Blommor för sommaren!

MariAnne Berggren boende i hus A, har under många år frivilligt skött planteringarna i A och B huset. Detta gör hon förtjänstfullt, så att vi boende får glädja oss över hennes fina planteringar. MariAnne du är värd ett stort tack från oss alla för din fina insats! TACK!         

   Publicerad 2023-06-07

Cykelställ skall förhindra stöld

Föreningen har satt in cykelställ i cykelboden. Anledningen är att det tråkigt nog stulits el cyklar i cykelboden, till ett värde av närmare 100 000 kronor. Genom att vi satt upp dessa specialcykelställ, kan man nu stadigt låsa fast sin el cykel. Cykelställen är således främst avsedda för el cyklar eller cyklar av ett högre värde. Har man inte en så kostsam cykel bör man därför inte använda sig av cykelstället.

 Publicerad 2023-06-04

Målning på hög höjd

Målarna på Nybergs Bygg och Måleri AB jobbade verkligen på hög höjd, när de målade balkarna på de översta balkongerna på hus A och B. Arbetet skedde måndag 29/5 och tisdag 30/5  i skylift hela 40 meter upp i luften. Målarna Kenneth Molen och Tomas Sundelin gjorde verkligen ett bra arbete som nu är slutfört. 

Mången tack för mycket gott utfört arbete!    Publicerad 2023-05-30

Silver Wind la till vid Hamnkaptenen

Silversea besökte Höga Kusten  och Örnsköldsviks hamn 28 maj 2023. M/V Silver Wind lägger la till vid Stadskajen kl.13.00 och avgick kl. 19.00. Majoriteten av de engelsktalande passagerarna åkte på utflykter runt om i Höga Kusten bland annat till Ulvön, Gula leden och en världsarvsutflykt till Nordingrå. Turen till Skuleberget kombinerade storslagna vyer med klassiskt gott Swedish fika. Höga Kustens mobila turistservice fanns på plats i hamnen med information, magasin och kartor.   Publicerad 2023-05-29

Målning i A och  B-husen

Målningsarbeten på balkongerna i både A och B-huset på våning tio kommer att ske 29 maj tom 31 maj 2023. Det arbete som skall utföras är:  

1. Järnbalkar och stålrör rengöres med en målartvätt. 

2.  Löst sittande färg skrapas bort med kormant stål och övriga stålytor slipas sen för hand för att nå optimal vidhäftning.         

3. Järnbalkar och stålrör grundas sen med en rostskyddsprimer.  

 4. Järnbalkar och stålrör målas därefter med en färg som är anpassad för stål i den miljön.                                                                          

Arbetet kommer att utföras med skylift av Nybergs Bygg och  Måleri AB, här i Örnsköldsvik. OBS! Gå inte under skyliften under målning!   

 Publicerad 2023-05-23

Nya ledamöter i styrelse och valberedning

Göran Andersson

Göran Andersson går in som suppleant i styrelsen och valdes på ett år.

Fredrik Sjödin

Fredriks Sjödin valdes som sammankallande i valberedningen.   

       Helena Gulliksson

 Helena Gulliksson valdes till ledamot i valberedningen.        Publicerad 2023-05-23

 • Birgitta Johansson och Britta Schönfeldt
  Birgitta Johansson och Britta Schönfeldt
 • Siw Bylin i samspråk med Lena Sundin.
  Siw Bylin i samspråk med Lena Sundin.
 • Sten Olov Andersson informerade om solcellssatsningen.
  Sten Olov Andersson informerade om solcellssatsningen.
 • Karin Bergström visade gamla bilder från Hamnen och berättade gamla minnen.
  Karin Bergström visade gamla bilder från Hamnen och berättade gamla minnen.
 • Ulf Häggström gjorde en god insats för fikastunden efter stämman.
  Ulf Häggström gjorde en god insats för fikastunden efter stämman.
 • Ordförande Sten Bylin var nöjd med årsstämman.
  Ordförande Sten Bylin var nöjd med årsstämman.
 • Birgitta Johansson fick en stor blombukett som tack för att vi fick nyttja hennes fina lokaler
  Birgitta Johansson fick en stor blombukett som tack för att vi fick nyttja hennes fina lokaler
 • Gundis Lundqvist kramade och tackade Sten för hans och styrelsens goda arbete.
  Gundis Lundqvist kramade och tackade Sten för hans och styrelsens goda arbete.
 • Nyvalda styrelsen
  Nyvalda styrelsen
 • Det bjöds på smörgås och jättegoda smörgåsar.
  Det bjöds på smörgås och jättegoda smörgåsar.
 • Mats Melbin skötte ordförandeskapet för årsstämman förtjänstfullt.
  Mats Melbin skötte ordförandeskapet för årsstämman förtjänstfullt.
 • Elsa Persson hjälpte t ill att ordna ett fin fika.
  Elsa Persson hjälpte t ill att ordna ett fin fika.
 • Det var trångt och gemytligt i den fina konferenslokalen.
  Det var trångt och gemytligt i den fina konferenslokalen.

