Nyheter 

Årsmötesprotokoll och årsredovisning

Nu är årsredovisningen samt årsmötesprotokollet utlagt här på Hemsidan under dokument! Klicka här!

Jättekryssaren MS Amadea la till vid Hamnkaptenen

Under söndagsmorgonen anlände en imponerande stor kryssningsbåt med närmare 600 passagerare till hamnen i Örnsköldsvik.

Det är ett regngrått Örnsköldsvik som möter den jättelika färjan MS Amadea när de tidigt på söndagsmorgonen praktfullt anländer till hamnen.

De tysktalande turisterna som kommer från såväl Tyskland som Schweiz och Österrike, erbjuds under dagen en guidad tur till Själevads kyrka och vidare till Varvsberget, där turisterna får blicka ut över den vackra, om än något gråmulna vyn över Örnsköldsvik. Örnsköldsviks hamn är unik med sin möjlighet att ta emot den här storleken av fartyg så nära stadskärnan. Staden har därmed stor potential till att ta emot fler kryssningsanlöp.

- Det är verkligen spännade att följa jättekryssaren när den skulle lägga till vid kajen nedanför vår balkong, säger ordförande Sten Bylin som understryker hur bra vi får bo i Hamnkaptenen.

.


Välbesökt Årsstämma

Brf Hamnkaptenens årsstämma hölls tisdag 15 maj för andra gången nästgårds, i Rådhuset Kontorshotell. Ordförande Sten Bylin hälsade de närvarande bostadsrättsinnehavarna varmt välkomna och uttryckte stor glädje över att så många slutit upp även detta år. Det blev trångt och gemytligt i konferenslokalen.

-Det känns för styrelsen verkligen bra att ni sluter upp så manngrannt, sa Sten Bylin när han välkomnade alla.

Även detta år hölls årsstämman i Rådhuset Kontorshotell, i den mycket smakfulla konferenslokalen. Årsstämmodeltagarna tycktes trivas väldigt bra i den ombonade miljön.

Information om "Stadsdel 2030"

Årsstämman gästades av Sofia Westin, projektledare på kommunen för projektet "Stadsdel 2030" Det var verkligen intressant och givande att ta del av kommunens planering för en ny stadsdel som synes vara mycket välplanerad med spännande innehåll.

Nyhet publicerad 2024-05-17

Få lägre månadsavgift
genom att betala in din kapitalavgift!

Du/ni som ännu inte betalt har nu möjlighet att få lägre boendekostnad genom att betala in det frivilliga kapitaltillskottet, motsvarande din/er andel av föreningens ursprungliga låneskuld. De medel som tillförs föreningens kassa på detta sätt används sedan för att amortera på föreningens lån.

För att hantera detta på ett effektivt och rättvist sätt samt underlätta administrationen erbjuds i år möjlighet till att betala in det frivilliga kapitaltillskottet.  Detta sker vartannat år. Beslutet fattades 2014 så det sker således i fortsättningen vid jämna kalenderår.

  NYHET PUBLICERAD 2024-05-05

Styrelsen i beslutstagen!

Här har ni några bilder från senaste styelsemötet den 18 april, där styrelsen förhoppningsvis fattade kloka beslut. Från vänster ser ni Lena Sundin, Sten Bylin, Peter Johansson, Britta Schönfeldt, Elsa Persson och Sten Olov Andersson. Saknas gör Ulf Häggström och Göran Andersson som var bortresta denna gång. Styrelsen sammanträder i ordföranden Sten Bylins lägenhet och ledamöterna turas om att bjuda på gott fika vid varje sammanträde. Ungefär en gång i månaden sammanträder styrelsen.     Publicerad 2024-04-27

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA


Medlemmar i Brf Hamnkaptenen kallas till föreningsstämma för verksamhetsåret 2023.  

 Onsdag 15 maj 2024 kl.18:30 på Strandgatan 15 B 

ANMÄLAN: Du måste anmäla ditt deltagande till vice ordf. Britta Schönfeldt på tfn. 070- 655 54 34 senast lördag 11 maj. 

NYHET PUBLICERAD 2024-04-11
 

Driftmöte och underhållssyn i fastigheterna

Styrelsen hade onsdag 10 april driftmöte, där man  tog upp frågor rörande arbetet och skötseln, gjorda felanmälningar, tekniska frågor, samt städning i gemensamhets-lokalerna. Från Castor deltog förvaltaren Mattias Törnqvist, fastighetsskötare Tomas Sjödin samt styrelseledamöterna Sten Bylin, Sten Olov Andersson samt Elsa Persson. Efter driftmötet följde underhållssyn av våra fastigheter, garage och carportar.                    NYHET PUBLICERAD 2024-04-11

Du får inte ställa soporna här!

Trots att styrelsen på hemsidan, och med e-post vid flera tillfällen informerat om att det inte är tillåtet att ställa avfall på golvet, där korgar finns för batterier etc. har någon boende gjort detta. Dessutom finns tydliga anslag uppsatta, där det framgår att du som boende ej får ställa avfall där.  Den som ställer sopor där bryter mot  föreningens ordningsföreskrifter. Dessutom får föreningen en kostnad för att transpotera soporna till Må Återvinningscentral.

På bilden här ovan ser du vad någon boende nyligen ställt på golvet, trots att detta ej är tillåtet. Sådana sopor måste man som boende själv ombesörja att det lämnas på MÅ återvinningsstation.

Därför måste styrelsen uppmana dig som ställt dessa sopor på golvet, att ta bort dem omgående, och ombesörja så de kommer till MÅ återvinning!

Styrelsen
PUBLICERAD 2024-01-23

Välkommen Ireni till Brf Hamnkaptenen

Vi hälsar Ireni Sundberg välkommen till A-huset i Brf Hamnkaptenen. Ireni kommer närmast från Domsö, där hon framlevt sitt liv sedan 1967. Ireni Sundberg har arbetat på ett flertal affärer samt i Kemlabb på Domsjö fabriker under sin verksamma tid. Här välkomnas Ireni av vice ordf. Britta Schönfeldt samt ordförande Sten Bylin.   

 - Jag trivs redan  att få bo i Hamnkaptenen och den fina atmosfären som råder här, säger Ireni som flyttade in 12 december. Ireni gillar att ta långa promenader efter strandpromenaden

NYHET PUBLICERAD 2024-01-03

Ersätter tidigare information om kaptaltjänstavgiften!

Nyhet publicerad 2023-12-10

Kapitaltjänstkostnaden

Vid en förnyad genomgång av beräkningen av kapitalkostnaden så upptäcktes att vi inte beaktat den förhöjda räntekostnaden för lån nr 2 som lades om till obundet lån med rörlig ränta år 2022. Eftersom nuvarande kapitalkostnad under 2023 beräknats på  en ränta om 1,39 % , innebär det att merkostnaden på grund av den högre räntan på det rörliga lånet nr 2 under 2023 måste medräknas under år 2024. Detta medför då under 2024 en förhöjd kapitaltjänstkostnad per månad.

