin, tvättmaskin och torktumlare användas så att dina grannar störs. Tänk särskilt på detta när dina fönster och/eller balkongdörr är öppna

Läs här föreningens ordningsregler om vad som gäller!
Publicerad 2022-10-04

Så här får det inte se ut!

I dag blev jag som ordförande kontaktad av Ethel Mattebo som sände mig en bild, samt reagerade på hur någon boende lämnat el- avfall, dator etc. under lådorna för lampor och batterier. Ethel uttryckte ( Jag fick nämna hennes namn ) att det var mycket trist att boende inte respekterar anslaget som säger att man själv måste åka med sådant el avfall till Må Återvinningscentral. Ethel ville att jag skulle informera om detta på hemsidan.

Ethel har självklart helt rätt! Följande gäller:

1. Endast små lampor och batterier får lämnas i de blå lådorna.

2. Annat el-avfall etc. får ej placeras där.

3. Man måste själv köra sådant avfall till Må Återvinnings- central.

4. Inget el-avfall får ställas på golvet!

Läs här anslaget ovanför de blå lådorna vad som gäller!
Publicerad 2022-10-04

Bokhyllorna i A och B huset

Britta Schönfeldt som är "biblioteksansvarig" meddelar att:

-Vi kommer att gallra ut böcker ur båda våra bibliotek i A och B-huset. De böcker vi rensat ut kommer därefter att skänkas bort till Second Hand. Vi måste göra så regelbundet eftersom det annars blir alldeles för trångt i bokhyllorna, och inga nya böcker kan fyllas på i dessa. Har du några böcker liggande där hemma, som du vill dela med övriga boende i vår förening så fyll då gärna på i hyllorna i vårt bibliotek, men lägg dem inte gärna ovanpå bokhyllorna! Ta i stället bort någon bok!

Vill du kvar din bok som du lämnat i biblioteket måste du nu hämta den senast 1 november 2022.

OBS! Fortsättningsvis kommer utgallring ske regelbundet vilket innebär att du ej sätter någon bok i våra bibliotek som inte kan utgallras! Vi är också tacksamma att du inte ställer uppslagsverk eller kokböcker i bokhyllorna.

Styrelsen
Brf Hamnkaptenen

Publicerad 2022-10-04

 • För att ge mer plats vill vi att du som inte använder cykeln hänger upp den eller säljer den!
  För att ge mer plats vill vi att du som inte använder cykeln hänger upp den eller säljer den!
 • Som ni ser är det alldeles för trångt.
  Som ni ser är det alldeles för trångt.
 • Det finns 13 krokar att hänga upp cykeln. Blir dessa upptagna så meddela detta till styrelseledamote
  Det finns 13 krokar att hänga upp cykeln. Blir dessa upptagna så meddela detta till styrelseledamote
 • Hjälp oss att få bättre ordning och plats, genom att hänga upp cykeln i taket eller sälja den.
  Hjälp oss att få bättre ordning och plats, genom att hänga upp cykeln i taket eller sälja den.
 • Genom att hänga upp cyckeln skapas mer plats.
  Genom att hänga upp cyckeln skapas mer plats.

Hjälp oss få bättre plats i cykelboden!

Boende har framfört synpunkter på att det är för många cyklar i cykel boden som ej används, eller åtminstone används väldigt sällan. Det blivit väldigt trångt och ont om plats . För att få bättre plats i cykel boden har vi satt upp krokar i taket, för att du skall kunna hänga upp din cykel om du använder den sällan eller aldrig.


Häng gärna upp din cykel!

Därför skulle styrelsen vilja att du som sällan använder din cykel hänger upp den i taket eller säljer den! Om du har svårt med detta så hör av dig till Elsa så hjälper hon dig. Det finns tretton st lediga krokar att hänga upp cykeln på. STYRELSEN VILL ATT DU HJÄLPER OSS ATT FÅ BÄTTRE PLATS SENAST NÄSTA VECKAN! Om de behövs fler krokar så tala med Elsa Persson så ordnar hon det!

Publicerad 2022-09-04

Du bör kontrollera brandvarnaren

Vi går mot mörkare tider då vi gärna tänder ljus för att det skall bli mysigt hemma . Föreningens brandskydds ansvariga vill nu sända en uppmaning till er alla.

- Se till att kontrollera att era brandvarnare verkligen fungerar vid kontroll och byt gärna ut befintligt batteri mot ett 10-årsbatteri. Dessa finns att köpa i affären.

Få hjälp att kontrollera och byta batteri!

Ringer du Britta Schönfeldt på 070-655 54 34 så hjälper hon dig att kontrollera om brandvarnaren fungerar och byta batteri.

Publicerad 2022-08-25

Inom kort kan du börja ladda via ladd boxen!

Inom kort kommer infrastruktursatsningen att vara klar med ny el dragning och uppsättning av laddboxar. Styrelsen har utsett styrelseledamoten Ulf Häggström att vara kontaktperson för elbil sägare och ansvara för avläsnings- och rapporterings arbetet till Castor. Ulf kommer även att svara för den praktiska hanteringen av laddboxarna WIFI & 4G frågor.

Kostnaden för elförbrukningen

Vi har beslutat sänka kostnaden för elförbrukningen till ett själv-kostnads pris om 1 krona plus moms per kWh timme. Detta innebär en totalkostnad av endast 1.25 kronor per kWh timme. Kostnaden per kWh kommer att gälla tom 31/12 2023 då vårt nuvarande elavtal utgår. Du kommer således att kunna ladda din bil mkt billigt. Jämför gärna med andras kostnader per kWh timme för elbils laddning i Örnsköldsviks området . Vi återkommer med ytterligare information vid uppstart!

LÄS STEN-OLOVS FÖREDRAG HÄR

 Publicerad 2022-05-25

 

Du kommer att behöva hålla ditt förråd vid din carportsplats och ditt garage öppen!

Samtliga parkeringsplatser kommer att utrustas med ett helt nytt kabelnät från el centralerna i hus A och B via undercentraler placerade i våra tre carportar, i garaget samt för de öppna p-platserna. Detta gäller oavsett du visat intresse för laddbox eller ej, så behöver vi kunna komma in i ditt förråd för att göra installationen.
Har du frågor är du välkommen ringa Sten Bylin, 070-664 23 44 eller Sten Olov Andersson, 070–5352764

Publicerad 2022-05-25

Få lägre månadsavgift genom att betala in ditt kapitaltillskott!

Nu är det återigen tillfälle för dig som ännu inte tagit chansen att betala av din bostadsrätts del av föreningens ursprungliga lån, och därigenom kunna sänka din månadsavgift. 2014 beslutade vår bostadsrättsförening att införa möjlighet till så kallat frivilligt kapitaltillskott. Det innebär att du som bostadsrättsinnehavare ges möjlighet att betala av den del av föreningens ursprungliga lån som är knutet till din bostadsrätt. Denna möjlighet att betala in kapitaltillskottet ges vartannat år i föreningen.

Hur det går till och mycket det handlar om ser du i tabellen i bifogade foldrar. Här hittar du också anmälningsblankett. Läs mer här!

Hittills har 49 % (33 st.) av bostadsrättsinnehavarna betalat av sin del av skulden och berörs därför endast av föreningens driftskostnader.

Läs mer här!

Du kommer att de närmaste dagarna få foldrarna och blankett för intresseanmälan i ditt tidnings fack vid dörren!

Information och blankett för intresseanmälan kommer inom det närmaste att läggas i ditt tidnings fack vid dörren.

Funderar du över något om detta med frivilligt kapitaltillskott kan du kontakta Gerth Mattebo som nås på mejl gerth. mattebo @ telia.com eller telefon 070-593 3395. Gerth Mattebo kommer vid årsstämman att informera om fördelarna med att betala av kapitaltillskottet.

Publicerad 2022-05-02

Om dina fönster kärvar!

På årsstämman i år togs fråga upp angående den motion som inlämnats till årsstäm-man 2020, om att föreningen skall bekosta smörjning av fönstren i lägenheterna. Styrelsen beslutade i augusti 2020 med anledning av denna motion ”att smörjning av fönster skall åtgärdas av lägenhetsinnehavaren." Detta styrelsebeslut rörande fönstren informerades styrelsen om på hemsidan i augusti månad 2020.

Har du problem med dina fönster gäller således följande. Felet avhjälps om du smörjer fönstren som bilderna visar, med en mindre mängd lås olja eller symaskinsolja. Detta bör göras både höst och vår. Se bilderna här intill. Om problemen finns kvar så kan du ta kontakt med Britta Schönfeldt på tfn. 070-655 54 34 så visar hon dig hur du skall göra.

Kvarstår problem med dina fönster kan du ringa Byggtjänst Ö-vik. Tel 0660 - 13 960. De har all service här i Ö-vik åt Invido som levererade fönstren. De har gett service rörande fönstren ett antal gånger och också gjort spanjolett byten. Det kostar ca 450 kr + moms / timme. De är vana att göra jobbet, så det tar högst en timme att åtgärda felet. Kontakta dem så får du hjälp!

Publicerad 2022-05-01

 

Nu är arbetet i full gång med att installera laddboxarna!

Arbetet med infrastruktur installationen av el för våra 71 bilplatser har nu påbörjats. 44 laddboxar av märket Easee Equalizer kommer att sättas upp. Läs mer här! Styrelsen menar att i dessa tider av jättehöga kostnader på både diesel och bensin, är detta en verklig framtidsinvestering för vår förening. Styrelsen har tecknat kontrakt med Solenergispecialisten och MR Entreprenad för en helhetslösning, dvs nytt elnät, laddboxar, installation, garanti, drift, underhåll och kringutrustning samt grävning för nedläggning av ny elkabel. På bilden ser du till höger Kasper Hellström, Solenergispecialisten och till vänster Niklas Engblom, Sidensjö El.
Publicerad 2022-06-01

Nu är det dags att sopa fram sanden under bilarna!

Tisdag 26 april kl. 07.00 kommer sopbilen, för att sopa vår innergård samt vid carporten och garaget på andra sidan Tullgatan. Viktigt är att alla då sopar fram sanden som ligger under och vid sidan av din bil, både på p-platsen med el och carports platsen. Sopa fram sanden en bra bit så att sopbilen lätt kommer åt att sopa bort det du sopar fram!

TACK FÖR ATT DU HJÄLPER OSS MED DETTA!

Styrelsen
Publicerad 2022-05-02

Föreningen får hela 50 % i bidrag till laddboxar!

I december månad sökte förening bidrag hos Naturvårdsverket för installation av laddplatser. Nu kan styrelsen med glädje meddela att vi fått beslutet från Naturvårdsverket, där man medger hela 50 % av totalkostnaden för investeringen. Detta innebär att styrelsen nu gett klartecken till investeringen och att arbetet igångsätts under april månad.

44 elbils laddare kommer att installeras

44 medlemmar har anmält intresse i den förfrågan som gjordes under 2021, för installation av laddbox inom en treårsperiod. Då vi nu fått hela 50 % av kostnaden i bidrag från Naturvårdsverket, har styrelsen beslutat om igångsättning av projektet.

Framtidsinvestering i ny ledningsinfrastruktur

Styrelsen menar att dessa i tider av jättehöga kostnader på både diesel och bensin, är detta en verklig framtidsinvestering för föreningen. Styrelsen har tecknat kontrakt med Solenergispecialisten och MR Entreprenad för en helhetslösning, dvs nytt elnät, laddboxar, installation, garanti, drift, underhåll och kringutrustning samt grävning för nedläggning av ny elkabel. Samtliga bilägare som är berörda kommer att få information så snart arbetet påbörjas.

