Hamnkapenen ritades av Kjell Gisterå

Idéskiss från 2009 ritad av arkitekten Kjell Gisterå på Gisteråstrand Arkitektur i Östersund

Kjell Gisterå på Gisteråsjöstrand Arkitektur AB i Östersund var den som ritade Hamnkaptenen. Arkitekten Kjell Gisterå inspirerades av det stora fartyget med sitt vita skrov och sin stora kommandobrygga, där man kan blicka ut mot horisonten.

Byggnaderna - enligt arkitekten - skall stå ståtligt och blicka ut och likt vaktposter vaka över fjärden. De övre runda fönstren skall förstärka den marina känslan.

Byggnaderna har en konstruktion med stålpelare och betongbjälklag. Fasaderna är av puts med nedre våningen av tegel. Den översta våningen som är något indragen har en mörkgrå fasadskiva av fibercement.

Vi som bor i de båda byggnaderna tycker att arkitekten Kjell verkligen lyckats med sina tankegångar och vi känner oss privilegierade som får bo här! Tack Kjell!


Det här är arkitekten Kjell Gisterå

Född i Brösarp på Österlen i Skåne. Arkitektexamen vid Chalmers Tekniska högskola 1984.

Anställningar som Arkitekt:
Jörgen Grönvik Arkitektkontor 1984-1988
HJS Arkitekter 1988-1991
Kjell Gisterå Arkitektkontor 1991-1999 (ägare)
Gisteråsjöstrand Arkitektur 1999-2018 (delägare)
Arkitekt Kjell Gisterå 2018 -

Kjell har närmare 35 års erfarenhet av nybyggnads- och ombyggnadsprojekt innefattande utredningar, förprojektering, detalj projektering och upprättande av förfrågningsunderlag .

Under perioden 1991-2018 har han tillsammans med sina medarbetare på kontoret deltagit i över 2500 projekt i varierande storlekar.
Kjell har ritat ett flertal flerbostadshus och villor i Jämtland främst i Östersund.
Han har även de senaste åren varit Arkitekt för Jämtlands Gymnasium Wargentins stora ombyggnad inom kvarteret Läroboken i Östersund.
Det senaste stora projektet har varit om- och tillbyggnaden av Östersunds Sporthall till en ändamålsenlig sportArena.

Byggnationerna åren 2009 - 2010

Bilderna i detta bildspel som är tagna av anställda på Peab som arbetade på bygget, har vi fått av arkitekt Kjell Gisterå som också godkänt att de publiceras på vår hemsida.