Välbesökt årsstämma

Brf Hamnkaptenens årsstämma hölls tisdag 16 maj för andra gången nästgårds, i Rådhuset Kontorshotell. Ordförande Sten Bylin hälsade de närvarande bostadsrättsinnehavarna varmt välkomna och uttryckte stor glädje över att så väldigt många slutit upp detta år. Det blev verkligen trångt och gemytligt i konferenslokalen.

Birgitta Johansson själv boende i Brf Hamnkaptenen är också ägare av Rådhuset Kontorshotell, och lät oss hålla årsstämman i den mycket smakfulla konferenslokalen i Rådhuset Kontorshotell. Årsstämmodeltagarna tycktes trivas väldigt bra i den fina miljön. Sten Bylin riktade i inledningen av årsstämman ett varmt tack till Birgitta att vi fick hålla årsmötet i hennes lokaler.

Absolut bästa läget i Örnsköldsvik

Ordförande Bylin lyfte fram att föreningen är en av de största bostadsrättsföreningarna i Örnsköldsvik och som förvaltar 67 st bostadsrätter vackert och centralt belägna. En artikel häromåret i ÖA slår fast att Brf Hamnkaptenen har "Absolut bästa läget"  i Örnsköldsvik och den bästa prisutvecklingen på bostadsrätterna det senaste åren. Läs mer här!

Publicerad 2023-05-16

Vi satsar på solceller

Brf Hamnkaptenens styrelse har beslutat installera solceller på carportstaket vid A-huset samt garagetaket. Totalt installeras 210 st solceller. Installationen kommer att utföras av Själevads el med Robin Nilsson som ansvarig.  ( Du ser honom på bilderna här invid ). Arbetet påbörjas under augusti månad i år och förhoppningen är att solcellerna skall producera 81 000 kWh/år. Investeringen bekostas med egna medel. Förhoppningsvis kommer investeringen att vara betald på 8-10 år och därefter ge goda årliga intäkter.

Publicerad 2023-05-16

Nu är det dags att sopa fram sanden under bilarna!

Torsdag 27 april kl. 07.00 kommer sopbilen, för att sopa vår innergård samt vid carporten och garaget på andra sidan Tullgatan. Viktigt är att alla då sopar fram sanden som ligger under och vid sidan av din bil, både på p-platsen med el och carports platsen. Sopa fram sanden en bra bit så att sopbilen lätt kommer åt att sopa bort det du sopar fram!

TACK FÖR ATT DU HJÄLPER OSS MED DETTA!

Styrelsen
Publicerad 2023-04-21

Cykelporten har fått elöppning.

Efter att tre el-cyklar stulits från cykelboden har styrelsen nu satt in elöppning på porten till cykelboden.  Förhoppningen är att ni som boende nu skall sluta glömma låsa porten när ni lämnar cykelboden. Det får helt enkelt inte förekomma att ni som boende lämnar cykelboden öppen, när ni tar ut er cykel.

 Lås därför även fortsättningsvis alltid cykelboden!
Publicerad 2023-04-18

Nya elcyklar stulna!

Nu är det tredje elcykeln som stjäls från Hamnkaptenen. Lena Sundin i B-huset och Ulf Häggström är de som nu förlorat sina nya el cyklar. Vet du något, eller sett något är du välkommen att ringa till Lena på 070-309 76 46. Av förståeliga skäl så är Lena  och Ulf irriterade över att boende lämnar cykelboden öppen! Det får helt enkelt inte förekomma att ni som boende lämnar cykelboden öppen när ni tar ut er cykel. Något som styrelsen uppmanat om vid ett flertal tillfällen tidigare. Det är ju värden för hundratusentals kronor som förvaras i cykelboden. Lås fortsättningsvis alltid cykelboden! Publicerad 2023-04-02

Styrelsen önskar er en skön och GLAD PÅSK

Styrelsen vill önska er alla en skön och varm Påskhelg!