Publicerad 2022-03-26

Bosse Eriksson kommer att måla samtliga stolpar samt pelare!

När samtliga bilar kommer att vara utflyttade från carportarna, har styrelsen beslutat att samtliga vita stolpar i carportarna skall slipas från skador och rostutslag samt tvättas och målas ett varv med rostskyddsfärg och två varv med vit färg. Arbetet utförs av Bosse Eriksson, som du ser på bilden här invid. Förutom målning av stolparna kommer även Bosse att åtgärda pelarna under balkongerna på samma sätt som stolparna i carportarna.
Publicerad -2022-06-01

Ventilations genomgång
i lägenheterna

Under hösten 2021 utförde Nils-Gunnar Näslund på NG Energi-teknik OVK besiktningen i samtliga lägenheter.

OVK står för Obligatorisk Ventilations Kontroll och är en besiktning som utförs för att säkerställa att ventilationssystemet i en byggnad fungerar tillfredsställande.

Resultatet av besiktningen presenteras i ett besiktningsprotokoll. Genom att klicka här kan du se besiktningsprotokollet! Under hösten 2022 kommer samtliga ut lufts kanaler att behöva rensas i lägenheterna. Vi återkommer till hösten 2022 med information om hur och när detta skall ske!

Publicerad 2021-11-27

Ändring av regler för kölista bilplatser

Förvaltningsbolaget Castor ansvarar för föreningens kölista för bilplatser. Föreningens lediga parkeringsplatser omfattas av kölistor, en kölista för carportar, en kölista för öppna p-platser och en kölista för garage. Som det fungerat tidigare har man när man tackat nej till erbjuden plats kunnat stå kvar på samma plats i kölistan. Detta har Castor velat förändra.

Styrelsen har därför beslutat enligt följande:

Följande regler skall gälla när p-plats blir ledig:

Den som står först i turordning på kölista och blir erbjuden en parkeringsplats får två val:

1. Tacka ja till erbjuden p-plats och lämnar då kölistan.

2. Tacka nej till erbjuden p-plats, och får då flytta till sista plats i kölistan. Kan även lämna kölistan tills vidare om så önskas.

Alla kontakter och kölistor administreras via Castor.

Publicerad 2022-02-23

Styrelsen vill önska er alla ett GOTT NYTT ÅR 2022!

Styrelsen för Brf Hamnkaptenen vill önska alla boende på Tullgatan 4A och 4B ett GOTT NYTT ÅR. Det har varit ett mycket intensivt år vi lämnar bakom oss. Båda husen i föreningen har nu renoverats av PEAB. Det har skapat lite olägenheter för oss alla. Tack för att ni visat så stort tålamod. År 2021 har också innehållit OVK- besiktning samt installation av vatten inbesparande duschmunstycken etc. samt en övergång från Riksbyggen till Castor som förvaltare.

Vi tackar Riksbyggen och dess medarbetare för tiden ni ansvarat för förvaltningen och hälsar Castor välkomna som ny förvaltare!

Publicerad 2021-12-27

Torben Åström även allmänt kallad "Tobbe" tar över den tekniska förvaltningen av Brf Hamnkaptenen.

Publicerad 2021-12-20

Castor tar över skötseln från 1 a januari 2022

Från 1 januari är Brf Hamnkaptenen ansluten till Castors felanmälan och jourtjänst. Felanmälan i fastigheterna görs i första hand via Brf Hamnkaptenens hemsida genom att du fyller i formuläret under Felanmälan på menyn, eller så kontaktar du fastighetsskötare Torben Åström på tfn. 0660-14 000 eller via Castors växel, tel. 060–12 80 00, vardagar mellan kl. 8.00–17.00. Föreningen är också fortsättningsvis ansluten till dygnet runt-jour. Denna tjänst skall bara användas vid akuta situationer, och då inte felet kan avhjälpas under ordinarie tillsyns tid. tel. 073-270 05 31.

Alla kontaktuppgifter kring den tekniska förvaltningen finns på anslagstavlan i trapphuset i A och B huset samt på vår hemsida.

Klicka här så kommer du till formuläret för FELANMÄLAN!

Nu kan du betala in hyran för januari månad!

Nu har du fått dina/era hyresavier gällande för första kvartalet 2022. Januari-februari-mars 2022.

Avgiften för januari månad skall vara betald senast 31 december.

Styrelsen i brf Hamnkaptenen har beslutat om en avgiftsändring nu från 1 januari 2022, och den avser en höjning med 1,7%.

Tänk på att det är nytt bankgironummer till er förening, som är: 5753–1360. Ni ska sedan ange det OCR nummer som står längst ner på avierna.

Ni kan ansluta er till autogiro eller e-faktura, och det gör ni lättast via er internet bank. Men Castor bifogar även en blankett för autogiro i samband med att ni får hyresavierna, om ni hellre vill använda er av den.

Har ni några funderingar om hur ni skall betala hyresavgiften så är ni hjärtligt välkommen att höra av er till Kristina Svensson på telefon: 060-644716 eller via e-post: avi@castor.se. Klicka här för ekonomen Kristina Svenssons brev till alla boende!

Castor önskar er alla ett RIKTIGT GOTT NYTT ÅR!

Publicerad 2021-12-20

Marknadsansvarige Thomas Lundgren och den tekniskt ansvarige Ann-Marie Edberg på Castor.

Publicerad 2021-12-20

Castor tar över
förvaltningen av
Brf Hamnkaptenen!

Styrelsen för Brf Hamnkaptenen får ny förvaltare, FÖRVALT-NINGS AB CASTOR.

Från 1 januari 2022 tar Förvaltnings AB Castor över som förvaltare för den ekonomiska förvaltningen, samt den tekniska fastighetsskötseln. Förvaltningen övergår därmed från Riksbyggen till Castor. Castor är ett företag med lång erfarenhet av förvaltning av bostadsrättsföreningar. Castors verksamhets-område finns från Luleå i norr till Norrköping i söder.

Torben Åström blir ansvarig för den inre och yttre skötseln samt tekniska hanteringen av föreningens två fastigheter, Tullgatan 4A och 4B. Vi får nya rutiner för felanmälan från 1 januari 2021.

Läs noggrant igenom det informationsblad för övergången som finns här. KLICKA!

Castor låter hälsa att de vill att du som boende, verkligen skall trivas och känna dig trygg med dem som Brf Hamnkaptenen nya förvaltare. Vi välkomnar dem att sköta vår förening!

Styrelsen har beslutat om en mindre avgiftshöjning för 2022

Brf Hamnkaptenens styrelse har beslutat om en mindre höjning av avgiften för föreningens 67 bostäder från 1:a januari 2022. Höjningen blir måttliga 1,7 % i förhållande till nuvarande månadsavgift, och gäller bostaden. Någon höjning av garage, carportar och p-platser görs ej för 2022.

- Det är viktigt att föreningen följer med kostnadsutvecklingen, säger ordförande Sten Bylin som pekar på att höjningen ligger i paritet med den höjning som Ö-viks hem gjort.

Publicerad 2021-12-10

Vatten - och energi inbesparande åtgärder har installerats

Styrelsen beslutade 2021 att till en kostnad av ca 50 000 kronor + installationskostnaden införa vatten- och energibesparande åtgärder. Detta har bekostats inom ramen för föreningens kostnadsbudget och således utan kostnad för dig/er som bostadsrättsinnehavare.


I varje lägenhet har skett installation av ett duschmunstycke med slang, en dusch regulator, en strålsamlare för tvättställ och en strålsamlare med kulled för diskbänk. Utrustningen motsvarar ett värde av drygt 900 kronor per lägenhet. Målsättningen är att reducera vatten- och energiförbrukningen på befintliga tappställen, med upp till 60 % och samtidigt ge betydligt förbättrad vatten komfort med konstant vattenflöde oavsett högt eller lågt vattentryck.

Publicerad 2021-12-09

Trevligt adventsmingel

Det blev ett trevligt och traditionsenligt advents mingel i B-huset advents lördagen den 27 november 2021. Det är hela två år sedan vi hade advents mingel. Pandemin satte stopp för minglet 2020.

Trivsel kommittén med Mari-Anne Berggren, Ewa Nilsson, Ulf Häggström och Gunnar Sundin hade dukat upp med glögg, pepparkakor, godis samt julmust. Det blev en trevlig stund med möjlighet till goda samtal grannar emellan.

Dessutom kunde alla dagen till ära beskåda våra nya entrémattor som styrelsen införskaffat.

- Verkligen snygga och fina var det allmänna omdömet.

Vi framför ett varmt tack till Trivsel kommittén och önskar alla boende en fin och mysig adventstid.

Publicerad 2021-11-29

Styrelsen projekterar för elbils laddning

Styrelsen vill gärna få veta om Du har funderingar på att köpa hybrid- eller elbil inom en snar framtid, och kommer därför på onsdag 17 november att vid varje lägenhetsdörr dela ut en intresseanmälan.

För närvarande är det fem bostadsrättsinnehavare, som anmält behov av att få installera elbils laddning. Styrelsen gör därför bedömningen att föreningen måste möjliggöra laddning av elhybrid eller elbil. Intresseanmälan till en laddplats är inte en bindande anmälan, utan enbart ett underlag för styrelsens fortsatta projektering av laddplatser inom Brf Hamnkaptenen.

Våra befintliga motorvärmaruttag kan ej användas för elbils laddning! Motorvärmaruttag eller annat vanligt vägguttag är inte dimensionerade för det höga effektuttag som elbils laddning kräver, vilket kan överbelasta värmaruttaget och elsystemet. . Detta innebär att föreningen ej kan tillåta att nuvarande motorvärmaruttag användas för laddning av elhybrid- eller elbil.

Styrelsen kommer därför installera en helt ny och rätt dimensionerad elkabel för dels de parkeringsplatser som redan idag önskar ansluta sig till elbils laddning, dels för att kabel dragning förbereds för installation av framtida elbils laddning.

Detta innebär att samtliga idag befintliga motorvärmaruttag ska sitta kvar för att kunna fortsätta att betjäna de parkeringsplatser som i nuläget inte ser behov av elbils laddning. En annan fördel med dessa åtgärder är att alla kan behålla sina nuvarande parkerings-platser.

Styrelsens förhoppning är att arbetet skall kunna slutföras under första kvartalet 2022.

Publicerad 2021-11-13

Brandskyddsarbetet är viktigt i föreningen!

Föreningen har sedan många år en brandskyddskommitè med Elsa Persson, Peter Johansson och Sten Bylin som ordförande.

Enligt rådande brand skyddsregler får inga föremål typ skor, barnvagnar, lyktor, mattor, sopor och dylikt placeras utanför lägenhetsdörrar och förråd eller i trapphus! Dessa föremål kommer att flyttas till förrådet genast, för avhämtning om detta inte respekteras! De brandskydds ansvariga, Elsa Persson och Peter Johansson kontrollerar sex gånger per år samtliga våningsplan samt i förråden i hus A och B så att ovanstående efterlevs.

Med "prylar" i vägen hindras även de som ansvarar för städningen i sitt arbete!

Om vi hjälps åt med detta så underlättar vi för personalen som städar och för räddningstjänsten vid en eventuell sjuktransport.

Publicerad 2021-11-15

Därför är dörrarna uppställda i entréerna!