Inom kort kommer samtliga bostadsrättsinnehavare att få hyresavierna för perioden 1 januari tom. 31 mars månader 2024. Med anledning av att föreningens lån läggs om från 22 februari 2024, kommer den månatliga kapitaltjänstavgiften att ändras/höjas från och med mars månad 2024. Detta gäller för de bostadsrättsinnehavare som ännu ej inbetalt sin kapitaltjänstkostnad. På tabellen ser du/ni som har kapitaltjänstavgift vilken den nya korrigerade avgiften blir från 1 mars 2024. Då styrelsen beslutat om att ej binda räntan även på lån nr 1, kan avgiften komma att höjas eller sänkas under år 2024 beroende på hur ränteutvecklingen blir.

                        

Trevligt adventsmingel

Det blev ett trevligt och traditionsenligt advents mingel i A-huset advents lördagen den 1 december 2023. Trivsel kommittén med Mari-Anne Berggren, Ewa Nilsson, Ulf Häggström och Gunnar Sundin hade dukat upp med glögg, pepparkakor, godis samt julmust. Det blev en trevlig stund med möjlighet till goda samtal grannar emellan. Vi framför ett varmt tack till Trivsel kommittén och önskar alla boende en fin och mysig adventstid.

Nyhet publicerad 2023-12-03

Förändring av elpriset från 1 jan 2024

Föreningens styrelse beslutade i september att binda sitt elavtal från 1 januari 2024.  Styrelsen bedömnde att det var ett bra tillfälle att binda vårt elavtal. Priset i september månad för att binda elavtalet, var då avsevärt mycket lägre än föregående höst och tidigare under 2023. Föreningen band därför energiavgiften  i september månad  på 59 öre/kWh under tre år tom. 31 december 2026.  Styrelsen kände stor tillfredställelse över att man kunnat sluta ett så pass bra avtal med Öviks energi.   Till energiavgiften skall sedan läggas nätavgift, effektavgift, elcertifikat, energiskatt etc. Totalt blev kostnaden 142,62 öre/kWh inkl. moms.

Sedan föreningen tecknade avtalet med Ö-viks energi har nya kostnader nu tillkommit!            
Öviks energi har nu meddelat att man från den 1 januari 2024 höjer elnätspriset för sina kunder i Örnsköldsvik. Man meddelar att "Höjningen är en direkt följd av ökade kostnader från Vattenfalls och Svenska kraftnäts överliggande nät (region- och stamnät) och gäller alla kunder anslutna till elnätet."  Dessutom har staten höjt elskatten med 4,5 öre per kWh från 1 januari 2024. Dessa båda höjningar innebär att föreningens el pris per kWh från 1 januari 2024 blir 151 öre per kWh inkl. moms.

Samma elpris för laddboxarna som för lägenheterna            
Styrelsen har beslutat att det elpris som de som har laddbox skall vara detsamma som för lägenheterna. Alltså 151 öre  per kWh från 1 januari 2024.                                                                                                                               NYHET PUBLICERAD 2023-11-30                                

Ny kapitaltjänstkostnad från 1 mars 2024

Inom kort kommer samtliga boende att få hyresavierna för perioden  1 januari tom. 31 mars 2024. Med anledning av att föreningens lån läggs om från 22 februari 2024, kommer den månatliga kapitaltjänstavgiften att ändras från och med mars månad 2024. Detta gäller för de bostadsrättsinnehavare  som ännu ej inbetalt sin kapitaltjänstkostnad. För närvarande är det 29 bostadsrätter som har en kapitaltjänstkostnad att betala månadsvis. På bilden  ser du som har kapitaltjänst-avgift vilken den nya kostnaden blir från 1 mars 2024. Detta kommer att framgå av hyresavin för mars månad 2024. Då styrelsen beslutat att ej binda räntan, kan avgiften komma att höjas eller sänkas under år 2024 beroende på ränteutvecklingen.                                                         NYHET PUBLICERAD 2023-11-23

Adventsmingel

Varmt välkomna på traditionsenligt adventsmingel med glögg, pepparkakor och godis. Den 2/12, kl. 14 -16 i A-huset våningsplan ett. Trevligt om du/ni dyker upp för en trevlig stund tillsammans med möjlighet till samtal. 

Föreningen bjuder på glögg och pepparkakor och godis.

Du tar med dig glöggmugg!

 NYHET PUBLICERAD 2023-11-23

Avgiftshöjningen blir endast 3% under 2024 för Brf Hamnkaptenen trots alla stora prisökningar!

Styrelsen fattar kloka beslut. Från vänster: 1.  Sten Olov Andersson, ordf. Sten Bylin, Peter Johansson, Ulf Häggström, Britta Schönfeldt. 2. Göran Andersson, Lena Sundin , Elsa Persson och Sten Olov Anderrsson.

Föreningen drabbas av väldigt stora kostnadsökningar under 2024. Följande prisökningar blir det för Brf Hamnkaptenen :

Vatten och avlopp : 17 %, 
Sophämtningen : 12,5 %,
Återvinning glas och papper : 15 %,
Uppvärmningskostnader :12 %
Elkostnader : 26 % på grund av nytt elavtal,
+ i övrigt 4 - 5 % på övriga kostnader 

Detta innebär mycket kännbara kostnadsökningar för föreningen under år 2024, som egentligen skulle behövt medföra en 12 % - ig avgiftshöjning för dig som boende. Detta för att föreningen skulle få kostnadstäckning med anledning av de stora ökade kostnaderna. 

Höjningen blir glädjande nog nu endast 3 %

Nu kan dock styrelsen glädjande nog meddela er som boende att avgiftshöjningen ändock endast blir 3%. Beslutet fattades på styrelsemötet den 30 oktober. Anledningen till att avgiftshöjningen trots de stora prisökningarna blir så pass låga, beror på att styrelsen mycket väl under åren placerat föreningens kapital. Den goda avkastningen på föreningens kapital  täcker därmed upp för de stora kostnadsökningarna som föreningen drabbats av.  NYHET PUBLICERAD 2023-10-31

Håll dig frisk i vinter!

Undvik att bli allvarligt sjuk av influensa och covid-19 genom att vaccinera dig. Vaccinationen är helt gratis för dig som är 65 år och äldre eller tillhör en riskgrupp.

Boka tid!

Du bokar tid på 1177.se i appen mitt vaccin eller genom att ringa 0611-804 00. Mer information finns på 1177.se.
Vaccinationslokal är Kom-In i centrum.

Gör reklam för solcells-installationen

Själevadsel med Robin Nilsson i spetsen gör i sitt senaste reklamblad, reklam för den solcellsinstal-lation de gjort  på garage- och carportstak för Brf Hamnkaptenen!  NYHET PUBLICERAD 2023-10-25

Kom med förslag!

För att underlätta för dig som boende har styrelsen satt upp en förslagslåda i hus A och B. Lämna gärna synpunkter och förslag i förslagslådan till Brf Hamnkaptenens styrelse, rörande frågor och förbättringar som du önskar att styrelsen skall ta upp till behandling.

