Ordningsregler
Brf Hamnkaptenen

Beslutade av styrelsen 21 augusti 2013

Hamnkaptenen är vår gemensamma angelägenhet och tillsammans skapar vi ett attraktivt boende.
Alla människor är olika och det är mångfalden som berikar och skapar en unik bostadsrättsförening
att leva och bo i. För att alla ska trivas med boendet är viktigt att visa varandra respekt och omtanke.
För att tydliggöra vad vi alla måste tänka på för att värna vårt attraktivare boende och vår boendemiljö
har styrelsen* utfärdat dessa ordningsregler** som utgör ett komplement till gällande lagstiftning,
föreningens stadgar och andra regler som styrelsen utfärdat.


Nattro mellan 22:00 och 06:00

För att fastigheten ska präglas av nattro mellan 22:00 och 06:00 får inte TV, radio, musikanläggning och annan utrustning som exempelvis borrmaskin, tvättmaskin och torktumlare användas så att dina grannar störs.
Tänk särskilt på detta när dina fönster och/eller balkongdörr är öppna.

Fastighetsområdet
Det är inte tillåtet inom fastighetsområdet att:

• rasta hundar och slänga påsar med hundbajs.

• släppa hundar fria att springa inom fastighetsområdet.

• slänga cigarettfimpar*** eller annat skräp.

• parkera på annat ställe än angivna parkeringsplatser.

Det är inte tillåtet för boende att parkera på föreningens besöks parkeringar.
Vid husens entréer får endast bilar placeras tillfälligt vid av-/påstigning samt
Vid en brand är framkomligheten livsviktig och därför får inga föremål förvaras så att de kan
hindra en utrymning (Brandsäkerhet i flerbostadshus. MSB Myndigheten för samhällsskydd och
beredskap). Även räddningstjänstens framkomlighet och städningen underlättas av att våra
gemensamma utrymmen hålls fria från föremål.

Soprummet
För att hålla föreningens kostnader för sopor nere åligger det alla att källsortera sina sopor.
Entréerna, trapphusen, källarförråden.
I våra gemensamma utrymmen:

• är det förbjudet att röka

• får inte skräp slängas

• får inte privata föremål placeras (Förutom i det egna källarförrådet)

• är vi aktsamma för att förhindra onödiga utgifter.

Lägenheterna, balkongerna, uteplatserna
I lägenheten får det inte:

• utföras arbete som stör övriga bostadsrättsinnehavare.

• bedrivas yrkes- eller affärsverksamhet utan styrelsens medgivande.

På balkongen/uteplatsen är det inte tillåtet att:

• skaka eller piska mattor.

• ha gasol grill eller kolgrill.

• förvara gasolflaskor med en volym på 5 liter eller mer.

Det är heller inte tillåtet att kasta föremål från balkongen eller skaka mattor, sängkläder etc.

Vänligen
Styrelsen Brf Hamnkaptenen