 

Hjälp valberedningen 

Valberedningen med Monica Sjöblom och Gerth Mattebo är medlemmarnas instrument för att skapa och bibehålla en fungerande styrelse, som på ett kvalificerat och tryggt sätt kan hantera föreningens verksamhet framöver.

Vårt arbete pågår nu med att söka styrelserepresentanter i styrelsen.

Det är viktigt att vi får in nomineringar från er medlemmar, på personer som ni anser passande. Önskvärt är också att personen som nomineras är vidtalad.

Nomineringsblankett kommer att lämnas i era postfack.  Du kan även maila eller ringa till oss.

Vi behöver era förslag senast 3:e april!
PUBLICERAD 2023-03-23

Välkommen till oss Erik

Ordförande Sten Bylin och vice ordförande Britta Schönfeldt välkomnade Erik Palmquist som flyttat in på sjunde våningen i A-huset. Erik  som är 32 år övertog ICA Nära i Noraström av sin mor Anna 2015.  Mor Anna äger Torshallen i Järved och brodern är på väg att överta ICA i Bredbyn. En riktig ICA handlarfamilj!
- Jag trivs jättebra här i Hamnkaptenen, säger Erik som prisar vårt fantastiska läge och närheten till allt  här i Ö-vik.

PUBLICERAD 2023-03-23

Vi har bytt försäkringsbolag

Föreningen har bytt försäkringsbolag från Länsförsäkringar till DINA FÖRSÄKRINGAR. Vi har fått samma villkor som tidigare och Bostadsrättsförsäkringen finns kvar. Läs gärna mer här!
NYHET PUBLICERAD 2023-03-23

Ej till för parkering!

Styrelsen har fått bild och påpekande från boende, att det inte är tillåtet att ha bilen parkerad någon längre tid på denna plats. Platsen får användas enbart för på och avstigning samt för i och urlastning. Om du är boende använder du din egen p-plats och är du gäst så använder du någon av våra två gästparkeringar eller ställer bilen på Tullgatan.                                                                                           PUBLICERAD 2023-03-01

Du får inte ställa soporna så här!

Trots att styrelsen på hemsidan, och med e-post vid flera tillfällen informerat om att det inte är tillåtet att ställa avfall på golvet, där korgar finns för batterier etc. har någon boende gjort detta. Dessutom finns tydliga anslag uppsatta där det framgår att du som boende ej får ställa avfall där. Detta framgår även av föreningens ordningsföreskrifter.

På bilden här ovan ser du vad någon boende nyligen ställt på golvet, trots att detta ej är tillåtet. Sådana sopor måste man som boende själv ombesörja att det lämnas på MÅ återvinningsstation.

Därför måste styrelsen uppmana dig som ställt dessa sopor på golvet, att ta bort dem omgående, och ombesörja så de kommer till MÅ återvinning!

Styrelsen
PUBLICERAD 2023-01-14

Ändringar av bostadsrättslagen från 1 januari 2023

Alla bostadsrättsföreningar påverkas av ändringar i bostadsrättslagen. Dessa ändringar ska stärka skyddet för den som köper eller äger en bostadsrätt och även ge bostadsrättsföreningar effektivare möjlighet att agera mot otillåtna ändringar av bostadsrättslägenheter.

De ändringar som i praktiken kanske får störst betydelse för många bostadsrättshavare och föreningar är de som avser bostadsrättshavares ändring av sin lägenhet.

Liksom idag kommer bostadsrättshavare som vill göra vissa typer av ändringar av lägenheten behöva inhämta styrelsens tillstånd.

Listan på vilka ändringar som kräver styrelsens tillstånd preciseras och utökas. Bostadsrättsinnehavaren får inte utan styrelsens tillstånd i lägenheten utföra åtgärd som innefattar:

1. ingrepp i en bärande konstruktion, exempelvis i bärande innerväggar,

2. ändring av befintliga ledningar och/eller installation av nya ledningar för avlopp, värme, kyla, gas eller vatten.

3. annan väsentlig förändring av lägenheten.

Tillståndspliktiga ändringar som görs utan styrelsens tillstånd kommer framöver att utgöra grund för förverkande av bostadsrätten om inte rättelse sker på uppmaning av bostadsrättsföreningens styrelse.