En av dörrarna i entréerna, där det är två dörrar står nu permanent öppna. Anledning är att underlätta för de boende som använder rullator eller rullstol. Dessutom vill styrelsen spara på dörrautomatiken som tidvis krånglat mycket. OBS! Dörrarna som står öppna är uppställda med en magnet. Skulle det börja brinna går dörrarna således igen automatiskt, och fungerar som branddörr. Du skall därför inte trycka på någon knapp för att stänga dörren. Dörren skall vara uppställd.
Publicerad 2021-10-28

Bosse Eriksson hjälper oss snygga upp i hus A och B

Varje år gör styrelsen en underhållsbesiktning av fastigheterna på Tullgatan 4 A och 4 B, både in och utvändigt. I år kommer den pensionerade snickaren Bosse Eriksson ( Bror till Britta Schönfeldt ) från Björna, att hjälpa oss att fixa till det som behövs åtgärdas efter underhållsbesiktningen. Han har redan hunnit med att måla trappräckena i - A huset. Styrelsen är jätteglada över att få hjälp fortsättningsvis av Bosse vid behov. Välkommen att hjälpa oss Bosse i föreningen!

Publicerad 2021-10-29

Castor blir ny förvaltare för Brf Hamnkaptenen från och med 1 januari 2022

Styrelsen för Brf Hamnkaptenen har ingått avtal med en ny förvaltare, FÖRVALTNINGS AB CASTOR, beträffande föreningens ekonomiska och tekniska förvaltning inklusive fastighetsskötsel.

Bakgrund till byte av leverantör från nuvarande leverantör Riksbyggen beror dels på att avtalet med Riksbyggen upphör att gälla den 31.12 2021, dels beroende på att Riksbyggen ändrat sin policy för fortsatt utförande av föreningens förvaltning.

Av denna anledning valde styrelsen i våras att gå ut med en ny offertförfrågan till olika leverantörer för utförande av föreningens förvaltning. Efter utvärdering av offerterna har vi förhandlat fram ett nytt förvaltar avtal med Castor som ska gälla från och med 1 januari 2022.

Castor finns idag från Luleå i norr till Norrköping i söder och förvaltar närmare 180 bostadsrättsföreningar, mellan 4 och 370 lägenheter. Castor har även ett lokalt bolag i Övik, TFS Teknisk Fastighetsservice och det blir fastighetsskötare/tekniker Torben Åström på TFS, som kommer att ansvara för in- och utvändig skötsel av föreningens två fastigheter.

Under tiden fram till 1 januari 2022 finns ett 30-tal frågor att lösa och åtgärder vid överflyttningen från Riksbyggen till Castor, avgiftsavier, autogiromeddelande, konton, återlämning/kontroll av nycklar med förteckning, övrig utrustning, kopiering av webbinformation, ekonomiska informationen för bokslut, återlämnande eller radering av data, personuppgiftshantering, etc.

Som boende kommer du givetvis att under hösten hållas väl informerad om övergången från Riksbyggen till Castor.

Alla boende i föreningen är givetvis också välkommen med frågor om övergången till nye förvaltaren Castor. Välkommen att ringa ordf. Sten Bylin på tfn. 070-664 23 44 eller sekr. Sten-Olov Andersson på tfn 070-5352764.

Brf Hamnkaptenens styrelse 2021-09-14

Publicerad 2021-09-14

Föreningen välkomnade nyinflyttade i hus A och B

Under år 2021 har det sålts fyra lägenheter i Brf Hamnkaptenen. Med anledning av Corona situationen så skedde det sedvanliga välkomnandet av de nyinflyttade först i september månad. Under första veckan i september besöktes samtliga nyinflyttade av ordförande Sten Bylin och vice ordförande Britta Schönfeldt. De uppvaktades alla med en liten välkomstgåva, samt fick information om vår bostadsrättsförening. Det blev verkligt trevliga pratstunder med en god kopp kaffe.

- Välkomna skall ni alla vara och det är styrelsens innerliga förhoppning att ni alla skall trivas i vår fina förening, säger ordförande Sten Bylin.

Anders Lindström är född och uppväxt i Gullänget och flyttade efter 16 år i Sundsvall till Örnsköldsvik och Tullgatan 4B. Anders är utbildad sjuksköterska men arbetar nu som läkemedelsförsäljare. Anders har två söner på elva och åtta år.

Publicerad 2021-06-10

Lisa Selin är uppvuxen i Örnsköldsvik. Efter studier till civilingenjör i Uppsala och arbete i Sundsvall flyttade Lisa in på Tullgatan 4A och arbetar nu som miljökonsult på Sweco. Lisa trivs ypperligt både med jobb och boende.

Helena Gulliksson flyttade från Varvet i juni till Tullgatan 4B och trivs redan jättebra. Hon lovordar den fantastiska utsikten hon har mot Ö-viks fjärden och hamnen. Helena arbetar som ekonom i Själevads församling.

Mats Jonsson och Monika Bjälkeby Jonsson flyttade in i juni månad. Båda är från Örnsköldsvik. De har tre barn i vuxen ålder. Monika är distriktssköterska och Mats äger Maskincentrum här i Ö-vik som utför service och underhåll till företag.

Så här skadas fasaden av att du hänger ut sladden på detta sätt! Ta därför bort sladden från fasaden

Du får inte hänga sladdar utanför fönstren!

Styrelsen har sett att det lite varstans hänger sladdar nedanför fönstren på husens fasader. Som ni ser på bilden här intill blir fasaden med tiden skadad och missfärgad. Genom vind och fukt blir det fula märken i fasaden, som ingen av oss önskar.


Styrelsen ber dig därför kolla utanför dina fönster om er termometer sladd hänger och slänger mot fasaden. Om det är så, måste du absolut korta ner sladden så att den del som skall vara utanför bostaden, blir så minimal som möjligt. Den längre delen kan du med fördel placera på fönsterbrädan.

Hjälp oss att hålla den ny putsade fasaden snygg!


Saknar du reservdelar till dina gardiner?

Vi vill tipsa dig om att om du saknar delar till dina rullgardiner, så kan du vända dig till Sömmerskan på Storgatan 4 B. Sömmerskan har allt som du behöver för att laga din rullgardinen. Du når Sömmerskan på tfn. 0660 - 179 90. Sömmerskan också komma hem till dig och hjälpa dig fixa rullgardinen.

Stäng dörren till cykelboden!

Det verkar som många av oss glömmer stänga och låsa dörrarna till cykelboden. Eftersom det finns stora värden samlat i cykelboden så måste alla stänga samt låsa dörrarna. Tänk också på att om dörrarna är öppna, så gäller ju inte din hemförsäkring.

Spärra ej porttelefonens tfn.nr.

Under veckan slutför LÅSTEKNIK installationen av de nya porttelefonerna. När någon besökare trycker på ditt namn för att ringa dig så kommer följande tfn.nr. att visas i din telefon 0660-43 15 41. Viktigt att du då inte spärrar detta nummer i din telefon. Gör du det kommer den besökande inte fram till dig!Publicerad 20211-05-04

Årsstämman 2021 hölls i även i år utomhus

Styrelseledamoten Gerth Mattebo avtackades för sina fina insatser i styrelsen. Även Anette Melbin avtackades trots att hon var frånvarande.

Per Nordgren avtackades för ett gott genomfört årsmöte.

Monica Sjöblom valdes till sammankallande i valberedningen och Gerth Mattebo till ledamot.

Ordf. Sten Bylin går igenom årsberättelsen.

Den nya styrelsen från vänster, Elsa Persson,Sten Bylin,Ewa Nilsson,Peter Johansson,Britta Shönfeldt, Sten Olov Andersson och Ulf Häggström

Många slöt upp trots den bistara väderleken.

Per Nordgren valdes till ordf. för stämman och Sten Olov Andersson till sekreterare.

Årsstämman hölls i även i år med anledning av Corona krisen utomhus vid carporten vid Tullgatan 4 A. Vädret var lite kyligt men helt acceptabelt och årsstämmodeltagarna tycktes trivas bra, där man satt med utsikt över Ö-viks fjärden.

Ordförande Sten Bylin hälsade de närvarande bostadsrättsinnehavarna välkomna och uttryckte tacksamhet över att så många slutit upp trots den lite kyliga väderleken.

Ordförande Bylin lyfte fram att föreningen är en av de största bostadsrättsföreningarna i Örnsköldsvik som förvaltar 67 st bostadsrätter vackert och centralt belägna. ÖA artikel från 4 maj som slår också fast att Brf Hamnkaptenen har "Absolut bästa läget" i Örnsköldsvik och den bästa prisutvecklingen det senaste året.

Läs mer här!
P
ublicerad 20211-06-17

Nya porttelefoner har installeras!

Ett helt nytt porttelefon system har installerats Anledning är att vi under flera år haft problem och kostnader för nuvarande porttelefoner. Dessa har utgått och går därför inte att renovera eftersom reservdelar ej finns att tillgå.

I det nya porttelefon systemet kommer det nu att finnas möjlighet att ansluta flera namn till varje lägenhet.

Installationen sköttes av Låsteknik och gick smärtfritt.

Publicerad 20211-06-17

Nu har det konstaterats!

Vi bor bäst av alla i Örnsköldsvik

Läs ÖA artikeln från 4 maj som slår fast att Brf Hamnkaptenen har "Absolut bästa läget" i Örnsköldsvik.

I Örnsköldsvik finns länets dyraste kvadratmeterpris och på en av stadens längsta gator ligger genomsnittspriset på en bostad på 3 820 000 kronor.

Bostadsmarknaden i Örnsköldsvik går stadigt uppåt. På några år har genomsnittspriserna ökat markant säger mäklaren Annacarin Holmgren på Fastighetsbyrån Höga Kusten.

– Prisutvecklingen i Ö-vik har varit ytterst god. Man ska ha med sig att vi går från en relativt låg nivå, jämför man oss med Umeå så har vi hälften så höga kostnader för hus här, säger Annacarin Holmgren.
Läs mer här!
Publicerad 20211-04-20

Många läser Hemsidan

Det känns väldigt bra för styrelsen att vår Hemsida är ett så bra kommunikationsmedel för våra medlemmar. När det händer något viktigt att förmedla, sänder ordförande Sten Bylin ut en e-post till totalt 76 boende om att ny information finns utlagd. Nu senast informerades om att renoveringen av B-huset skulle startas upp den 19 april. På två dagar hade då hemsidan 132 unika besökare vilket innebär att också vänner och bekanta torde ha varit in på hemsidan för att läsa. Förutom e-post till 76 boende, lämnas samma information som på hemsidan skriftligt ut till 18 boende som inte använder e-post och dator.

Tack för att du som boende håller dig informerad!

Publicerad 20211-04-09

Renoveringen av Tullgatan 4 B:s fasader avslutades 2021

Måndag den 19 april påbörjade Peab arbetet med att renovera fasaderna på Tullgatan 4B.

De återstående arbeten som finns i Hus A har också utförts under sommaren 2021.

Det har varit ett mycket omfattande renoveringsarbete som PEAB utfört. Föreningen har fått förlängd garantitid tom 9 september 2023.

Publicerad 2021-03-30

Portdosan till ditt garage

Du som hyr garage ansvarar för nyckeln som också fungerar som port dosa / fjärrkontroll för att öppna din port till garaget. Om nyckeln/port dosan går sönder ansvarar du för att själv införskaffa en ny sådan. Du köper den på Glas & Metall på Hästmarks vägen 2 här i Örnsköldsvik.

