Nyckelinformation för boende i
Brf Hamnkaptenen

På förekommen anledning och i syfte att förebygga risken att nycklar kan nyttjas av obehöriga ser styrelsen oss manade att informera alla boende i föreningen om vad som gäller angående våra lägenhetsnycklar.

Vid inflyttningen i maj 2010 kvitterade alla nyblivna bostadsrättsinnehavare ut fyra nycklar till sin nya lägenhet oavsett storlek på densamma. De fyra nycklarna är numrerade 1 tom 4, nycklarna passar till lägenhets- och entrédörrar, förråd och postlåda. Vid hyra av bilparkering med elstolpe erhålles två nycklar till eluttaget.

Det har vid behov även funnits möjlighet att köpa till extra nycklar.

1. Vad gäller vid borttappad nyckel  och nyckelbricka?

1.1 Vid försäljning av lägenheten

Vid försäljning av din/er lägenhet skall samtliga nycklar och nyckelbrickor överlämnas till köparen, dvs de fyra ursprungliga nycklarna och ev. extra nycklar samt minst två nyckelbrickor. För den som hyrt parkering med elstolpe lämnas eluttagets nycklar till Förvaltningsbolaget Castor AB när hyreskontraktet löper ut. Denna information delges samtliga mäklare i Örnsköldsvik.

Har du inte kvar de fyra ursprungliga lägenhetsnycklarna samt de två nyckelbrickorna vid försäljningen av din lägenhet så måste du som säljare av bostadsrätten köpa:

- fyra nya nycklar och två nyckelbrickor

- ny lås cylinder till lägenhetens ytterdörr

- ny lås cylinder till postlådan

Se under punkten 2 nedan, ”Beställning nycklar”.

Dina befintliga och eventuellt extra beställda nycklar finns antecknade i föreningens nyckelförteckning.

1.2 Om du tappar bort din nyckel eller nyckelbricka och inte kommer in i din lägenhet

Om du tappar bort din nyckel och inte kan komma in i din lägenhet så kan du få hjälp via Förvaltningsbolaget Castor AB som har dygnet runt jour, telefon 073-270 05 31. Detta är förenat med en kostnad och debiteras dig som boende.

Observera! Om din nyckel förblir borttappad, dvs inte kan återfinnas, så gäller det som framgår under punkten 1.1 ovan, ”Vid försäljning av lägenheten”.

2. Beställning nycklar med tillhörande cylindrar

Beställning av fyra nya lägenhets nycklar och nyckelbrickor med tillhörande lås cylindrar (och ev. extranyckel) samt nycklar till eluttag gör du hos Låsteknik 0660-29 69 00. Vid beställningen görs överenskommelse om när skifte av låscylindrar ska ske.

Förvaltningsbolaget Castor AB beställer i sin tur tillverkning av de nya nycklarna med cylindrar hos Ö-viks Låsteknik AB, som Brf Hamnkaptenen har avtal med beträffande lås och nycklar. Kostnader för alla nya nycklar och tillhörande cylindrar inkl. byten betalas av bostadsrättsinnehavaren.

3. Förlust av nyckelbricka till ytterdörren 

Tappar du bort din nyckelbricka eller den slutar att fungera ( varje lägenhet har fått två nyckelbrickor ) så vänder du dig till Ö-viks Låsteknik AB, som Brf Hamnkaptenen har avtal med beträffande lås och nycklar och köper en ny nyckelbricka där. Du kan också be Ö-viks Låsteknik AB programmera om nyckelbrickorna.

Styrelsen för Brf Hamnkaptenen har överlåtit sitt godkännande att tillverka nya nycklar med cylindrar för föreningen till Förvaltningsbolaget Castor AB och fastighetsskötare Tomas Sjödin, tfn. 0660-14 000, detta ingår som en del i förvaltar avtalet. Beställda nycklar kvitteras och förs in i föreningens lås och nyckel förteckning av Castor samt Ö-viks Låsteknik AB .

Spara gärna denna information i lägenhetens vita bostadsrätts pärm under flik 7.

Vänligen
Styrelsen BRF Hamnkaptenen.