Föreningens styrelse 2024-2025

Styrelsen från vänster,  Lena Sundin ,  Britta Schönfeldt , Sten Bylin ,  Elsa Persson,  Ulf Häggström , Sten  Olov Andersson, och  Peter Johansson . Saknas på bilden gör Anders Lindström.


Ordförande
Sten Bylin, 070-664 23 44, sten.bylin@telia.com
Vice ordförande
Britta Schönfeldt, 070-655 54 34, britta.schonfeldt@telia.com
Sekreterare
Sten Olov Andersson, 070-5352764, stenolovandersson@gmail.com
Ledamöter
Elsa Persson, 070-342 90 60, elsapersson56@gmail.com
Peter Johansson, 070-293 38 12, npej@live.se
Suppleanter

Ulf Häggström, 070-2920879, smokingliraren1891@gmail.com
Lena Sundin, 070-3097646, l.sundin@outlook.com
Anders Lindström, 070-5168099, anders.lindstrom@fresenius-kabi.com 
Revisorer
Lena Engblom Eriksson, 070-318 50 08
Per Nordgren, 070-398 16 06
Valberedning
Fredrik Sjödin, 070-6368287, fredriksjodin_@hotmail.com
( Sammankallande )
Helena Gulliksson, 070-559 06 70, helena.gullik@gmail.com
Webbredaktör
Sten Bylin, 070-664 23 44, sten.bylin@telia.com
Trivsel kommitté
Mari-Anne Berggren, Sammankallande , 0660-505 61, 070-656 42 31
Gunnar Sundin, 0660-515 35, 070-559 45 74, gunnar.sundin@hotmail.com
Ewa Nilsson, 073-0232588, k.ewanilsson@gmail.com
Ulf Häggström, 070-2920879, smokingliraren1891@gmail.com
Förvaltare
Förvaltnings AB Castor 060- 12 80 00
Fastighetsskötare
Tomas Sjödin 0660-14 000, tomas.sjodin@tfservice.se