BRANDSKYDD - VMA-SIGNALEN

Här kan du som boende läsa om vad som gäller beträffande information från Räddningstjänsten om brandskyddet.
Vi rekommenderar att du skriver ut de dokumenten som finns här nedan.

TRAPPHUS OCH LÄGENHETSENTRÉER
Enligt rådande brandskydds regler får inga föremål typ skor, barnvagnar, lyktor, mattor, sopor och dylikt placeras utanför lägenhetsdörrar och förråd eller i trapphus! Dessa föremål kommer att flyttas till förrådet genast, för avhämtning om detta inte respekteras! De brandskydds ansvariga, Elsa Persson och Peter Johansson kontrollerar sex gånger per år samtliga våningsplan samt förråden i hus A och B så att ovanstående efterlevs.

Med "Prylar" i vägen hindras även de som ansvarar för städningen i sitt arbete!

Om vi hjälps åt med detta så underlättar vi för personalen som städar och för räddningstjänsten vid en eventuell sjuktransport.

Denna information har även tidigare lagts i samtliga boendes postfack! Dessutom finns den anslagen på anslagstavlorna i respektive entré.

Vänligen
Styrelsen Brf Hamnkaptenen