Vill du veta mer om ändringar i bostadsrättslagen kan du vända dig till sekreteraren Sten Olov Andersson tfn. 070-535 27 64 i Brf Hamnkaptenens styrelse .

PUBLICERAD 2022-12-28

 

STOR ORO FÖR ELKOSTNADEN

Flera boende har hört av sig angående kostnaden för föreningens elförbrukning, med anledning av att man på nyheterna i dag aviserat att kostnaden för elen i morgon 12 dec. kommer att uppgå till 8 kr per kWh i södra Sverige.

Styrelsen kan lugna alla boende med att föreningen har ett treårigt elavtal tecknat, som gäller tom 31 december 2023. Således kommer samtliga boende i brf Hamnkaptenen inte att drabbas av någon högre elkostnad under 2023, än den kostnad som gällt/gäller under 2022. Nytt elavtal kommer att tecknas under hösten 2023. Försök dock ändå spara på elen som myndigheterna/Regeringen uppmanat till!

PUBLICERAD 2022-12-11

TREVLIGT ADVENTSMINGEL

Det blev ett trevligt och traditionsenligt advents mingel i B-huset advents lördagen den 26 november 2023. Det är alltid trevligt att få träffas och talas vid!

Trivsel kommittén med Mari-Anne Berggren, Ewa Nilsson, Ulf Häggström och Gunnar Sundin hade dukat upp med glögg, pepparkakor, godis samt julmust. Det blev en trevlig stund med möjlighet till goda samtal grannar emellan.

Vi framför ett varmt tack till Trivsel kommittén och önskar alla boende en fin och mysig adventstid.

PUBLICERAD 2022-11-28

MINDRE HÖJNING AV AVGIFTEN 

Styrelsen har beslutat höja hyresavgiften med 2 % för år 2023. Egentligen skulle höjningen behövt vara högre med anledning av att kostnaden för vatten och avlopp höjts med 8 %, sophämtningen med 10 % och återvinningen med 10 % etc. för 2023. Under 2023 får vi dessutom även stora kostnader för rensning av ventilationen i hus A och B samt målning av järnbalkar på våning 10, i både A och B husen. Styrelsen valde dock med anledning av föreningens f.n. goda ekonomi att ej höja hyresavgiften mer än 2 % för kommande år.
PUBLICERAD 2022-11-28

EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA FATTADE BESLUT OM NYA ANDELSTAL

Styrelseledamoten Elsa Persson gav en blomma till Birgitta Johnsson (som bor i Hamnkaptenen som så vänligt lånade ut den mycket förnämliga lokalen i Rådhuset. Mången tack Birgitta!

Deltagarna i årsstämman tog del av informationen och ställde frågor samt beslutade anta styrelsens förslag till andelstal.

Sten Bylin valdes att leda den extra årsstämman.

Redovisningen som gavs kunde följas på den stora bildskärmen.

Styrelseledamoten Elsa Persson höll ordning på närvaron.

Årsstämmodeltagare i glatt samspråk med Sten Olov Andersson

Ulf Häggström i samspråk med Sten Bylin och Sten Olov Andersson.

Sten gav en redogörelse för hur andelstalen räknas ut och fastställs.

Medlemmarna i Brf Hamnkaptenen samlades torsdag 26 oktober 2022 till extra föreningsstämma, med anledning av att förslag till nya andelstal från styrelsen förelåg, eftersom fem bostadsrättsinnehavare valt att betala in sitt kapitaltillskott.

Sten Bylin valdes att leda den extra årsstämman och Sten Olov Andersson valdes till sekreterare.

Sten Bylin presenterade förslag till nya andelstal, och gick t igenom hur de nya andelstalen beräknats. Stämman beslutade i full enighet att fastställa styrelsens föreslag till nya andelstal enligt utsänt förslag. En blomma överräcktes till Birgitta Johnsson som lånade ut sin förnämliga lokal i Rådhuset. Tack Birgitta!

PUBLICERAD 2022-10-28

Sten Bylins presentation

Fastställda andelstal

Protokoll vid Extra föreningsstämma

Viktig information om din tv-tjänst och de kanaler som försvunnit!