Tips från vice ordf. Britta Schönfeldt

Britta har vid några tillfällen tappat sin nyckel på garage golvet, Vid dessa tillfällen har delar i port dosan lossnat, och ramlat ur dosan. Britta har därför satt genomskinlig tejp runt dosan, som då förhindrar att den öppnar upp sig när du tappar den.

Publicerad 20211-03-30

Energispartips för att sänka dina elkostnader

Har vi ”energitjuvar” i våra lägenheter? Varje lägenhet i Brf Hamnkaptenen har sin egen elmätare som visar hur många kilowattimmar (kWh) som förbrukas i lägenheten. Funderar du på hur man kan minska elförbrukningen i lägenheten och därmed elkostnaden?

Styrelsen gav styrelseledamoten Sten-Olov Andersson i uppdrag att sammanställa några enkla energispartips för

att hålla nere lägenhetens elförbrukning. Välj det tips som passar dig.

Publicerad 20211-03-02

Se till att hålla miljö- bodens dörr stängd!

Vid ett flertal tillfällen har boende kommit till miljö boden och kunnat se att dörren ej varit stängd. Hjälp oss att se till att dörren till miljö boden alltid hålls stängd! När du lämnar boden stanna därför kvar och förvissa dig om att dörren går ner helt!

TACK FÖR ATT DU HJÄLPER OSS MED DETTA!

Styrelsen

Publicerad 20211-03-02

Gasolflaskor får ej förvaras på balkongen!

Boende har gjort styrelsen uppmärksam på att gasolflaskor förvaras på den inglasade balkongen. Enligt föreningens stadgar är det ej är tillåtet "att förvara gasolflaskor med en volym på 5 liter eller mer". Enligt MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ) får i flerbostadshus endast gasolbehållare med volym som är mindre än 5 liter hanteras (blå campingbehållare). Se MSB´s bestämmelser på sidan 8 genom att klicka här! Styrelsen får därför be er ta bort gasbehållare som är större än 5 liter. Observera då att förvaring av behållare med brandfarlig gas på vind, i källarförråd och garage i flerbostadshus eller för flera hushåll är förbjudet.

Styrelsen

Publicerad 20211-03-02

Fasadarbetena snart slutförda på Tullgatan

Arbetet med fasaderna på Tullgatan 4 A avslutas inom kort. Med anledning av höstens intåg kommer däremot arbetet med fasaden på Tullgatan 4 B att göras under våren 2021. Anledningen är att fasadputs ej kan utföras när det finns risk för kyla och frost. När det gäller de inre arbetena i de lägenheter som inrapporterat fuktskador etc. i hus A så kommer dessa arbeten att påbörjas så snart fasaden har renoverats. Detta arbete påbörjas således under hösten och vintern. Innan dessa arbeten påbörjas kommer en besiktning av skadorna att göras, för att bestämma vilka renoverings åtgärder som måste vidtas i respektive lägenhet.

Vi återkommer med information till berörda bostadsrättsinnehavare så snart som möjligt.

Publicerad 20211-08-02

Fjärrkontroll till senaste TV-boxen

Behöver du ytterligare en fjärrkontroll till den senaste TV-boxen Arris du fick, så finns den att köpa för 199 kronor på Telia butiken här i Örnsköldsvik.

Ladda ner en gratis fjärrkontroll från Google Play butiken

Zappa är den smarta fjärrkontrollen för dig som har både Tv från Telia och en trådlös router från Telia. Den fungerar precis som din vanliga fjärrkontroll - men bättre! Din telefon kommer då att fungera som fjärrkontroll. Du laddar ner Zappa appen från Google Play butiken på nätet.

Publicerad 2020-12-10

Flera boende har undrat över var man köper kuddarna

Våra nya soffor i entréerna har verkligen uppskattats av våra boende! I samband med att TV-boxarna delades ut så frågade flera boende var man kunde köpa kuddarna som ligger på soffan i entrén. Vill du få tag i liknande kuddar så söker du på www.bestcanvas.se.

Det var en väldigt bra firma att handla av. Skulle du också vilja ha bilder att sätta på kuddarna så ringer du till Sten Bylin på tfn. 070-664 223 44 så ordnar han bilder till dig!

Publicerad 2020-12-10

Mindre höjning av månadsavgiften

Brf Hamnkapten styrelse har beslutat om en mindre höjning av månadsavgiften på 1,8 %, för att kunna täcka de allmänna kostnadsökningar som leverantörer etc. aviserat inför 2021.

Styrelsen beslutade också att hyror för garage, carports och p-platser blir oförändrade för 2021.

Publicerad 2020-12-10

Julklapp till er alla! Ytterligare TV-Box

Den TV-box ( Arris VIP 5305) som samtliga boende i vår förening fick hämta för några veckor sedan, är den senaste och nyaste TV-boxen som Telia har. Kostnaden för den i Teliabutiken och på nätet inkl. fjärrkontroll ligger på 1 299 kronor. När föreningen tecknade avtal med Telia förutsattes dock att Netflix skulle vara integrerad i menyn, som kommer upp på TV skärmen, på samma sätt som du ser här ovan.

När vi fick de nya boxarna så kunde vi konstatera att i den allra nyaste boxen som vi alla fick, så hade Telia tagit bort Netflix från huvud menyn? I kontakt med Telia så visade det sig att Netflix, troligtvis ej mer kommer att finnas med i TV-boxens huvudmeny. Utifrån detta förhållande har nu vår ordförande Sten Bylin förhandlat med Telia, om att samtliga lägenheter i Brf Hamnkaptenen skall få erhålla ytterligare en TV-box ( Arris VIP 4302 ), där Netflix finns integrerat i huvudmenyn. Efter tre veckors förhandlande har nu Telia gått med på föreningens krav. Samtliga lägenheter får nu ytterligare en TV-box med Netflix integrerad. Det blir således en dubbel box som också kan användas som tvillingbox i lägenheten . Detta innebär ingen merkostnad för dig och vår förening, men en kostnad för Telia på ca 47 000 kronor. Behöver du ytterligare en kanalväljare finns de att köpa på Teliabutiken här i Örnsköldsvik.

Dubblett boxen skall hämtas i El - centralen i entrén i hus A måndag 7 december 2020 . Du kommer att få en kvittenslapp i ditt tidningsfack vid din dörr med uppgift om tider etc. Kvittensen skall lämnas när du mottager dubblett boxen.

Styrelsen för Brf Hamnkaptenen genom

Sten Bylin/Ordförande

Publicerad 2020-12-05

Extra förenings-stämma har hållits

Medlemmarna i Brf Hamnkaptenen samlades torsdag 12 november 2020 till extra föreningsstämma, med anledning av att förslag till nya andelstal förelåg, eftersom att fem bostadsrättsinnehavare valt att betala in kapitaltillskott.

Sten Bylin valdes att leda den extra årsstämman och Sten Olov Andersson valdes till sekreterare.

Gerth Mattebo presenterade förslag till nya andelstal, och gick på ett förtjänstfullt sätt igenom hur de nya andelstalen beräknats. Stämman beslutade i full enighet att fastställa de föreslagna andelstalen enligt utsänt förslag.

Bilden visar att årsstämman hölls i fina lokaler på Strandgatan 15

Information om Peabs renovering av Tullgatan 4 A

Sten Olov Andersson och Sten Bylin informerade om den genomgripande renovering som PEAB gjort utan kostnad för föreningens medlemmar. Bl.a har Peab åtgärdat in läckage i fönster samt putsat fasaden på Tullgatan 4 A.

Invändiga skador i lägenheter i form av fuktrosor/fuktfläckar som föreningens medlemmar anmält till styrelsen kommer också att åtgärdas.

Taken och tjälskada vid garage

Peab har även åtgärdat takpapp läggningen på hus A och B, samt lagt ny takpapp ovanpå befintlig takpapp, för att möjliggöra en effektiv takavrinning.

Den tjälskada som årligen återkommit utanför garagen G2-G8 har också åtgärdats, genom att marken framför garagen grävts upp, ny isolering lagts samt att ytan därefter asfalterats.

Peab har stått för föreningens besiktningskostnader under arbetets utförande. Peab har också till föreningen erlagt den besiktningskostnad, föreningen hade under juni månad 2019 till en kostnad av 64 625 kronor.

Om föreningen själva skulle ha fått stå för renoveringskostnaderna skulle detta ha inneburit en höjning av månadsavgiften för oss bostadsrätts innehavare med 600 -700 kronor per månad. Detta är ju nu något som vi alla slipper.

Samtliga sex carports innehavare , som ej kunnat nyttja sin carportar under byggtiden, fick under fyra månader stå på hamnplan ( 4 månadsbiljetter x 330 kr ) helt på Peabs bekostnad, sedan har dessa sex carports innehavarna dessutom fått månadskostnaden återbetald på 440 kr x 4 mån = 1 760 kr. Totalkostnaden för Peab blev således 18 480 kronor och inte en krona för föreningens medlemmar.

Arbetet kommer att fortsätta med Hus B med början i maj månad 2021.

Information om uppdatering av Telias TV och Bredbandstjänster

Sten Bylin informerade om att styrelsen har förhandlat fram bättre villkor med Telia för föreningens bredbands- och TV-tjänster, som innebär att varje lägenhet i november månad kommer att få tillgång till en supersnabb, stabil och framtidssäkrad bredbandsanslutning. Alla lägenheter kommer den 19 november i entrén i Hus A, att få hämta ut nya routrar och ny och snabbare TV-box med förbättrade menyer mm.

Ingår i månadsavgiften

Telias utbud "Lagom" ingår i månadsavgiften och man skall således ej betala något extra ( under förutsättning att du inte beställt några extra kanaler som tex. C-more ). Sten Bylin uppmanade om att man skulle kolla sin nuvarande räkning, så att man inte påförts någon kostnad för det som redan ingår i månadsavgiften. Skulle man som boende själv betala för de tjänster man får genom vår bostadsrättsföreningen, skulle kostnaden för den boende uppgå till 917 kronor per månad.

Sten Bylin avslutade den extra årsstämman och framförde ett mycket varmt tack till Birgitta och Ulf Johnsson ( Boende i Tullgatan 4B ) för att de upplåtit sammanträdeslokalen i Strandvägen 15 B.

Snabbare bredband, nya routrar och bättre TV-tjänst från 19 november 2020

Styrelsen har förhandlat fram bättre villkor med Telia om föreningens bredbands- och TV-tjänster som innebär att varje lägenhet den19 november kommer att få tillgång till en supersnabb, stabil och framtidssäkrad bredbandsanslutning. Dessutom kommer alla lägenheter att få nya routrar och ny och snabbare TV-box med förbättrade menyer mm.

Ingår i månadsavgiften

Telias utbud "Lagom" ingår i din månadsavgift och du skall således ej betala något extra, under förutsättning att du inte beställt några extra kanaler ( Tex. C-more ). Kolla din nuvarande räkning så att du inte påförts någon kostnad för det som ingår i din månadsavgift. Skulle du själv betala för de tjänster du nu får genom vår bostadsrättsförening skulle kostnaden för dig uppgå till 917 kronor per månad. Fortsätt läsa genom att klicka här!

Varför fungerar inte hissarna ibland?