När styrelse behandlat ditt ärende kommer du att få besked om styrelsens beslut.

OBS! För att styrelsen skall kunna ta upp ditt ärende måste det vara undertecknat med ditt namn, telefonnummer samt lägenhetsnummer!

Förslagslådan i hus A och B finns placerad vid anslagstavlan i respektive entré.      NYHET PUBLICERAD 2023-10-16

Välkomna till oss Tommy och Catrin

Vi hälsar Catrin och Tommy Eriksson välkomna till A-huset. De båda kommer närmast från Midgårdsvägen här i Ö-vik.  Tommy har arbetat på Skanska och Modo och senast varit fastighetsägare. Hustrun Catrin har under lång tid arbetat som trafikassistent på flygplatsen och därefter inom hemvården. Här välkomnas de båda av vice ordf. Britta Schönfeldt samt ordförande Sten Bylin.                                                                   

- Vi ser verkligen fram emot att få  bo i Hamnkaptenen, säger Catrin och Tommy, som båda tycker de hamnat helt rätt.

 NYHET PUBLICERAD 2023-10-16

SOPKÄRLET FÖR
TIDNINGAR

Vi har tagit bort ett av sopkärlen för tidningar. Anledningen att vi gjort det beror på att de två sopkärlen endast var fyllda till endast en tredjedel. Nu har vi  endast ett sopkärl som är avsett för tidningar och tidskrifter. Annat pappersmaterial skall läggas i kärlen för köksavfall.               Nyhet publicerad 2023-10-13

Föreningen binder sitt elavtal från 1 januari 2024

Föreningens treåriga avtal löper ut 31 december 2023. Föreningens styrelse har beslutat att binda sitt elavtal från 1 januari 2024. Styrelsen  prioriterar att inte få några oförutsedda utgifter, mot att få det lägsta möjliga priset på lång sikt, med risken för att elpriset kommer att variera kraftigt under åren framåt. Styrelsen har gjort den bedömningen att det nu är ett bra tillfälle att binda  vårt elavtal. I skrivande stund är priset för att binda elavtalet avsevärt mycket lägre än föregående höst och tidigare i år, samtidigt som många elhandlare erbjuder bra priser.

Under sommaren och i början av hösten 2023 har elpriserna för att binda vårt elavtal minskat avsevärt jämfört med året innan. Detta beror sannolikt på att osäkerheten på marknaden har minskat, och att vattenmagasinen i de nordligare delarna av landet är relativt fulla. Detta är positivt för oss konsumenter då vattenkraften fungerar som en buffert under dagar där andra energikällor producerar mindre energi. Detta har inneburit att det går att binda sitt elpris i skrivande stund på en betydligt lägre nivå än tidigare månader, och föregående år. Föreningen har haft ingående förhandlingar med fyra elproducenter.

Föreningen har därför bundit sitt el avtal på 59 öre/kWh under tre år tom. 31 december 2026

Vi fortsätter köpa vår el från Öviks energi under dessa tre kommande år! Kostnaden för elen från och med 1 januari 2024 blir följande: Energiavgift 59 öre/kWh + 55,1 öre/kWh ( avseende nätavgift, effektavgift, elcertifikat, energiskatt etc.) = 114,1 öre/kW+ moms 28,52 öre, vilket blir totalt 142,62 öre/kWh inkl. moms. I dag betalar vi 105 öre/kWh inkl. moms. Nya elavtalet kommer således att kosta 37,62 öre / kWh inkl. moms mer än vårt nuvarande elavtal. Styrelsen känner tillfredställelse över att vi kunnat sluta ett så pass bra avtal med Öviks energi.                                                                                                                                                                NYHET PUBLICERAD 2023-09-27

Välkommen Philip

Vi hälsar Philip Linder Aronsson välkommen till A-huset. Philip är nyutbildad civilingenjör och kommer från Stockholm. Han har nyligen påbörjat sin anställning som produktionstekniker på BAE Systems i Gullänget. Här välkomnas han av vice ordf. Britta Schönfeldt samt ordförande Sten Bylin.                                                                    - Jag ser fram emot att få vistas i skog och natur, och kan inte bo bättre än i Hamnkaptenen, säger Philip!

 NYHET PUBLICERAD 2023-09-27

207 st solceller på plats

Själevads El AB har nu lagt 207 st solceller på garage- och carportstaken. Nu följer arbetet med elinstallationerna och att koppla solcellselen till vårt fastighetsnät etc. När detta arbete är klart, kommer kontroll av installationen ske genom Stefan Westberg på konsultfirman WÖ Konsult AB. Förhoppningen är att anläggningen kommer att kunna tas i bruk under senare delen av oktober månad, och att det skall visa sig vara en klok investering för föreningen. Styrelsen är också glad över att vi genom istallationen av solcellsanläggningen  bidrar till vår miljö.    

 NYHET PUBLICERAD 2023-09-22

Kontrollera din brandvarnare!

Vi går mot mörkare tider då vi gärna tänder ljus för att det skall bli mysigt hemma . Föreningens brandskydds ansvariga vill nu sända en uppmaning till er alla.

- Se till att kontrollera att era brandvarnare verkligen fungerar vid kontroll, och byt gärna ut befintligt batteri mot ett 10-årsbatteri. Dessa finns att köpa i de flesta affärer.

Få hjälp att kontrollera och byta batteri!

Ringer du Britta Schönfeldt på 070-655 54 34 så hjälper hon dig att kontrollera om brandvarnaren fungerar och byta batteri.

NYHET PUBLICERAD 2023-09-22

 

God och gemytlig stämning

1. Mari-Anne välkomnar alla  till Grillfesten. 2. Det är gemytligt i carporten. 3. Ulf och Kattis Häggström i grilltagen. Det gjorde de bra!

Kycklingen smakade bra!

1. Gunnar Sundin var snabb med att bjuda på  kycklingspetten. 2. Siw Bylin i glatt samspråk med Annikki Odelsheim 3. Kjell Nyren var glad över sin nya skjorta.

Rensning av taken både på A och B huset

Efter att det gått hela tolv år sedan Hamnkapenen byggdes, har det hunnit bli mycket mosstilväxt på taken. Sekreterare Sten Olov Andersson och snickaren Bosse Eriksson har under två dagar avlägsnat denna mosstillväxt, på ett förtjänstfullt sätt. Båda var reglementsenligt klädda för uppgiften och självklart fastspända på taket när arbetet utfördes!  Vi framför vårt varma tack! Britta Shönfeldt tog de fina bilderna.                                                                                                      NYHET PUBLICERAD 2023-08-30 
Läs igenom noga!

Viktig information från Telia!

Under vecka 34 kommer vi alla att få information från Telia, om att det kommer  bli förändringar rörande vår bredbandstelefoni. Det är därför viktigt att ni alla läser igenom Telias information.