Telia har försökt in i det sista men har tyvärr inte fått nytt avtal med deras TV-leverantör Viaplay Group. Det innebär att Telia inte längre får sända deras TV-innehåll från och med den 1 oktober. Telia meddelar att deras dörr står öppen om Viaplay vill diskutera igen. Telia har istället maxat alla tv-paket med nytt attraktivt innehåll som många efterfrågat. Telia har även prissänkt flera sportpaket och fortsätter hela tiden att se över vad man mer kan erbjuda.


LÄS MER HÄR : https://www.telia.se/privat/tv/edr/information-om-din-tv-tjanst

PUBLICERAD 2022-10-25

NATURENS KRAFTER - SVAMP TRYCKER SÖNDER ASFALT!

Fick denna bild av Torbjörn Mattebo på svamp som växt upp genom asfalten under hans bil på parkeringen vid A-huset.

- Man kan inte nog förundra sig över vilken kraft dessa svampar har, säger ordförande Sten Bylin som berättar att svamparna nu är borttagna och ny asfalt pålagt igen.

- Förhoppningsvis så slipper vi att dessa svampar fortsätter trycka sönder asfalten, säger Sten som berättar att föreningen har haft samma fenomen på annan plats tidigare, men att efter "giftbehandling" så blev vi då av med problemet.

PUBLICERAD 2022-10-24

Tänk på att inte störa dina grannar!

Jag fick som ordförande härom dagen följande e-post från en boende:

Vi störs av en radio som går i gång före kl. 05:00 på morgonen med P1 och ”Nyheter från Ekot” på hög volym. Plinget som börjar och avslutar nyhets uppläsningen hörs tydligt och rösten på nyhetsuppläsaren rösterna hörs rätt så väl om än inte så att man kan uppfatta vad som sägs.

Dessutom så är det någon som kör tvättmaskin och tumlare till långt in på natten och även före 06:00. Det blir ett dovt störande ljud när maskinen centrifugerar vilket påverkar vår nattro.

Föreningens ordningsregler säger:

Nattro mellan 22:00 och 06:00

För att fastigheten ska präglas av nattro mellan 22:00 och 06:00 får inte TV, radio, musikanläggning och annan utrustning som exempelvis borrmaskin, tvättmaskin och torktumlare användas så att dina grannar störs. Tänk särskilt på detta när dina fönster och/eller balkongdörr är öppna.

PUBLICERAD 2022-10-19äshär föreningens ordningsregler om vad som gäller!

Så här får det inte se ut!

PUBLICERAD 2022-10-19

I dag blev jag som ordförande kontaktad av Ethel Mattebo som sände mig en bild, samt reagerade på hur någon boende lämnat el- avfall, dator etc. under lådorna för lampor och batterier. Ethel uttryckte ( Jag fick nämna hennes namn ) att det var mycket trist att boende inte respekterar anslaget som säger att man själv måste åka med sådant el avfall till Må Återvinningscentral. Ethel ville att jag skulle informera om detta på hemsidan.

Ethel har självklart helt rätt! Följande gäller:

1. Endast små lampor och batterier får lämnas i de blå lådorna.

2. Annat el-avfall etc. får ej placeras där.

3. Man måste själv köra sådant avfall till Må Återvinnings- central.

4. Inget el-avfall får ställas på golvet!

Läs här anslaget ovanför de blå lådorna vad som gäller!

Bokhyllorna i  A och B huset


Britta Schönfeldt som är "biblioteksansvarig" meddelar att:

-Vi kommer att gallra ut böcker ur båda våra bibliotek i A och B-huset. De böcker vi rensat ut kommer därefter att skänkas bort till Second Hand. Vi måste göra så regelbundet eftersom det annars blir alldeles för trångt i bokhyllorna, och inga nya böcker kan fyllas på i dessa. Har du några böcker liggande där hemma, som du vill dela med övriga boende i vår förening så fyll då gärna på i hyllorna i vårt bibliotek, men lägg dem inte gärna ovanpå bokhyllorna! Ta i stället bort någon bok

Vill du kvar din bok som du lämnat i biblioteket måste du nu hämta den senast 1 november 2022.

OBS! Fortsättningsvis kommer utgallring ske regelbundet vilket innebär att du ej sätter någon bok i våra bibliotek som inte kan utgallras! Vi är också tacksamma att du inte ställer uppslagsverk eller kokböcker i bokhyllorna.

Styrelsen

Brf Hamnkaptenen

PUBLICERAD 2022-10-10

Hjälp oss få bättre plats i cykelboden!