Vid några tillfällen har hissarna stannat och inte fungerat. Vid dessa tillfällen har Kone hisservice inkallats och kunnat konstatera att felet beror på att det kommit småsten i springorna vid ingången till hissen. Kostnaden för föreningen blir väldigt hög, när vi måste kalla in hisservice. Av den anledningen vädjar vi till alla att man kontrollerar att man inte har en massa grus under skorna när man går in. Tack för att du hjälper oss med detta!

Förslagslåda en möjlighet att påverka.

För att underlätta för dig som boende har styrelsen beslutat sätta upp en förslagslåda i hus A och B. Lämna gärna synpunkter och förslag i förslagslådan till Brf Hamnkaptenens styrelse, rörande frågor och förbättringar som du önskar att styrelsen skall ta upp till behandling.

När styrelse behandlat ditt ärende kommer du att få besked om styrelsens beslut.

OBS! För att styrelsen skall kunna ta upp ditt ärende måste det vara undertecknat med ditt namn, telefonnummer samt lägenhetsnummer!

Förslagslådan i hus A och B kommer inom kort att placeras vid anslagstavlan i respektive entré.

Glöm inte att låsa dörren i cyckelboden!

Boende har uppmärksammat styrelsen på att man vid ett flertal tillfällen kommit till cykelmoden när dörren varit olåst. Cyklarna betingar ju ett stort värde, och därför är det viktigt att du när du lämnar cyckelboden också ser till att dörren är låst. VAR DÄRFÖR NOGA MED ATT LÅSA !

Parkera inte framför ingången till B-huset!

En boende som har sin bil parkerad i B-husets carport har bett styrelsen uppmana boende i B-huset att inte parkera framför ingången till B-huset. Flera gånger när den boende skulle åka ut från sin parkering i carporten har någon parkerat bilen framför huvudingången, vilket gjort det näst intill omöjligt för den boende att köra ut bilen.


Styrelsen är därför tacksam om ni respekterar att man inte får parkera framför huvudingången, för annat ändamål än av och påstigning samt av- och inlastning.

Välkommen Ethel och Torbjörn Mattebo!

Ethel och Torbjörn Mattebo flyttade in i lägenhet A 62 i april månad 2020 och trivs redan att bo hos oss i Hamnkaptenen.

På bilden ser du Ethel Mattebo . Maken Torbjörn var förhindrad. Häromdagen fick Ethel och Torbjörn besök av ordförande Sten Bylin och vice ordförande Britta Schönfeldt som å styrelsens vägnar hälsade de båda varmt välkomna med en fin blomma. Båda kommer närmast från Uppsala och känner sig redan hemma i Brf Hamnkaptenen. Ethel och Torbjörn framför ett varmt tack till styrelsen för de fina blommorna de fick.

Torbjörn arbetar som konsult i data och Ethel är lärare på Nolaskolan.

- Jag och Torbjörn har en enastående fin utsikt över Öviks fjärden från vår balkong, säger Ethel som menar att man i Örnsköldsvik inte kan bo just bättre än i Brf Hamnkaptenen.

Än en gång välkomna Ethel och Torbjörn Mattebo!

Arbetet med renoveringen av Brf Hamnkaptenens fasader har påbörjats vecka 32

Måndagen den 3 augusti påbörjar Peab arbetet med att renovera fasaderna på Tullgatan 4A. Peab börjar då med bygga upp ställningar på hus A's fasad. Ingången mot carporten kommer därför under renoveringen av fasaden, ej att kunna användas för in och utpassage, förutom vid utrymning. Peab kommer sätta upp tydlig information om detta.

Bilar måste flyttas
När arbetet påbörjas på Tullgatan 4 A (på fasaden mot carporten) så gälleratt man under byggtiden ej kan ha sin bil parkerad i carporten. Detta kommer även gälla er som har bil i carport på Tullgatan 4 B ( Nr C 1 - C 12 ) samt på parkeringsplatserna (Nr P1- P5 samt P18 ) att ni måste parkera er bil på Hamnplans parkering. Peab kommer att förse er med parkeringsbiljetter via Parkster som ger er fri parkering på Hamnplan. Även de två gästparkeringarna kommer att vara avstängda.

Situationsplan
Peab har på begäran av föreningen tagit fram en "Situationsplan" över hur manskapsbodar, containers, förrådsbaracker etc. kommer att ställas ut inom Hamnkaptenens område, samt vilka avspärrningar som kommer att göras. Se bifogad skiss!

Inre arbeten
När det gäller inre arbeten i de lägenheter som inrapporterat fuktskador etc. så kommer dessa arbeten att påbörjas så snart fasaderna har renoverats. Innan arbetena påbörjas kommer en besiktning av skadorna att göras.

Vi återkommer med information till berörda bostadsrättsinnehavare.


Frågor under byggtiden
Renoveringsarbetena beräknas pågå från augusti månad till dess väderleken sätter stopp för renoveringsarbeten. Om arbetet ej kan slutföras under hösten återupptas det under våren 2021. Peabs ambition är dock att de utvändiga renoveringsarbetena skall slutföras under hösten 2020.

Styrelsens ansvariga under arbetet
Brf Hamnkaptenens styrelse har utsett ordförande Sten Bylin samt styrelseledamoten Sten Olov Andersson som föreningens ansvariga representanter, att följa renoveringsarbetena som kontrollanter. Har du frågor och funderingar som rör renoveringsarbetet kontaktar du Sten Bylin på tfn. 070-664 23 44 eller Sten-Olov Andersson på tfn. 070 -535 27 64.

För slutbesiktning av renoveringsarbetena har styrelsen utsett Johan Johnsson, Sweco.

Brf Hamnkaptenens styrelse känner stor tacksamhet över att Peab tagit sitt ansvar och nu vidtar renoveringsarbetena av fasaderna etc. Det är vår förhoppning att ni som boende skall ha överseende med de olägenheter som kan uppstå med anledning av dessa renoveringsarbeten.

För Brf Hamnkaptenens styrelse
Sten Bylin och Sten-Olov Andersson

Hundarna igen!

Vår fastighetsskötare Kalle på Riksbyggen som klipper våra gräsmattor har talat med våra styrelsemedlemmar Gerth Mattebo och Britta Schönfeldt.

Kalle hälsar att det finns hundbajs då och då på Hamnkaptenens gräsmattor, och ibland också hundpåsar som inte burits bort.

Kalle påpekar:

- Att det är ju lag på att plocka upp efter sin hund , och att han absolut inte själv vill gå å trampa i bajset när han sköter om föreningens gräsmattor.

Kalle ville att vi skulle ta upp detta och informera alla boende i Brf Hamnkaptenen.

- Det är beklagligt att vissa har så svårt att följa föreningens ordningsregler, säger vice ordförande Britta Schönfeldt, som verkligen hoppas på bättring, men samtidigt understryker att majoriteten av de som har hund sköter sig exemplariskt.

Styrelsen Brf Hamnkaptenen

Rabatt på Elite Hotels

Passa på i sommar att nyttja ELITE PLAZA HOTELS 15% RABATT !

Styrelsen har tecknat avtal med Elite Plaza Hotells i Örnsköldsvik, och som medlem i BRF Hamnkaptenen erbjuder de dig 15% rabatt på logi för dig och din familj samt dina gäster. Erbjudandet gäller helger fredag-lördag-söndag under 2020 samt alla dagar under sommarperioden 18/6-16/8 2020. Välkommen med din bokning på 0660-23 51 00 eller info.ornskoldsvik@elite.se.

Välkommen till Elite Plaza Hotel som ligger centralt beläget vid hamnen, med vacker utsikt över Örnsköldsviksfjärden. Här erbjuds gym, bastu, parkering, konferens och gastropub

Styrelsen Brf Hamnkaptenen

Tänk på detta i Coronatider - Undvik bli smittad!

ENTRÉDÖRRARNA

Om du känner dig orolig för att bli smittad när du skall låsa upp entrédörren så föreslår styrelsen att du använder din nyckel i stället för att låsa upp med portkoden. När du skall gå ut kan du använda den automatiska dörröppnaren genom att trycka på tillhörande öppningsknapp med armbågen. När du kommit in i lägenheten så är det ytterst klokt att tvätta dina händer ordentligt!

MILJÖBODENS KÄRL

Det är ju många som rör sig i vår miljöbod. Vi måste ha locken stängda på sopkärlen så det är nog klokt att du när du skall sopsortera använder handskar. När du kommit in i lägenheten så är det ytterst klokt att tvätta dina händer ordentligt!

Nu är det dags att gallra i våra bibliotek.

Vi kommer att gallra ut böcker ur båda våra bibliotek i A och B-huset. De böcker vi rensat ut kommer därefter att skänkas bort till Second Hand. Vi måste göra så regelbundet eftersom det annars blir alldeles för trångt i bokhyllorna, och inga nya böcker kan fyllas på i dessa. Har du nu några böcker liggande där hemma som du vill dela med övriga boende i vår förening så fyll då gärna på i hyllorna i vårt bibliotek.

Vill du kvar din bok som du lämnat i biblioteket måste du nu hämta den senast 26 april 2020.

OBS! Fortsättningsvis kommer utgallring ske regelbundet vilket innebär att du ej sätter någon bok i våra bibliotek som inte kan utgallras!

Styrelsen

Brf Hamnkaptenen

Peab påbörjar arbetet med renoveringen

Tisdag 31 mars kommer Peab att öppna upp runt omkring två fönster, för att kunna konstatera vilka åtgärder som skall utföras runt samtliga fönster på Tullgatan 4 A och och B. Det blir två provfönster för att undersöka hur Peab skall avhjälpa samtliga de anmärkningar som gjorts i den särskilda besiktningen (SÄB) 2019, så att utförandet rörande samtliga fönster i hus A och B samt fönsterbleck skall bli fackmannamässigt utförda. Vid öppningen/kontrollen runt fönstren kommer besiktningsmannen Johan Jonsson från Sweco att närvara,

Vill du läsa mer om vilka åtgärder Peab totalt skall göra kan du
klicka här!

Gästparkeringen igen!

Några boende i B-huset har hört av sig, och visat irritation över att boende som har garage-, carport- eller parkeringsplats för sin bil ändock med jämna mellanrum parkerar på föreningens gästparkering, och kan stå där ett till två dygn. Än en gång vill styrelsen förtydliga att gästparkeringen i första hand är till för gäster.

Gästparkeringen är till för tillfälliga besök och skall inte användas som långtidsparkering. Bil som parkeras på våra två gästparkeringar bör inte stå där mer än högst 24 timmar. Styrelsen är tacksam om ni som boende informerar era gäster om vad som gäller.

Tack för att du respekterar detta!

Styrelsen
Brf Hamnkaptenen

Arbetet med fönstren påbörjat av PEAB

Peab har nu öppnat upp runt omkring två fönster på Tullgatan 4 A . Det är två provfönster för att undersöka hur Peab skall avhjälpa samtliga de anmärkningar som gjorts i den särskilda besiktningen (SÄB) 2019. Renoveringsåtgärderna rörande samtliga fönster i hus A och B skall självklart bli fackmannamässigt utförda. Vid öppningen/kontrollen runt fönstren fanns också besiktningsmannen Johan Jonsson från Sweco närvarande,

Vill du läsa mer om vilka åtgärder Peab totalt skall göra kan du
klicka här!

Rabatt på Elite Hotell

Styrelsen har förhandlat fram rabatt på 15 % på Elite Plaza Hotells ordinarie priser för gäster till oss som bor i Brf Hamnkaptenen. Rabatten gäller under helger fredag-, lördag- och söndag natt.