Styrelsen

Trädfällning

Vår sekreterare Sten Olov Andersson har varit bussig och fällt ett träd som hängde över vårt garage, men stod på Brf Hamnpirens mark. Det var viktigt att trädet fälldes så  att det inte stått kvar och skadat solcellerna när de väl kommit på plats.
TACK STEN OLOV!

Protokoll från årsstämman

Här har du undertecknat protokoll från föreningsstämman 16 maj 2023. Klicka här!

Styrelsen önskar er alla en skön sommar!

Placering av avfallskärl

Som kärlen för kompostavfall nu står som på bilden här invid, skall de även
fortsättningsvis stå enligt MIVA. De har påpekat att du/ni ej får flytta om kärlen!  Tacksam om alla följer detta!  Nyhet publicerad 2023-06-20

Styrelsen

Blommor för sommaren!

MariAnne Berggren boende i hus A, har under många år frivilligt skött planteringarna i A och B huset. Detta gör hon förtjänstfullt, så att vi boende får glädja oss över hennes fina planteringar. MariAnne du är värd ett stort tack från oss alla för din fina insats! TACK!         

   Nyhet publicerad 2023-06-07

Cykelställ skall förhindra stöld

Föreningen har satt in cykelställ i cykelboden. Anledningen är att det tråkigt nog stulits el cyklar i cykelboden, till ett värde av närmare 100 000 kronor. Genom att vi satt upp dessa specialcykelställ, kan man nu stadigt låsa fast sin el cykel. Cykelställen är således främst avsedda för el cyklar eller cyklar av ett högre värde. Har man inte en så kostsam cykel bör man därför inte använda sig av cykelstället. Nyhet publicerad 2023-06-04

Målning på hög höjd

Målarna på Nybergs Bygg och Måleri AB jobbade verkligen på hög höjd, när de målade balkarna på de översta balkongerna på hus A och B. Arbetet skedde måndag 29/5 och tisdag 30/5  i skylift hela 40 meter upp i luften. Målarna Kenneth Molen och Tomas Sundelin gjorde verkligen ett bra arbete som nu är slutfört. 

Mången tack för mycket gott utfört arbete!    Nyhet publicerad 2023-05-30

Silver Wind la till vid Hamnkaptenen

Silversea besökte Höga Kusten  och Örnsköldsviks hamn 28 maj 2023. M/V Silver Wind lägger la till vid Stadskajen kl.13.00 och avgick kl. 19.00. Majoriteten av de engelsktalande passagerarna åkte på utflykter runt om i Höga Kusten bland annat till Ulvön, Gula leden och en världsarvsutflykt till Nordingrå. Turen till Skuleberget kombinerade storslagna vyer med klassiskt gott Swedish fika. Höga Kustens mobila turistservice fanns på plats i hamnen med information, magasin och kartor.   Publicerad 2023-05-29

Målning i A och  B-husen

Målningsarbeten på balkongerna i både A och B-huset på våning tio kommer att ske 29 maj tom 31 maj 2023. Det arbete som skall utföras är:  

1. Järnbalkar och stålrör rengöres med en målartvätt. 

2.  Löst sittande färg skrapas bort med kormant stål och övriga stålytor slipas sen för hand för att nå optimal vidhäftning.         

3. Järnbalkar och stålrör grundas sen med en rostskyddsprimer.  

 4. Järnbalkar och stålrör målas därefter med en färg som är anpassad för stål i den miljön.                                                                          

Arbetet kommer att utföras med skylift av Nybergs Bygg och  Måleri AB, här i Örnsköldsvik. OBS! Gå inte under skyliften under målning!   

 Nyhet publicerad 2023-05-23

Nya ledamöter i styrelse och valberedning

Göran Andersson

Göran Andersson går in som suppleant i styrelsen och valdes på ett år.

Fredrik Sjödin

Fredriks Sjödin valdes som sammankallande i valberedningen.   

       Helena Gulliksson

 Helena Gulliksson valdes till ledamot i valberedningen.        Nyhet publicerad 2023-05-23

 • Birgitta Johansson och Britta Schönfeldt
  Birgitta Johansson och Britta Schönfeldt
 • Siw Bylin i samspråk med Lena Sundin.
  Siw Bylin i samspråk med Lena Sundin.
 • Sten Olov Andersson informerade om solcellssatsningen.
  Sten Olov Andersson informerade om solcellssatsningen.
 • Karin Bergström visade gamla bilder från Hamnen och berättade gamla minnen.
  Karin Bergström visade gamla bilder från Hamnen och berättade gamla minnen.
 • Ulf Häggström gjorde en god insats för fikastunden efter stämman.
  Ulf Häggström gjorde en god insats för fikastunden efter stämman.
 • Ordförande Sten Bylin var nöjd med årsstämman.
  Ordförande Sten Bylin var nöjd med årsstämman.
 • Birgitta Johansson fick en stor blombukett som tack för att vi fick nyttja hennes fina lokaler
  Birgitta Johansson fick en stor blombukett som tack för att vi fick nyttja hennes fina lokaler
 • Gundis Lundqvist kramade och tackade Sten för hans och styrelsens goda arbete.
  Gundis Lundqvist kramade och tackade Sten för hans och styrelsens goda arbete.
 • Nyvalda styrelsen
  Nyvalda styrelsen
 • Det bjöds på smörgås och jättegoda smörgåsar.
  Det bjöds på smörgås och jättegoda smörgåsar.
 • Mats Melbin skötte ordförandeskapet för årsstämman förtjänstfullt.
  Mats Melbin skötte ordförandeskapet för årsstämman förtjänstfullt.
 • Elsa Persson hjälpte t ill att ordna ett fin fika.
  Elsa Persson hjälpte t ill att ordna ett fin fika.
 • Det var trångt och gemytligt i den fina konferenslokalen.
  Det var trångt och gemytligt i den fina konferenslokalen.

Välbesökt årsstämma

Brf Hamnkaptenens årsstämma hölls tisdag 16 maj för andra gången nästgårds, i Rådhuset Kontorshotell. Ordförande Sten Bylin hälsade de närvarande bostadsrättsinnehavarna varmt välkomna och uttryckte stor glädje över att så väldigt många slutit upp detta år. Det blev verkligen trångt och gemytligt i konferenslokalen.

Birgitta Johansson själv boende i Brf Hamnkaptenen är också ägare av Rådhuset Kontorshotell, och lät oss hålla årsstämman i den mycket smakfulla konferenslokalen i Rådhuset Kontorshotell. Årsstämmodeltagarna tycktes trivas väldigt bra i den fina miljön. Sten Bylin riktade i inledningen av årsstämman ett varmt tack till Birgitta att vi fick hålla årsmötet i hennes lokaler.

Absolut bästa läget i Örnsköldsvik

Ordförande Bylin lyfte fram att föreningen är en av de största bostadsrättsföreningarna i Örnsköldsvik och som förvaltar 67 st bostadsrätter vackert och centralt belägna. En artikel häromåret i ÖA slår fast att Brf Hamnkaptenen har "Absolut bästa läget"  i Örnsköldsvik och den bästa prisutvecklingen på bostadsrätterna det senaste åren. Läs mer här!

