Föreningen debiterar för elbilsladdning

Föreningen har monterat individuella elmätare för varje nyttjad laddningspunkt. På så sätt kan föreningen själv mäta och debitera användarna för den el som respektive förbrukar. Kostnad för nyttjande av laddbox består av två delar,        

- Elförbrukningen per kWh debiteras utifrån avtalat elpris per kWh.

- Parkeringsavgiften utgör 220 kr per månad för de p-platser som nyttjar laddbox. 50 kr avgår då man ej använder p-platsens el.

Bostadsrättsföreningens styrelse bestämmer kostnaden per kWh från gällande elavtal och har möjlighet att ändra priset vid behov.