Som ni ser är det alldeles för trångt.

För att ge mer plats vill vi att du som inte använder cykeln hänger upp den eller säljer den!

Genom att hänga upp cyckeln skapas mer plats.

Hjälp oss att få bättre ordning och plats, genom att hänga upp cykeln i taket eller sälja den.

Boende har framfört synpunkter på att det är för många cyklar i cykel boden som ej används, eller åtminstone används väldigt sällan. Det blivit väldigt trångt och ont om plats . För att få bättre plats i cykel boden har vi satt upp tretton krokar i taket, för att du skall kunna hänga upp din cykel om du använder den sällan eller aldrig.

Häng gärna upp din cykel!

Därför skulle styrelsen vilja att du som sällan använder din cykel hänger upp den i taket eller säljer den! Om du har svårt med detta så hör av dig till Elsa så hjälper hon dig. Det finns tretton st lediga krokar att hänga upp cykeln på. STYRELSEN VILL ATT DU HJÄLPER OSS ATT FÅ BÄTTRE PLATS SENAST NÄSTA VECKAN! Om de behövs fler krokar så tala med Elsa Persson så ordnar hon det!

PUBLICERAD 2022-09-08

Välkommen Inger!

Ordförande Sten Bylin och vice ordförande Britta Schönfeldt besökte nyinflyttade Inger Wisén Hässelbäck med en inflyttnings present. Inger
lämnade sin lägenhet på Söder i Stockholm under våren 2022 och flyttade till Tullgatan 4A. Inger kommer ursprungligen från Örnsköldsvik och äger en fastighet på Trysunda.
- Jag trivs redan jättebra och känner att jag verkligen kommit hem. Ö-vik är en fantastisk stad att leva och bo i, säger Inger som också lovordar vår bostadsrättsförening. Inger som är pensionär har arbetat som psykolog med inriktning mot barn inom socialtjänsten i Stockholm. På bilden ser du Britta Schönfeldt överlämna inflyttnings gåvan.

 PUBLICERAD 2022-09-01

Kontrollera din brandvarnare!

Vi går mot mörkare tider då vi gärna tänder ljus för att det skall bli mysigt hemma . Föreningens brandskydds ansvariga vill nu sända en uppmaning till er alla.

- Se till att kontrollera att era brandvarnare verkligen fungerar vid kontroll och byt gärna ut befintligt batteri mot ett 10-årsbatteri. Dessa finns att köpa i affären.

Få hjälp att kontrollera och byta batteri!

Ringer du Britta Schönfeldt på 070-655 54 34 så hjälper hon dig att kontrollera om brandvarnaren fungerar och byta batteri.

NYHET PUBLICERAD 2022-08-30

 

Välkommen Ingela!

Ordförande Sten Bylin och vice ordförande Britta Schönfeldt besökte nyinflyttade Ingela Eriksson med en inflyttnings present. Ingela Eriksson lämnade sitt hus i Kramfors och flyttade under våren till Tullgatan 4B på våning nio.

- Jag trivs redan jättebra och jag lovordar den fantastiska utsikten som jag har mot Ö-viks fjärden och hamnen.

Helena arbetar som undersköterska inom hemvården i Ö-vik.På bilden ser du Britta Schönfeldt överlämna en inflyttnings gåva.

 PUBLICERAD 2022-06-17

Välbesökt årsstämma 19 maj 2022

Intresserade årsstämmodeltagare.

Så här glad var Lena Sundin över att ha valts in i Brf Hamnkaptenens styrelse.

Så såg det ut när man tittade ut genom Rådhusets stora panoramafönster. Vi var således nästgårds.

Kaffet dracks i Rådshusets fina kaffekoppar.

Britta tackar Birgitta Johansson för att hon upplåtit sina fina lokaler alldeles invid Brf Hamnkaptenen.

Sten Olov Andersson hade en gedigen genomgång av elbilssatsningen.

Vice ordförande Britta Schönfeldt överräckte blommor till Per Nordgren samt Gerth Mattebo för deras insats.

Britta Schönfeld, Elsa Persson och Ulf Häggström är värda ett STORT tack för att de ordnat fikas så föredömligt.

Gerth Mattebo hade en mycket bra genomgång av möjligheten att sänka sina boendekostnader genom att betala in "kapitaltillskottet".

Årsstämmopresidiet med ordf. Per Nordgren samt sekreterare Sten-Olov Andersson.