Nyhet publicerad 2023-05-16

Vi satsar på solceller

Brf Hamnkaptenens styrelse har beslutat installera solceller på carportstaket vid A-huset samt garagetaket. Totalt installeras 210 st solceller. Installationen kommer att utföras av Själevads el med Robin Nilsson som ansvarig.  ( Du ser honom på bilderna här invid ). Arbetet påbörjas under augusti månad i år och förhoppningen är att solcellerna skall producera 81 000 kWh/år. Investeringen bekostas med egna medel. Förhoppningsvis kommer investeringen att vara betald på 8-10 år och därefter ge goda årliga intäkter.

Publicerad 2023-05-16

Nu är det dags att sopa fram sanden under bilarna!

Torsdag 27 april kl. 07.00 kommer sopbilen, för att sopa vår innergård samt vid carporten och garaget på andra sidan Tullgatan. Viktigt är att alla då sopar fram sanden som ligger under och vid sidan av din bil, både på p-platsen med el och carports platsen. Sopa fram sanden en bra bit så att sopbilen lätt kommer åt att sopa bort det du sopar fram!

TACK FÖR ATT DU HJÄLPER OSS MED DETTA!

Styrelsen
Publicerad 2023-04-21

Cykelporten har fått elöppning.

Efter att tre el-cyklar stulits från cykelboden har styrelsen nu satt in elöppning på porten till cykelboden.  Förhoppningen är att ni som boende nu skall sluta glömma låsa porten när ni lämnar cykelboden. Det får helt enkelt inte förekomma att ni som boende lämnar cykelboden öppen, när ni tar ut er cykel.

 Lås därför även fortsättningsvis alltid cykelboden!
Publicerad 2023-04-18

Nya elcyklar stulna!

Nu är det tredje elcykeln som stjäls från Hamnkaptenen. Lena Sundin i B-huset och Ulf Häggström är de som nu förlorat sina nya el cyklar. Vet du något, eller sett något är du välkommen att ringa till Lena på 070-309 76 46. Av förståeliga skäl så är Lena  och Ulf irriterade över att boende lämnar cykelboden öppen! Det får helt enkelt inte förekomma att ni som boende lämnar cykelboden öppen när ni tar ut er cykel. Något som styrelsen uppmanat om vid ett flertal tillfällen tidigare. Det är ju värden för hundratusentals kronor som förvaras i cykelboden. Lås fortsättningsvis alltid cykelboden! Publicerad 2023-04-02

Styrelsen önskar er en skön och GLAD PÅSK

Styrelsen vill önska er alla en skön och varm Påskhelg!

 

Välkommen till oss Erik

Ordförande Sten Bylin och vice ordförande Britta Schönfeldt välkomnade Erik Palmquist som flyttat in på sjunde våningen i A-huset. Erik  som är 32 år övertog ICA Nära i Noraström av sin mor Anna 2015.  Mor Anna äger Torshallen i Järved och brodern är på väg att överta ICA i Bredbyn. En riktig ICA handlarfamilj!
- Jag trivs jättebra här i Hamnkaptenen, säger Erik som prisar vårt fantastiska läge och närheten till allt  här i Ö-vik.

PUBLICERAD 2023-03-23

Hjälp valberedningen 

Valberedningen med Monica Sjöblom och Gerth Mattebo är medlemmarnas instrument för att skapa och bibehålla en fungerande styrelse, som på ett kvalificerat och tryggt sätt kan hantera föreningens verksamhet framöver.

Vårt arbete pågår nu med att söka styrelserepresentanter i styrelsen.

Det är viktigt att vi får in nomineringar från er medlemmar, på personer som ni anser passande. Önskvärt är också att personen som nomineras är vidtalad.

Nomineringsblankett kommer att lämnas i era postfack.  Du kan även maila eller ringa till oss.

Vi behöver era förslag senast 3:e april!
PUBLICERAD 2023-03-23

Vi har bytt försäkringsbolag

Föreningen har bytt försäkringsbolag från Länsförsäkringar till DINA FÖRSÄKRINGAR. Vi har fått samma villkor som tidigare och Bostadsrättsförsäkringen finns kvar. Läs gärna mer här!
NYHET PUBLICERAD 2023-03-23

Ej till för parkering!

Styrelsen har fått bild och påpekande från boende, att det inte är tillåtet att ha bilen parkerad någon längre tid på denna plats. Platsen får användas enbart för på och avstigning samt för i och urlastning. Om du är boende använder du din egen p-plats och är du gäst så använder du någon av våra två gästparkeringar eller ställer bilen på Tullgatan.                                                                                           PUBLICERAD 2023-03-01

Du får inte ställa soporna så här!

Trots att styrelsen på hemsidan, och med e-post vid flera tillfällen informerat om att det inte är tillåtet att ställa avfall på golvet, där korgar finns för batterier etc. har någon boende gjort detta. Dessutom finns tydliga anslag uppsatta där det framgår att du som boende ej får ställa avfall där. Detta framgår även av föreningens ordningsföreskrifter.

På bilden här ovan ser du vad någon boende nyligen ställt på golvet, trots att detta ej är tillåtet. Sådana sopor måste man som boende själv ombesörja att det lämnas på MÅ återvinningsstation.

Därför måste styrelsen uppmana dig som ställt dessa sopor på golvet, att ta bort dem omgående, och ombesörja så de kommer till MÅ återvinning!

Styrelsen
PUBLICERAD 2023-01-14

Ändringar av bostadsrättslagen från 1 januari 2023

Alla bostadsrättsföreningar påverkas av ändringar i bostadsrättslagen. Dessa ändringar ska stärka skyddet för den som köper eller äger en bostadsrätt och även ge bostadsrättsföreningar effektivare möjlighet att agera mot otillåtna ändringar av bostadsrättslägenheter.

De ändringar som i praktiken kanske får störst betydelse för många bostadsrättshavare och föreningar är de som avser bostadsrättshavares ändring av sin lägenhet.

Liksom idag kommer bostadsrättshavare som vill göra vissa typer av ändringar av lägenheten behöva inhämta styrelsens tillstånd.

Listan på vilka ändringar som kräver styrelsens tillstånd preciseras och utökas. Bostadsrättsinnehavaren får inte utan styrelsens tillstånd i lägenheten utföra åtgärd som innefattar:

1. ingrepp i en bärande konstruktion, exempelvis i bärande innerväggar,

2. ändring av befintliga ledningar och/eller installation av nya ledningar för avlopp, värme, kyla, gas eller vatten.

3. annan väsentlig förändring av lägenheten.

Tillståndspliktiga ändringar som görs utan styrelsens tillstånd kommer framöver att utgöra grund för förverkande av bostadsrätten om inte rättelse sker på uppmaning av bostadsrättsföreningens styrelse.