Hoppas du tycker det låter som något du som boende kan få glädje utav? Önskar du få del av denna rabatt så uppger dina gäster koden ”Brf Hamnkaptenen ”. De kan

ringa eller maila in. Tel.0660-235100 el. info.ornskoldsvik@elite.se.


Styrelsen Brf Hamnkaptenen

Om fönstren kärvar!

Några bostadsrättsinnehavare har haft mindre problem med sina fönster. Felet avhjälps lätt om du smörjer fönstren som bilderna visar med en mindre mängd låsolja eller symaskinsolja. Detta bör göras höst och vår. Se bilderna här intill. Kvarstår problemen så kan du ta kontakt med Britta Schönfeldt på tfn. 070-655 54 34.

Får du problem med dina fönster kan du ringa Byggtjänst Ö-vik. Tel 0660 13960.

De har all service här i Ö-vik åt Invido som levererade fönstren. De har gett service rörande fönstren ett antal gånger och gjort spanjolettbyten. Det kostade 2019 ca 450 + moms / timme. De är vana, så det tar högst en timme att åtgärda felet. Kontakta dem så får du hjälp!

Peab tar sitt ansvar !

Fasader och tak kommer att renoveras!

Brf Hamnkaptenen har efter många års sammanträden och överläggningar kunna enats med Peab om att åtgärda de fel och brister som påtalats i besiktningar ända sedan år 2010. En särskild besiktning (SÄB) av hus A och B:s fasader gjordes i juni månad 2019 av Breiman Konsulter AB från Stockholm. Breiman Konsulter anses vara en ledande konsultfirma rörande besiktning.

Vid besiktningen konstaterades brister rörande bl.a. fönstrens montering och fasaderna. Då det funnits ett motstånd från Peab att gå styrelsen till mötes i de krav som styrelsen haft på åtgärdande av fönster, fasader mm. kopplade styrelsen in AG Advokatbyrå, Stockholm för att ställa krav på Peab att åtgärda de brister som upptäckts och påtalats i den särskilda besiktningen. Kostnaden för advokathjälpen täcks fullt ut av föreningens försäkringsbolag, Länsförsäkringar.

AG Advokatbyrå, Stockholm som är erkänt skickliga på entreprenadjuridik, tog då i samråd med styrelsen fram en stämningsansökan avsedd att inlämnas till Ångermanlands Tingsrätt om överenskommelse ej kunde nås med Peab utifrån att Peabs 10 - åriga ansvarstid upphör den 20 maj 2020.

Fint besök när HMS VISBY la till vid Hamnkaptenens kaj

Det blev ett fint besök vid Hamnkaptenens kaj när krigsfartyget HMS VISBY la till. Fartyget vägde hela 700 ton. Längden var 72,8 m och bredden 10,4 m med en höjd över vattenytan på 19,4 m. Fartyget framdrivs av vattenstrålar och har 4 st gasturbiner samt två dieselmotorer. Hela 35 knop klarar fartyget av.

Kraftfull beväpning
Fartyget har sjömålsrobot, ubåtsjakttorped, automatkanon, tung kulspruta, möjlighet till minfällning och sjunkbomber mm.
Det var ett trevligt besök som uppskattades av många.

Nya fina entrémattor i A och B - huset

Styrelsen har inköpt fyra nya entrémattor som togs i bruk i samband med adventsminglet i B-huset adventslördagen den 30 november.


Det är styrelsens förhoppning att det nu skall kännas än mer välkomnande när man kommer in i A och B-huset.


Styrelsen tackar alla de medlemmar som framfört att man tycker mattorna är både vackra och välkomnande.

Hjärtstartare inköpta till båda våra hus!

Styrelsen har inköpt två hjärtstartare till Tullgatan 4A och 4 B. Hjärtstartarna är nu uppsatta på plan 1 invid postfacken i respektive hus. Instruktion för hur hjärtstartaren fungerar och för hur den skall användas får du när du trycker på den gula knappen. Du behöver endast följa den talade instruktionen ( På svenska ) när du börjar använda hjärtstartaren. Hjärtstartaren är således mycket enkel att använda.

Vill du veta mer om hur hjärtstartaren fungerar och används kan du även se den instruktions video som finns i videon här på sidan.

Den är väldigt tydlig och lätt att förstå trots att talet är engelska.

Bopärmen finns nu utlagd på hemsidan

Vid inflyttning i lägenhet i Brf Hamnkaptenen skall du/ni som bostadsrättsinnehavare erhållit en Bopärm från föregående ägare av lägenheten, med information om vad som gäller för boendet, skötsel av lägenheten, föreningen etc.

Denna pärm skall överlämnas till nästkommande bostadsrättsinnehavare vid försäljning av lägenheten. För att underlätta för dig som boende har vi nu också här på hemsidan lagt in innehållet från respektive flik i din/er bopärm, med de tillägg och kompletteringar som gjorts av styrelsen under åren från 2010. OBS! Det är således texten under respektive flik i Bopärmen här på hemsidan, som är gällande för dig som bostadsrätts-innehavare..

Det är styrelsens förhoppning att du/ni skall få nytta av denna "Digitala Bopärm". Numreringen i innehållsförteckningen överensstämmer med flik numreringen i din/er Bopärm, men flikarna 23 - 25 har tillkommit. I den digitala Bopärmen finns också hela Bopärmen eller varje flik för nedladdning!

Om du klickar här kommer du direkt till den digitala Bopärmen !

Styrelsen

Brandtillbud i lägenhetsbalkong

En brand på balkong i lägenhet på Tullgatan 4A inträffade måndagen den 26 augusti. Branden orsakades av att en cigarett antänt en stolsdyna. Då rök och eldslågor slog ut från balkongen larmade boende i hus B räddningstjänsten, som snabbt var på plats. Vi får vara glada att elden kunde släckas utan att räddningstjänsten behövde använda vatten. Därigenom uppkom inga vattenskador eller större skador på balkongen där branden börjat. Genom att snabbt sätta ut fläktar så fick man även snabbt bort brandröken.

Brandsläckare

Var uppmärksam på att det nu finns brandsläckare på varje våningsplan, som kan användas vid brand. Larma först 112, därefter försöker du släcka branden med brandsläckaren som finns i hallen på ditt våningsplan.

Instruktioner på vad du skall göra vid brand

På vår hemsida finns instruktioner på vad du skall göra vid brandtillbud. Läs igenom den informationen noggrant. Klicka här!

Ta bort motorvärmarsladden

Motorvärmarsladden får ej hänga kvar när du inte använder den! Anledningen är att den då utgör en säkerhetsrisk för tex. lekande barn. Är olyckan framme så blir ju du ansvarig om någon skadas. Se därför till att du tar in sladden när den ej används!

Besiktning av fasaden tisdag den 18 juni

Under tisdagen den 18 juni kommer vi med hjälp av ett besiktningsföretag att genomföra en fasadbesiktning på hus A och B.

För att kunna komma högre upp längs fasaderna och inspektera ytterväggar på nära håll kommer besiktningsmännen att använda en "skylift" som placeras intill berörd yttervägg.

Redan under fredag 14 juni kommer vi att förbereda för besiktningen genom att kapa upp "provhål" i fasaden intill några fönsterkarmar på våning 2 i resp byggnad.

Efter att besiktningen är genomförd kommer naturligtvis fasaderna där ingrepp har skett, att återställas.

Vi kommer att kontakta berörda boende närmast intill där arbetena ska utföras och vi ber om överseende med ev obehag i form av buller vid håltagning och att arbeten sker nära vissa fönster.

Många deltog i Brf Hamnkaptenens årsstämma

Förvaltare Joaim Persson berättar och informerar om Riksbyggen.

Ordförande Sten Bylin informerar om årsredovisnibngen

Sekreteraren Sten Olov Andersson

Internrevisor Lena Engblom Eriksson gav mycket beröm för styrelsens arbete.

Lena Sundin hade gjort ett gott valberedningsarbete som ordförande i valberedningen

Joakim Pesson i informationstagen

Hans Åke Winter hade förslag på ändring i förslag till stadgar

Anita Nilsson verkar trivas gott

Gerth Mattebo förklarade en detalj i åsredovisningen

Sten Olov Andersson gick igenom förslaget till nya stadgar.

Vice ordförande Britta Schönfeldt avtackar suppleanten Monica Sjöblom för hennes mångåriga och gedigna arbete i styrelsen.

Sten Bylin och Gundis Lundkvist i glatt samspråk

Nils Gunnar Persson mös i fulla drag

En kopp kaffe är aldrig fel tycker Catarina Häggström

Kjell Nyren lät sig väl smaka av fikat

Dessa tre damer, Elsa Persson, Britta Schönfeldt och Monica Sjöblom hade fixat gott kaffe med smörgås och en kaka.

Sten Bylin uttryckte stor tacksamhet över att så många slöt upp på årsstämman " Det betyder mycket för styrelsen" sa han

Per Nordgren ledde årsstämman på ett exemplariskt sätt

Hasse Nilsson och Magnus Andersson i glatt samspråk

Valberedningsledamoten Nils Gunnar Persson

Styrelsen konstituerar sig

Bostadsrättsföreningen Hamnkaptenen höll en mycket välbesökt årsmöte på Kom In torsdag den 16 maj 2019. Föreningen som är en av de största bostadsrättsföreningarna i Örnsköldsvik som förvaltar 67 st bostadsrätter vackert och centralt belägna på den norra sidan av Örnsköldsviks inre hamn med några minuters promenad till stadskärnan, Fjällräven Center, Resecentrum Örnsköldsviks centrum med mera.

Ordförande Sten Bylin hälsade de närvarande bostadsrättsinnehavarna välkomna och gav ordet till förvaltare Joakim Persson som informerade om Riksbyggen i Sverige och Örnsköldsvik samt om Riksbyggens nya webbplats.

Till ordförande för årsstämman valdes Per Nordgren och till sekreterare valdes Sten Olov Andersson.

Genomgången av årsredovisningen visade att föreningen förvaltar värden till en summa 157 566 654 kronor och att föreningen har mycket god ekonomi med låga skulder och hela 8 miljoner kronor i likvida medel för framtida behov. Under 2017 har bl.a. ett staket satts upp mot Tullgatan och vägen in mot Hamnplan. En av carportarna har byggts om till förråd. Vindskydden vid de fyra entréerna har målats vita. En total genomgång av ventilationen i hus A och B har skett. OVK - besiktning har genomförts och en Energideklaration har tagits fram. Uppföljning av den garantibesiktning som gjordes 2016 har gjorts under 2018. Detta arbete fortsätter.

Styrelsen hade tagit fram förslag på nya stadgar för föreningen som antogs av årsstämman.

Internrevisorn Lena Engblom Eriksson föreslog att styrelsen skulle beviljas ansvarsfrihet vilket också blev årsstämmans beslut.

Årsstämman valde en ny styrelse bestående av ordförande Sten Bylin, Britta Schönfeldt, Anette Melbin, ( Nyval) Gert Mattebo, Sten Olov Andersson, med Peter Johansson ( Nyval ) samt Elsa Persson som suppleanter.

Monica Sjöblom och Helena Norberg avtackades.

Styrelsen konstituerade sig genom att välja Britta Schönfeldt till vice ordförande och Sten Olov Andersson till sekreterare. Sten Bylin fick uppdraget som webbredaktör och skribent.

Till internrevisorer valdes Lena Engblom Eriksson med Birgitta Blomqvist som suppleant. Valberedning blev Lena Sundin

( Sammankallande ) och Nils Gunnar Persson.