Monica Sjölund valberedningens ordförande hade lyckats ypperligt med sitt uppdrag att få till en styrelse för kommande år.

Det var fullt och gemytligt på Rådhusets konferenslokal.

Årsstämman hölls torsdag 19 maj 2022 för första gången nästgårds, i Rådhuset Kontorshotell. Birgitta Johansson boende i Brf Hamnkaptenen samt också ägare av Rådhuset Kontorshotell, lät oss hålla årsstämman i den smakfulla konferenslokalen i Rådhuset Kontorshotell. Årsstämmodeltagarna tycktes trivas väldigt bra i den mkt fina miljön. Sten Bylin riktade i inledningen av årsstämman ett varmt tack till Birgitta att vi fick hålla årsmötet i hennes lokaler.

Ordförande Sten Bylin hälsade de närvarande bostadsrätts-innehavarna välkomna och uttryckte tacksamhet över att så väldigt många slutit upp detta år. Det var trångt och gemytligt i konferenslokalen.

PUBLICERAD 2022-05-20

LÄS MER HÄR!

Styrelsen från vänster, Sten Olov Andersson, Ewa Nilsson, Elsa Persson, Sten Bylin, Britta Schönfeldt , Ulf Häggström och Lena Sundin. Saknas på bilden gör Peter Johansson.

Nya styrelsen

 NYHET PUBLICERAD 2022-06-17 

Brf Hamnkaptenens styrelse hade sitt första gemytliga sammanträde för hösten, samtidigt som man konstituerade sig. Ordförande Sten Bylin fick vid sin sida Britta Schönfeldt som vice ordförande och Stel Olov Andersson samt Elsa Persson som sekreterare. I övrigt fick samtliga ledamöter olika ansvars uppdrag inom föreningen.

-Det känns väldigt bra med en sådan ansvarsfull och kompetent styrelse, sa ordförande Sten Bylin.

PUBLICERAD 2022-05-20

Klicka här så kommer du till styrelsens kontaktuppgifter.

 • Ulf Häggström var nöjd över att så många slutit upp.
  Ulf Häggström var nöjd över att så många slutit upp.
 • Här plockas medhavda glas och tallrikar upp!
  Här plockas medhavda glas och tallrikar upp!
 • Gunnar Sundin ser väldigt nöjd ut med grillningen!
  Gunnar Sundin ser väldigt nöjd ut med grillningen!
 • Ordföranden i trivsel kommittén Mari-Anne Berggren välkomnade alla till festen.
  Ordföranden i trivsel kommittén Mari-Anne Berggren välkomnade alla till festen.
 • Grillspetten var verkligen läckra!
  Grillspetten var verkligen läckra!
 • Ewa Nilsson, Ann-Marie Berggren, Ulf Häggström och Gunnar Svensson hade verkligen ordnat en trevlig
  Ewa Nilsson, Ann-Marie Berggren, Ulf Häggström och Gunnar Svensson hade verkligen ordnat en trevlig
 • Gemytligt samtal blev det verkligen .runt borden.
  Gemytligt samtal blev det verkligen .runt borden.
 • Det var trångt och gemytligt runt borden.
  Det var trångt och gemytligt runt borden.

Trevlig grillfest

Brf Hamnkaptenens trivsel kommitté inbjöd alla medlemmar med respektive till en mysig och trevlig grillfest onsdag den 17 augusti med grillspett, grönsaks spett samt potatissallad.

Trivsel kommittén med Mari-Anne Berggren, Gunnar Sundin, Ewa Nilsson och Ulf Häggström hade verkligen ordnat det fint för oss i Carporten vid A-huset.

- Jag välkomnar er alla, och hoppas ni skall få en trevlig kväll tillsammans, sade ordföranden i trivsel kommittén Mari-Anne Berggren.

Drygt 60 personer hade hörsammat inbjudan och bidrog till att göra kvällen både trevlig och gemytlig.

 PUBLICERAD 2022-08-17

Laddaren måste aktiveras om den skall användas!

Någon boende har använt installerad laddare utan att den varit aktiverad. Gör man det, låses kabeln fast och man kommer inte att själv att kunna avlägsna ladd kabeln!

Laddaren får således ej användas innan man fått laddaren aktiverad. Har du frågor rörande laddaren skall du ta kontakt med Ulf Häggström 070-292 08 79 .