Vill du veta mer om ändringar i bostadsrättslagen kan du vända dig till sekreteraren Sten Olov Andersson tfn. 070-535 27 64 i Brf Hamnkaptenens styrelse .

PUBLICERAD 2022-12-28

 

STOR ORO FÖR ELKOSTNADEN

Flera boende har hört av sig angående kostnaden för föreningens elförbrukning, med anledning av att man på nyheterna i dag aviserat att kostnaden för elen i morgon 12 dec. kommer att uppgå till 8 kr per kWh i södra Sverige.

Styrelsen kan lugna alla boende med att föreningen har ett treårigt elavtal tecknat, som gäller tom 31 december 2023. Således kommer samtliga boende i brf Hamnkaptenen inte att drabbas av någon högre elkostnad under 2023, än den kostnad som gällt/gäller under 2022. Nytt elavtal kommer att tecknas under hösten 2023. Försök dock ändå spara på elen som myndigheterna/Regeringen uppmanat till!

PUBLICERAD 2022-12-11

TREVLIGT ADVENTSMINGEL

Det blev ett trevligt och traditionsenligt advents mingel i B-huset advents lördagen den 26 november 2023. Det är alltid trevligt att få träffas och talas vid!

Trivsel kommittén med Mari-Anne Berggren, Ewa Nilsson, Ulf Häggström och Gunnar Sundin hade dukat upp med glögg, pepparkakor, godis samt julmust. Det blev en trevlig stund med möjlighet till goda samtal grannar emellan.

Vi framför ett varmt tack till Trivsel kommittén och önskar alla boende en fin och mysig adventstid.

PUBLICERAD 2022-11-28

MINDRE HÖJNING AV AVGIFTEN 

Styrelsen har beslutat höja hyresavgiften med 2 % för år 2023. Egentligen skulle höjningen behövt vara högre med anledning av att kostnaden för vatten och avlopp höjts med 8 %, sophämtningen med 10 % och återvinningen med 10 % etc. för 2023. Under 2023 får vi dessutom även stora kostnader för rensning av ventilationen i hus A och B samt målning av järnbalkar på våning 10, i både A och B husen. Styrelsen valde dock med anledning av föreningens f.n. goda ekonomi att ej höja hyresavgiften mer än 2 % för kommande år.
PUBLICERAD 2022-11-28

EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA FATTADE BESLUT OM NYA ANDELSTAL

Styrelseledamoten Elsa Persson gav en blomma till Birgitta Johnsson (som bor i Hamnkaptenen som så vänligt lånade ut den mycket förnämliga lokalen i Rådhuset. Mången tack Birgitta!

Deltagarna i årsstämman tog del av informationen och ställde frågor samt beslutade anta styrelsens förslag till andelstal.

Sten Bylin valdes att leda den extra årsstämman.

Redovisningen som gavs kunde följas på den stora bildskärmen.

Styrelseledamoten Elsa Persson höll ordning på närvaron.

Årsstämmodeltagare i glatt samspråk med Sten Olov Andersson

Ulf Häggström i samspråk med Sten Bylin och Sten Olov Andersson.

Sten gav en redogörelse för hur andelstalen räknas ut och fastställs.

Medlemmarna i Brf Hamnkaptenen samlades torsdag 26 oktober 2022 till extra föreningsstämma, med anledning av att förslag till nya andelstal från styrelsen förelåg, eftersom fem bostadsrättsinnehavare valt att betala in sitt kapitaltillskott.

Sten Bylin valdes att leda den extra årsstämman och Sten Olov Andersson valdes till sekreterare.

Sten Bylin presenterade förslag till nya andelstal, och gick t igenom hur de nya andelstalen beräknats. Stämman beslutade i full enighet att fastställa styrelsens föreslag till nya andelstal enligt utsänt förslag. En blomma överräcktes till Birgitta Johnsson som lånade ut sin förnämliga lokal i Rådhuset. Tack Birgitta!

PUBLICERAD 2022-10-28

Sten Bylins presentation

Fastställda andelstal

Protokoll vid Extra föreningsstämma

Viktig information om din tv-tjänst och de kanaler som försvunnit!

Telia har försökt in i det sista men har tyvärr inte fått nytt avtal med deras TV-leverantör Viaplay Group. Det innebär att Telia inte längre får sända deras TV-innehåll från och med den 1 oktober. Telia meddelar att deras dörr står öppen om Viaplay vill diskutera igen. Telia har istället maxat alla tv-paket med nytt attraktivt innehåll som många efterfrågat. Telia har även prissänkt flera sportpaket och fortsätter hela tiden att se över vad man mer kan erbjuda.


LÄS MER HÄR : https://www.telia.se/privat/tv/edr/information-om-din-tv-tjanst

PUBLICERAD 2022-10-25

NATURENS KRAFTER - SVAMP TRYCKER SÖNDER ASFALT!

Fick denna bild av Torbjörn Mattebo på svamp som växt upp genom asfalten under hans bil på parkeringen vid A-huset.

- Man kan inte nog förundra sig över vilken kraft dessa svampar har, säger ordförande Sten Bylin som berättar att svamparna nu är borttagna och ny asfalt pålagt igen.

- Förhoppningsvis så slipper vi att dessa svampar fortsätter trycka sönder asfalten, säger Sten som berättar att föreningen har haft samma fenomen på annan plats tidigare, men att efter "giftbehandling" så blev vi då av med problemet.

PUBLICERAD 2022-10-24

Tänk på att inte störa dina grannar!

Jag fick som ordförande härom dagen följande e-post från en boende:

Vi störs av en radio som går i gång före kl. 05:00 på morgonen med P1 och ”Nyheter från Ekot” på hög volym. Plinget som börjar och avslutar nyhets uppläsningen hörs tydligt och rösten på nyhetsuppläsaren rösterna hörs rätt så väl om än inte så att man kan uppfatta vad som sägs.

Dessutom så är det någon som kör tvättmaskin och tumlare till långt in på natten och även före 06:00. Det blir ett dovt störande ljud när maskinen centrifugerar vilket påverkar vår nattro.

Föreningens ordningsregler säger:

Nattro mellan 22:00 och 06:00

För att fastigheten ska präglas av nattro mellan 22:00 och 06:00 får inte TV, radio, musikanläggning och annan utrustning som exempelvis borrmaskin, tvättmaskin och torktumlare användas så att dina grannar störs. Tänk särskilt på detta när dina fönster och/eller balkongdörr är öppna.

PUBLICERAD 2022-10-19äshär föreningens ordningsregler om vad som gäller!

Så här får det inte se ut!

PUBLICERAD 2022-10-19

I dag blev jag som ordförande kontaktad av Ethel Mattebo som sände mig en bild, samt reagerade på hur någon boende lämnat el- avfall, dator etc. under lådorna för lampor och batterier. Ethel uttryckte ( Jag fick nämna hennes namn ) att det var mycket trist att boende inte respekterar anslaget som säger att man själv måste åka med sådant el avfall till Må Återvinningscentral. Ethel ville att jag skulle informera om detta på hemsidan.