- Det känns som ett stort förtroende att få bli ordförande för denna mycket fina bostadsrättsförening, sa Sten Bylin som bebott i Hamnkaptenen under sex år.

Vid årsstämman avtackades avgående styrelsesuppleanten Monica Sjöblom samt till ledamoten Helena Norberg med blommor av vice ordförande Britta Schönfeldt. Även årsstämmans ordförande Per Nordgren fick en blomma samt förvaltare Joakim Persson..Efter stämmans avslutande följde möjligheten att ställa frågor samt trevlig samvaro vid kaffebordet med goda smörgåsar och gott kaffebröd.

Publicerad 16 maj 2019

Hur du parkerar på Brf Hamnkaptenen

Vi vill påminna er alla om att bilar skall parkeras endast där det finns markerade platser.

Gäst parkeringarna

Gäst parkeringarna är till för besökande och ej för boende De är avsedda för tillfälliga besök och inte som långtidsparkeringar. Bil som parkeras på våra två gästparkeringar bör inte stå där mer än högst 24 timmar. Styrelsen är tacksam om ni som boende ville informera era gäster om vad som gäller.

Tack för att ni hjälper oss med detta!

Styrelsen

Välkomna Tony och Theresia Andersson

Tony och Theresia Andersson flyttade in i lägenhet B 23 i april månad och trivs redan att bo hos oss i Hamnkaptenen.

På bilden ser du Tony Anderson . Hustrun Theresia var förhindrad. Häromdagen fick Leif besök av ordförande Sten Bylin och vice ordförande Britta Schönfeldt som å styrelsens vägnar hälsade Tony och Theresia varmt välkomna med en fin blombukett. Tony som haft ett annat boende i Örnsköldsvik under ett å, kommer ursprungligen från Torsåker känner sig redan hemma i Brf Hamnkaptenen. Tony och Theresia framför ett varmt tack till styrelsen för de fina blommorna de fick.

Tony är platschef på Bosch Rexroth i Mellansel och reser mycket i tjänsten.

- Jag och Theresia har en enastående fin utsikt över Hamnen från vår balkong, säger Tony som menar att man i Örnsköldsvik inte kan bo just bättre än i Brf Hamnkaptenen.

Än en gång välkomna Tony och Theresia!

 
 • Conny Eriksson i full frt med att förbereda planteringen.
  Conny Eriksson i full frt med att förbereda planteringen.
 • Markus Vestin från Riksbyggen med brudspireaplanten. Totalt sattes 240 st häckplant.
  Markus Vestin från Riksbyggen med brudspireaplanten. Totalt sattes 240 st häckplant.

Ny häck till glädje för oss alla!

En ny häck planteras efter muren mot havet. Det blir en Brudspirea som kommer att vara friväxande. När spirean blommar - ja då är det så att man vill trycka på stoppknappen och stanna klockan för en liten stund. En blommande häck av brudspirea är nämligen en anslående syn. När de gracila överhängande grenarna under försommaren täcks med vit spets i form av mängder av vita blommor är det otroligt vackert!

Riksbyggens personal tillsammans med Öviks Frakt och Schakt planterade häcken.

Det är styrelsens förhoppning att denna häck skall glädja många!

Nu kan du leka i sandlådan igen

Föreningen har inköpt nya leksaker i sandlådan. Så nu är det bara sätta igång att leka igen!
 

Publicerad 2019-04-15

Vädra gärna men inte hela tiden!

Våra hus är försedda med mekanisk ventilation, så kallade FTX-system, som förser lägenheterna med både frisk uteluft och ventilerar bort använd, varm, fuktig luft. Värmen i luften som ventileras bort genom ventilationssystemet kallas frånluft och återvinns innan den lämnar huset. Systemet ger oss alltså frisk tilluft i lägenheterna och bidrar även till att minska kostnaderna för uppvärmning.

För att undvika att den fuktighet som finns i den använda luften ska hamna i husets stomme så är systemet inställt så att det skapar ett litet undertryck i lägenheterna vilket innebär att lite mindre luft tillförs än det ventileras bort. Systemet kräver ett tätt hus för att det ska fungera som det är tänkt.

När man öppnar ett fönster i lägenheten så upphör undertrycket. Det spelar inte så stor roll om man kortvarigt öppnar fönstret för att snabbt vädra ur ett rum men det riskerar att störa ut systemet om man låter fönstret stå öppet under en längre tid.

Risken finns att fukt hamnar i husets stomme och vi får högre uppvärmningskostnader. Dessa risker är mindre under sommaren men då störs kylanläggningen av öppna fönster istället. Dessutom så finns det även risk att köksfläktens funktion försämras när man har ett fönster öppet.

Så – vädra med förstånd utifrån den här informationen!

Snöröj gärna runt din bil

Föreningen har snöslädar och snöskyfflar så att man enkelt kan hålla rent från snö vid sin parkeringsplats eller framför carport och garage, eftersom det ej ingår i Riksbyggens åtagande. Snöslädarna och snöskyffel är placerade i entrén i Hus A och B. Det är bra om du kan skotta runt din bil eller framför din carport/garage så att snöröjaren kan ta bort denna snön när de kommer och röjer. Tacksam om alla efter användandet, ställer snösläden åter i entrén. Tack för att du hjälper oss med detta!
Publicerad 2019-03-04
 

Väkommen till Brf Hamnkaptenen

Leif Lindgren flyttade in i lägenhet A71 i mitten av januari månad och trivs redan jättebra att bo i Hamnkaptenen.

På bilden ser du Leif Lindgren . Häromdagen fick Leif besök av Sten Bylin och Britta Schönfeldt som å styrelsens vägnar hälsade Leif varmt välkommen med en fin blombukett. Leif som haft ett annat boende i Örnsköldsvik trivs redan jättebra och framför ett varmt tack till styrelsen för de fina blommorna.

- Jag har en enastående utsikt över staden med Storgatan och Örnsköldsviks kyrka, säger Leif som menar att man inte kan bo just bättre.

Än en gång välkommen Leif!

Dörrautomatiken görs om !

NU GÖR VI EN LITEN INSATS FÖR VÅR MILJÖ OCH VÅR GEMENSAMMA EKONOMI

Genom att utrusta öppnings automatiken för entré- och innerdörrar med armbågskontakter som behöver hållas in ca 4 sekunder innan dörren öppnas automatiskt gör vi en miljöinsats samtidigt som vi sänker våra kostnader.

Idag öppnas entrédörrarna automatiskt så snart man tryckt in koden för upplåsning av dörren eller trycker på någon av armbågskontakterna som sitter inomhus.

Utrustningen slits om öppnar dörren onödigt mycket

Av den anledningen slits utrustningen som öppnar dörren onödigt mycket och vi har redan nödgats byta ett par av dem, till en kostnad av ca 20 000 kr styck.

Vi kan även konstatera att ytterdörrarna står öppna under en ganska lång tid när de öppnas av dörr automatiken vilket innebär högre uppvärmningskostnader under vintern.

Den tid dörren hålls öppen av automatiken är anpassad för person med nedsatt rörelseförmåga och måste vara så lång att exempelvis en rullstolsburen person ska hinna passera.

Funktionen för dörr automatiken på entréplanet byggs om

På grund av dessa saker kommer funktionen för dörr automatiken på entréplanet att byggas om.

Utvändigt kommer så kallade armbågskontakter, motsvarande dem som sitter invändigt, att sättas upp och samtliga armbågskontakter förses med en fördröjning på ca 4 sekunder.

Styrelsen

 

Viktig information om nyckelhanteringen

Publicerad 2019-01-22

På förekommen anledning och i syfte att förebygga risken att nycklar kan nyttjas av obehöriga ser styrelsen oss manade att informera alla boende i föreningen om vad som gäller angående våra lägenhetsnycklar.

Vid inflyttningen i maj 2010 kvitterade alla nyblivna bostadsrättsinnehavare ut fyra nycklar till sin nya lägenhet oavsett storlek på densamma. De fyra nycklarna är numrerade 1 tom 4, nycklarna passar till lägenhets- och entrédörrar, förråd och postlåda. Vid hyra av bilparkering med elstolpe erhålles två nycklar till eluttaget.

Det har vid behov även funnits möjlighet att köpa till extra nycklar. Styrelsen har nu fattat ett nytt beslut rörande nyckel hanteringen gällande från och med 1 januari 2019.
LÄS MER HÄR OM VAD SOM GÄLLER!

VÄLKOMMEN ELISABETH
OCH PETER TILL
TULLGATAN!

Elisabeth Strandberg och Peter Johansson som inflyttat vintern 2018 i lägenhet A82 trivs redan jättebra att bo i Hamnkaptenen.

Häromdagen fick de besök av Britta Schönfelt och Monica Sjöblom som å styrelsens vägnar hälsade de två nyinflyttade välkomna. Båda trivs redan jättebra och framför ett varmt tack till styrelsen för de fina blommorna.

BÄNK VID CARPORTEN

Styrelsen har satt up en bänk vid gaveln på carporten. Redan första dagen hade flera förbipasserande nyttjat möjligheten att sitta ner och vila sina ben. Här på bilden ser du några av dem som satt på bänken redan första dagen.

Publicerad 2018-12-01

PROBLEM MED DÖRRLÅSEN

Några bostadsrättsinnehavare har haft mindre problem med sitt dörrlås. Felet avhjälps lätt om du smörjer låset med en mindre mängd låsolja eller symaskinsolja. Kvarstår problemen så tar du kontakt med Britta Schönfeldt på tfn. 070-6555434

 

Vi har städat i biblioteket

Vi har rensat ut böcker ur båda våra bibliotek De böcker vi rensat ut finns nu placerade i städ rummen ( Lilla rummet till höger när man kommer in i förråden ) i båda husen till november månads slut. Därefter kommer vi att skänka vi bort dessa böcker till Second Hand. Vi måste göra så regelbundet eftersom det annars blir alldeles för trångt i bokhyllorna, och inga nya böcker kan fyllas på i dessa. Har du nu några böcker liggande där hemma som du vill dela med övriga boende i vår förening så fyll då gärna på i hyllorna i vårt bibliotek.

Vill man ha kvar sin bok som man lämnat i biblioteket finns det möjlighet att hämta den i städ rummet fram till den 30 november 2018.

Publicerad 2018-12-01

Lämna uppgift om ni har kyl eller frys med vattenanslutning!

Styrelsen för Brf begärde i början av hösten en uppgift om du/ni som boende har kyl-eller frysskåp med vattenanslutning. Då ingen boende lämnat in en lapp där man angett att man har ett sådant kyl- eller frysskåp, vill vi nu göra denna påminnelse i händelse utav att du/ni mot all förmodan glömt att lämna in den lapp du fick i början av hösten. Vi ber dig/er att meddela ordförande Sten Bylin på tel. 070-664 23 44 eller genom e-post på adressen sten.bylin@telia.com och uppge om du/ni har ett kylskåp eller frys som är vatten anslutet.

Stäng av varmvattnet och kallvattnet till lägenheten när ni åker bort!

Styrelsen rekommenderar också alla bostadsrättsinnehavare att stänga av varmvattnet och kallvattnet till lägenheten när ni åker bort en längre tid. Är olyckan framme så kan ju vatten forsa ut också från diskmaskinen eller tvättmaskinen med oanade skador som följd. Avstängning av vattnet görs i badrummet där avstängningskranar finns på ledningen vid taket.