Vill du börja använda laddaren?

Vill du börja använda laddaren kontaktar du Ulf Häggström. Kostnaden är endast 220 kr månaden + förbrukningen av el vilket utgör 1 kr + moms per kWh timme.

Styrelsen
PUBLICERAD 2022-08-05

Tack Torben Åström och välkommen Tomas Sjödin

Torben Åström (till höger) går i pension den 10 juli och slutar därmed sitt jobb hos Castor som fastighetsskötare för våra fastigheter Tullgatan 4A och 4B. Vi vill framföra ett varmt tack till Torben för det arbete han nedlagt för föreningen. Måndag den 11 juli tillträder Tomas Sjödin (till vänster) arbetet som fastighetsskötare. Tomas har en mångårig erfarenhet som teknisk ansvarig och fastighetsskötare på Hägges AB och TF Fastighetsservice. Vi välkomnar honom varmt som fastighets ansvarig för Brf Hamnkaptenen och önskar honom all lycka till i arbetet.

Kontakt med Tomas

Du når Tomas på tfn. 0660-14 000 eller via Castors växel, tel. 060–12 80 00, vardagar mellan kl. 8.00–17.00. Föreningen är också ansluten till dygnet runt jour. Denna tjänst skall bara användas vid akuta situationer, och då inte felet kan avhjälpas under ordinarie arbetstid kl. 08.00-17.00. Du ringer då tfn. 073-270 05 31.

Styrelsen

PUBLICERAD 2022-06-23

Förslagslåda en möjlighet att påverka.

För att underlätta för dig som boende har styrelsen beslutat sätta upp en förslagslåda i hus A och B. Lämna gärna synpunkter och förslag i förslagslådan till Brf Hamnkaptenens styrelse, rörande frågor och förbättringar som du önskar att styrelsen skall ta upp till behandling.

När styrelse behandlat ditt ärende kommer du att få besked om styrelsens beslut.

OBS! För att styrelsen skall kunna ta upp ditt ärende måste det vara undertecknat med ditt namn, telefonnummer samt lägenhetsnummer!

Förslagslådan i hus A och B kommer inom kort att placeras vid anslagstavlan i respektive entré.

 

Glöm inte att låsa dörren i cyckelboden!

Boende har uppmärksammat styrelsen på att man vid ett flertal tillfällen kommit till cykelmoden när dörren varit olåst. Cyklarna betingar ju ett stort värde, och därför är det viktigt att du när du lämnar cyckelboden också ser till att dörren är låst.
VAR DÄRFÖR NOGA MED ATT LÅSA !

VIKTIG BRAND- OCH SÄKERHETSINFORMATION

På förekommen anledning ber vi att få upprepa vad som gäller beträffande information från Räddningstjänsten och brandskyddet.

TRAPPHUS OCH LÄGENHETSENTRÉER

Enligt rådande brand skyddsregler får inga föremål typ skor, barnvagnar, lyktor, mattor, sopor och dylikt placeras utanför lägenhetsdörrar eller i trapphus! Med en massa "prylar" i vägen hindras även de som ansvarar för städningen i sitt arbete! Om detta inte respekteras kommer dina föremål att flyttas till förrådet genast för avhämtning!

Om vi hjälps åt med detta så underlättar vi för personalen som städar och för räddningstjänsten vid en ev. sjuktransport.

Klicka här nedan så får du dokumentet så att du kan komplettera din Bostadsrätts pärm.

Informationen har även lagts i samtliga boendes postfack!

Vänligen

Styrelsen Brf Hamnkaptenen

INFORMATION OM FÖRENINGENS HJÄRTSTARTARE

Föreningen har tre  hjärtstartare som finns att tillgå om någon skulle drabbas av problem med hjärtat. Hjärtstartaren finns placerad  i entréerna i både hus A och B samt på gaveln av garage längan som finns på andra sidan Tullgatan 4A . Händer något så är det enbart att hämta hjärtstartaren där. Under DOKUMENT på Hamnkaptenens hemsida finns nu inlagt bruksanvisning om hur hjärtstartaren fungerar och skall användas. Läs gärna igenom Bruksanvisningen noggrant och skriv ut och spara den i din bostads pärm. Om du inte har möjlighet att skriva ut Bruksanvisningen så kan du vända dig till Britta Schönfeldt så ombesörjer hon att du får Bruksanvisningen i papper.