Ethel har självklart helt rätt! Följande gäller:

1. Endast små lampor och batterier får lämnas i de blå lådorna.

2. Annat el-avfall etc. får ej placeras där.

3. Man måste själv köra sådant avfall till Må Återvinnings- central.

4. Inget el-avfall får ställas på golvet!

Läs här anslaget ovanför de blå lådorna vad som gäller!

Bokhyllorna i  A och B huset


Britta Schönfeldt som är "biblioteksansvarig" meddelar att:

-Vi kommer att gallra ut böcker ur båda våra bibliotek i A och B-huset. De böcker vi rensat ut kommer därefter att skänkas bort till Second Hand. Vi måste göra så regelbundet eftersom det annars blir alldeles för trångt i bokhyllorna, och inga nya böcker kan fyllas på i dessa. Har du några böcker liggande där hemma, som du vill dela med övriga boende i vår förening så fyll då gärna på i hyllorna i vårt bibliotek, men lägg dem inte gärna ovanpå bokhyllorna! Ta i stället bort någon bok

Vill du kvar din bok som du lämnat i biblioteket måste du nu hämta den senast 1 november 2022.

OBS! Fortsättningsvis kommer utgallring ske regelbundet vilket innebär att du ej sätter någon bok i våra bibliotek som inte kan utgallras! Vi är också tacksamma att du inte ställer uppslagsverk eller kokböcker i bokhyllorna.

Styrelsen

Brf Hamnkaptenen

PUBLICERAD 2022-10-10

Hjälp oss få bättre plats i cykelboden!

Som ni ser är det alldeles för trångt.

För att ge mer plats vill vi att du som inte använder cykeln hänger upp den eller säljer den!

Genom att hänga upp cyckeln skapas mer plats.

Hjälp oss att få bättre ordning och plats, genom att hänga upp cykeln i taket eller sälja den.

Boende har framfört synpunkter på att det är för många cyklar i cykel boden som ej används, eller åtminstone används väldigt sällan. Det blivit väldigt trångt och ont om plats . För att få bättre plats i cykel boden har vi satt upp tretton krokar i taket, för att du skall kunna hänga upp din cykel om du använder den sällan eller aldrig.

Häng gärna upp din cykel!

Därför skulle styrelsen vilja att du som sällan använder din cykel hänger upp den i taket eller säljer den! Om du har svårt med detta så hör av dig till Elsa så hjälper hon dig. Det finns tretton st lediga krokar att hänga upp cykeln på. STYRELSEN VILL ATT DU HJÄLPER OSS ATT FÅ BÄTTRE PLATS SENAST NÄSTA VECKAN! Om de behövs fler krokar så tala med Elsa Persson så ordnar hon det!

PUBLICERAD 2022-09-08

Välkommen Inger!

Ordförande Sten Bylin och vice ordförande Britta Schönfeldt besökte nyinflyttade Inger Wisén Hässelbäck med en inflyttnings present. Inger
lämnade sin lägenhet på Söder i Stockholm under våren 2022 och flyttade till Tullgatan 4A. Inger kommer ursprungligen från Örnsköldsvik och äger en fastighet på Trysunda.
- Jag trivs redan jättebra och känner att jag verkligen kommit hem. Ö-vik är en fantastisk stad att leva och bo i, säger Inger som också lovordar vår bostadsrättsförening. Inger som är pensionär har arbetat som psykolog med inriktning mot barn inom socialtjänsten i Stockholm. På bilden ser du Britta Schönfeldt överlämna inflyttnings gåvan.

 PUBLICERAD 2022-09-01

Välkommen Ingela!

Ordförande Sten Bylin och vice ordförande Britta Schönfeldt besökte nyinflyttade Ingela Eriksson med en inflyttnings present. Ingela Eriksson lämnade sitt hus i Kramfors och flyttade under våren till Tullgatan 4B på våning nio.

- Jag trivs redan jättebra och jag lovordar den fantastiska utsikten som jag har mot Ö-viks fjärden och hamnen.

Helena arbetar som undersköterska inom hemvården i Ö-vik.På bilden ser du Britta Schönfeldt överlämna en inflyttnings gåva.

 PUBLICERAD 2022-06-17

Välbesökt årsstämma 19 maj 2022

Intresserade årsstämmodeltagare.

Så här glad var Lena Sundin över att ha valts in i Brf Hamnkaptenens styrelse.

Så såg det ut när man tittade ut genom Rådhusets stora panoramafönster. Vi var således nästgårds.

Kaffet dracks i Rådshusets fina kaffekoppar.

Britta tackar Birgitta Johansson för att hon upplåtit sina fina lokaler alldeles invid Brf Hamnkaptenen.

Sten Olov Andersson hade en gedigen genomgång av elbilssatsningen.

Vice ordförande Britta Schönfeldt överräckte blommor till Per Nordgren samt Gerth Mattebo för deras insats.

Britta Schönfeld, Elsa Persson och Ulf Häggström är värda ett STORT tack för att de ordnat fikas så föredömligt.

Gerth Mattebo hade en mycket bra genomgång av möjligheten att sänka sina boendekostnader genom att betala in "kapitaltillskottet".

Årsstämmopresidiet med ordf. Per Nordgren samt sekreterare Sten-Olov Andersson.

Monica Sjölund valberedningens ordförande hade lyckats ypperligt med sitt uppdrag att få till en styrelse för kommande år.

Det var fullt och gemytligt på Rådhusets konferenslokal.

Årsstämman hölls torsdag 19 maj 2022 för första gången nästgårds, i Rådhuset Kontorshotell. Birgitta Johansson boende i Brf Hamnkaptenen samt också ägare av Rådhuset Kontorshotell, lät oss hålla årsstämman i den smakfulla konferenslokalen i Rådhuset Kontorshotell. Årsstämmodeltagarna tycktes trivas väldigt bra i den mkt fina miljön. Sten Bylin riktade i inledningen av årsstämman ett varmt tack till Birgitta att vi fick hålla årsmötet i hennes lokaler.

Ordförande Sten Bylin hälsade de närvarande bostadsrätts-innehavarna välkomna och uttryckte tacksamhet över att så väldigt många slutit upp detta år. Det var trångt och gemytligt i konferenslokalen.

PUBLICERAD 2022-05-20

LÄS MER HÄR!

Styrelsen från vänster, Sten Olov Andersson, Ewa Nilsson, Elsa Persson, Sten Bylin, Britta Schönfeldt , Ulf Häggström och Lena Sundin. Saknas på bilden gör Peter Johansson.

Nya styrelsen

 NYHET PUBLICERAD 2022-06-17 

Brf Hamnkaptenens styrelse hade sitt första gemytliga sammanträde för hösten, samtidigt som man konstituerade sig. Ordförande Sten Bylin fick vid sin sida Britta Schönfeldt som vice ordförande och Stel Olov Andersson samt Elsa Persson som sekreterare. I övrigt fick samtliga ledamöter olika ansvars uppdrag inom föreningen.