 
 

Stäng alltid av vattentillförseln när du använt diskmaskinen

Styrelsen rekommenderar också alla bostadsrättsinnehavare att stänga av vattnet till diskmaskinen när man diskat klart!

VÄLKOMNA BERIT OCH BO NÄSLUND SAMT ULF OCH BIRGITTA JOHNSSON

Berit och Bo Näslund flyttade in under sommaren 2018 i Hus A. Både Bo och Berit är så nöjda å glada över sitt nya boende. De kommer från ett stort hus som krävde mycket skötsel. Därför känns nu det så bra med en lägenhet så nära sina barn och nära stadskärnan som endast ligger ett stenkast bort. Trevligt att ni ville bo i Brf Hamnkaptenen. Varmt välkomna Berit och Bo!

Ulf och Birgitta Johnsson har under sommaren flyttat in i Hus B. Ulf och Birgitta Johnsson har inte bott i Brf Hamnkaptenen så länge men börjar nu få ordning i sin fina lägenhet. De har fått en vidunderlig utsikt som de båda verkligen njuter av. Trots den korta tiden de bott hos oss trivs de utomordentligt bra. Varmt välkomna Birgitta och Ulf!

NYTT FÖRRÅD BYGGT I EN AV FÖRENINGENS CARPORTAR

Det har byggts ett förråd i en av våra carportar. Snickaren Reine Lundqvist har gjort ett utomordentligt arbete. Nu kommer föreningen att få plats för sina trädgårdsmöbler mm. Tack Reine för ett gott utfört arbete.

Entréerna har målats

Reine Lundqvist har även målat samtliga våra fyra entréer vita. Det har blivit ljust, fint och välkomnande.

VI VÄLKOMNAR BRITT OCH PER TILL HAMNKAPTENEN

Britt och Per Forsberg har i september månad 2018 flyttat in i B-husets lägenhet 103. På bilden ser du dem båda på väg in i sin nya lägenhet. De har tidigare bott på Storgatan här i Örnsköldsvik. I deras nya boende hos oss i Hamnkaptenen på tionde våningen kommer de att få en av de bästa utsikterna. Britt och Per kommer att kunna njuta över den enastående vyn över hamnen och staden. Vi välkomnar dem båda varmt och hoppas att de verkligen skall trivas hos oss!

----------------

TACK FÖR GLADA TILLROP

Staketet mot Tullgatan och Hamnplan är nu uppsatt. Vi tackar för alla glada tillrop och positiva kommentarer vi fått av er boende och andra över staketet. "Snyggt och vackert" har varit några av de synpunpunkter som lämnats. Det gläder oss verkligen i styrelsen! Vi tackar också Bygma som levererat och firman Sluta Gräv som satt upp staketet.

Då några delar saknades i leveransen av staketet så dröjer det drygt en vecka innan allt är helt klart.

INFORMATION OM GDPR

Har du hört talas om GDPR? Det står för General Data Protection Regulation och är en ny dataskyddslag som börjar gälla inom EU den 25 maj. GDPR ersätter den svenska personuppgiftslagen (PuL).

Det är viktigt för oss i Brf Hamnkaptenens styrelse att du känner dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. Därför är vi öppna med hur vi samlar in, behandlar de uppgifter som vi sparar hos oss.

Vårt mål är att du skall vara trygg med att vi hanterar dina personuppgifter i enlighet med GDPR`s bestämmelser.

Den nya lagen innebär att du har ett antal rättigheter. Du har bland annat rätt att beställa hem ett registerutdrag med dina person­uppgifter, som till exempel namn och kontaktuppgifter. För att erhålla uppgifter ur föreningens register kommer du behöva legitimera dig innan uppgifter lämnas ut.

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om dina rättigheter eller hur Brf Hamnkaptenen hanterar dina person­uppgifter? Gå in på vår hemsida brfhamnkaptenen.se och ta del av föreningens datapolicy, eller kontakta Sten Bylin på telefon 070-664 23 44. Du kan också mejla honom på sten.bylin@telia.com.

VAR VARSAM MED ATT LÄMNA UT PORTKODEN!

Det är viktigt att du som boende är varsam med att lämna ut portkoden. Tänk på vem du lämnar portkoden till! Vid varje ingång finns uppgift om nummret till respektive lägenhetsinnehavare. De besökande slår detta nummer och du som boende svarar och trycker 5. Då öppnas dörren! Om detta inte fungerar får du ringa felanmälan på telefon 026-65 70 00.

GÄSTPARKERINGEN

Boende har till styrelsen uttryckt irritation över att någon/några låter sin bil stå på gästparkeringen flera dagar i följd och i bland ända upp till en vecka. Gästparkeringen är till för tillfälliga besök och inte som långtidsparkering. Bil som parkeras på våra två gästparkeringar bör inte stå där mer än 24 timmar. Styrelsen är tacksam om ni som boende ville informera era gäster om vad som gäller.

Tack för att ni hjälper oss med detta!

Styrelsen

TACK STEN-OLOV FÖR ATT DU TOG BORT STAKETET!

Så här såg staketet mot hamnplanen ut efter vintern. Sten-Olov Andersson som bor i B-huset och som också är föreningens internrevisor var bussig att erbjuda föreningen att frivilligt ta bort staketet. Vi framför ett varmt tack till Sten Olov för den fina insatsen! Tack!

Nytt staket i sommar

Styrelsen har beställt ett nytt fint svart stålstaket som vi är övertygade om kommer att bli vackert som inramning av Hamnkaptenen . Om allt går som styrelsen planerat kommer det nya staketet att vara på plats första veckan i juni månad.

Skulle du vilja hjälpa till ibland?

Skulle du vilja hjälpa styrelsen med mindre uppgifter av olika slag ibland. Anmäl då ditt intresse till ordförande Sten Bylin på 070-664 23 44

VIKTIG BRAND- OCH SÄKERHETSINFORMATION

På förekommen anledning ber vi att få upprepa vad som gäller beträffande information från Räddningstjänsten och brandskyddet.

TRAPPHUS OCH LÄGENHETSENTRÉER

Enligt rådande brandskyddsregler får inga föremål typ skor, barnvagnar, lyktor, mattor, sopor och dylikt placeras utanför lägenhetsdörrar eller i trapphus! Med en massa "prylar" i vägen hindras även de som ansvarar för städningen i sitt arbete! Om detta inte respekteras kommer dina föremål att flyttas till förrådet genast för avhämtning!

Om vi hjälps åt med detta så underlättar vi för personalen som städar och för räddningstjänsten vid en ev. sjuktransport.

Klicka här nedan så får du dokumentet så att du kan komplettera din Bostadsrätts pärm.

Informationen har även lagts i samtliga boendes postfack!

Vänligen

Styrelsen Brf Hamnkaptenen

EWA OCH KENT TRIVS REDAN JÄTTEBRA I HAMNKAPTEN

Ewa Nilsson och Kent Jensstad som är inflyttade i lägenhet A53 trivs redan jättebra att bo i Hamnkaptenen.

På bilden ser du Ewa Nilsson och Kent Jensstad som flyttade in hösten 2017 i lägenhet A 53. Häromdagen fick de besök av Britta Schönfelt som å styrelsens vägnar hälsade de två nyinflyttade välkomna. Båda trivs redan jättebra och framför ett varmt tack till styrelsen för de fina blommorna.


Fortsättningsvis kommer vi att lägga in bilder på vår hemsida på dem som flyttar in. Givetvis görs det då med deras tillstånd.

HUR HANTERAR JAG MATOLJA OCH FETT

Matolja och fett som hälls i avloppet stelnar på vägen till reningsverket och kan orsaka stopp i avloppsledningarna. Häll därför inte detta i diskhon. Gör så här istället:

Om det är lite fett/olja

Torka ur stekpannan med hushållspapper och släng det i kompostpåsen.

Om det är lite mer fett/olja

Samla oljan i en brännbar förpackning, papper eller plast, och släng i soppåsen

VÄLKOMNA TILL HAMNKAPTENEN

På bilden ser du Adilice och Sture Lindgren som är nyinflyttade i B 62. I september 2017 fick de besök av Britta Schönfelt som å styrelsens vägnar hälsade de två nyinflyttade välkomna. Båda trivs redan jättebra och framför ett varmt tack till styrelsen för de fina blommorna.

Fortsättningsvis kommer vi att lägga in bilder på vår hemsida på dem som flyttar in. Givetvis görs det då med deras tillstånd.

FRIVILLIGT KAPITALTILLSKOTT – EN MÖJLIGHET ATT SÄNKA AVGIFTEN FÖR DIN BOSTADSRÄTT

2014 beslutade brf Hamnkaptenen att införa möjlighet till så kallat frivilligt kapitaltillskott. Det innebär att du som bostadsrättsinnehavare ges möjlighet att betala av den del av föreningens ursprungliga lån som är knutet till din bostadsrätt och därigenom dra nytta av en del fördelar.Då erbjudandet föranleder en hel del administrativt arbete erbjuds möjlighet till frivilligt kapitaltillskott vartannat år. Eftersom beslutet fattades 2014 så sker det således i fortsättningen vid jämna kalenderår. Detta innebär att möjligheten att inbetala ett kapitaltillskott kommer att ges i år. Du som ej inbetalt ett frivilligt kapitaltillskott kommer inom kort att få en information om detta i ditt brevinkast.

INFORMATION OM FÖRENINGENS HJÄRTSTARTARE

Då vi under 2017 fått flera nya hyresgäster vill vi informera om den hjärtstartare som finns att tillgå om någon skulle drabbas av problem med hjärtat. Hjärtstartaren finns placerad på gaveln av garagelängan som finns på andra sidan Tullgatan 4A. Händer något så är det enbart att hämta hjärtstartaren där. Under DOKUMENT på Hamnkaptenens hemsida finns nu inlagt bruksanvisning om hur hjärtstartaren fungerar och skall användas. Läs gärna igenom Bruksanvisningen noggrant och skriv ut och spara den i din bostadspärm. Om du inte har möjlighet att skriva ut Bruksanvisningen så kan du vända dig till Britta Schönfeldt så ombesörjer hon att du får Bruksanvisningen i papper.

SNÖSLÄDE INKÖPT FÖRPARKERINGSPLATSER OCH CARPORTAR

På grund av det myckna snöandet har boende framfört att föreningen borde köpa in snöslädar så att man enkelt kan hålla rent från snö framför parkeringsplatsen/carporten eftersom det ej ingår i HSB:s åtagande. Föreningen har därför nu inköpt två snöslädar som kommer att vara placerade i entrén i Hus A och B. Tacksam om alla efter användandet, ställer snösläden åter i entrén. Tack för att du hjälper oss med detta!

ALLA BOENDE I BRF HAMNKAPTENEN KAN NU FÅ INFORMATION VIA EPOST

Flera boende har uttryckt att de är tacksamma och glada över att man får information via e-post, så fort något nytt finns att informera om på BRF HAMNKAPTENENS hemsida. Önskemål har också framförts om att fler boende i lägenheten skulle kunna få information.

ALLA BOENDE I LÄGENHETEN KAN FÅ INFORMATION VIA E-POST

Alla boende kan få denna information via e-post. Vill ni att en eller flera i er lägenhet skall få information via e-post, så sänder ni e-postadressen med uppgift om namn och lägenhetsnummer till sten.bylin@telia.com så för vi in er på sändlistan så att all information även går till denna/dessa e-postadress/er.

De som ej har e-post får även fortsättningsvis samma information på papper i respektive brevfack.