-Det känns väldigt bra med en sådan ansvarsfull och kompetent styrelse, sa ordförande Sten Bylin.

PUBLICERAD 2022-05-20

Klicka här så kommer du till styrelsens kontaktuppgifter.

 • Ulf Häggström var nöjd över att så många slutit upp.
  Ulf Häggström var nöjd över att så många slutit upp.
 • Här plockas medhavda glas och tallrikar upp!
  Här plockas medhavda glas och tallrikar upp!
 • Gunnar Sundin ser väldigt nöjd ut med grillningen!
  Gunnar Sundin ser väldigt nöjd ut med grillningen!
 • Ordföranden i trivsel kommittén Mari-Anne Berggren välkomnade alla till festen.
  Ordföranden i trivsel kommittén Mari-Anne Berggren välkomnade alla till festen.
 • Grillspetten var verkligen läckra!
  Grillspetten var verkligen läckra!
 • Ewa Nilsson, Ann-Marie Berggren, Ulf Häggström och Gunnar Svensson hade verkligen ordnat en trevlig
  Ewa Nilsson, Ann-Marie Berggren, Ulf Häggström och Gunnar Svensson hade verkligen ordnat en trevlig
 • Gemytligt samtal blev det verkligen .runt borden.
  Gemytligt samtal blev det verkligen .runt borden.
 • Det var trångt och gemytligt runt borden.
  Det var trångt och gemytligt runt borden.

Trevlig grillfest

Brf Hamnkaptenens trivsel kommitté inbjöd alla medlemmar med respektive till en mysig och trevlig grillfest onsdag den 17 augusti med grillspett, grönsaks spett samt potatissallad.

Trivsel kommittén med Mari-Anne Berggren, Gunnar Sundin, Ewa Nilsson och Ulf Häggström hade verkligen ordnat det fint för oss i Carporten vid A-huset.

- Jag välkomnar er alla, och hoppas ni skall få en trevlig kväll tillsammans, sade ordföranden i trivsel kommittén Mari-Anne Berggren.

Drygt 60 personer hade hörsammat inbjudan och bidrog till att göra kvällen både trevlig och gemytlig.

 PUBLICERAD 2022-08-17

Laddaren måste aktiveras om den skall användas!

Någon boende har använt installerad laddare utan att den varit aktiverad. Gör man det, låses kabeln fast och man kommer inte att själv att kunna avlägsna ladd kabeln!

Laddaren får således ej användas innan man fått laddaren aktiverad. Har du frågor rörande laddaren skall du ta kontakt med Ulf Häggström 070-292 08 79 .

Vill du börja använda laddaren?

Vill du börja använda laddaren kontaktar du Ulf Häggström. Kostnaden är endast 220 kr månaden + förbrukningen av el vilket utgör 1 kr + moms per kWh timme.

Styrelsen
PUBLICERAD 2022-08-05

Tack Torben Åström och välkommen Tomas Sjödin

Torben Åström (till höger) går i pension den 10 juli och slutar därmed sitt jobb hos Castor som fastighetsskötare för våra fastigheter Tullgatan 4A och 4B. Vi vill framföra ett varmt tack till Torben för det arbete han nedlagt för föreningen. Måndag den 11 juli tillträder Tomas Sjödin (till vänster) arbetet som fastighetsskötare. Tomas har en mångårig erfarenhet som teknisk ansvarig och fastighetsskötare på Hägges AB och TF Fastighetsservice. Vi välkomnar honom varmt som fastighets ansvarig för Brf Hamnkaptenen och önskar honom all lycka till i arbetet.

Kontakt med Tomas

Du når Tomas på tfn. 0660-14 000 eller via Castors växel, tel. 060–12 80 00, vardagar mellan kl. 8.00–17.00. Föreningen är också ansluten till dygnet runt jour. Denna tjänst skall bara användas vid akuta situationer, och då inte felet kan avhjälpas under ordinarie arbetstid kl. 08.00-17.00. Du ringer då tfn. 073-270 05 31.

Styrelsen

PUBLICERAD 2022-06-23

Förslagslåda en möjlighet att påverka.

För att underlätta för dig som boende har styrelsen beslutat sätta upp en förslagslåda i hus A och B. Lämna gärna synpunkter och förslag i förslagslådan till Brf Hamnkaptenens styrelse, rörande frågor och förbättringar som du önskar att styrelsen skall ta upp till behandling.

När styrelse behandlat ditt ärende kommer du att få besked om styrelsens beslut.

OBS! För att styrelsen skall kunna ta upp ditt ärende måste det vara undertecknat med ditt namn, telefonnummer samt lägenhetsnummer!

Förslagslådan i hus A och B kommer inom kort att placeras vid anslagstavlan i respektive entré.

 

Glöm inte att låsa dörren i cyckelboden!

Boende har uppmärksammat styrelsen på att man vid ett flertal tillfällen kommit till cykelmoden när dörren varit olåst. Cyklarna betingar ju ett stort värde, och därför är det viktigt att du när du lämnar cyckelboden också ser till att dörren är låst.
VAR DÄRFÖR NOGA MED ATT LÅSA !

VIKTIG BRAND- OCH SÄKERHETSINFORMATION

På förekommen anledning ber vi att få upprepa vad som gäller beträffande information från Räddningstjänsten och brandskyddet.

TRAPPHUS OCH LÄGENHETSENTRÉER

Enligt rådande brand skyddsregler får inga föremål typ skor, barnvagnar, lyktor, mattor, sopor och dylikt placeras utanför lägenhetsdörrar eller i trapphus! Med en massa "prylar" i vägen hindras även de som ansvarar för städningen i sitt arbete! Om detta inte respekteras kommer dina föremål att flyttas till förrådet genast för avhämtning!

Om vi hjälps åt med detta så underlättar vi för personalen som städar och för räddningstjänsten vid en ev. sjuktransport.

Klicka här nedan så får du dokumentet så att du kan komplettera din Bostadsrätts pärm.

Informationen har även lagts i samtliga boendes postfack!

Vänligen

Styrelsen Brf Hamnkaptenen

INFORMATION OM FÖRENINGENS HJÄRTSTARTARE

Föreningen har tre  hjärtstartare som finns att tillgå om någon skulle drabbas av problem med hjärtat. Hjärtstartaren finns placerad  i entréerna i både hus A och B samt på gaveln av garage längan som finns på andra sidan Tullgatan 4A . Händer något så är det enbart att hämta hjärtstartaren där. Under DOKUMENT på Hamnkaptenens hemsida finns nu inlagt bruksanvisning om hur hjärtstartaren fungerar och skall användas. Läs gärna igenom Bruksanvisningen noggrant och skriv ut och spara den i din bostads pärm. Om du inte har möjlighet att skriva ut Bruksanvisningen så kan du vända dig till Britta Schönfeldt så ombesörjer hon att du får Bruksanvisningen i papper.