RENSNING AV VENTILATIONSKANALER OCH IMKANALER KOMMER ATT UTFÖRAS I ER LÄGENHET.

Hus A:
Måndag den 6/2 2023 kl. 7.15–14.30
Tisdag den 7/2 2023 kl. 7.15–14.30
Hus B:
Onsdag den 8/2 2023 kl. 7.15–14.30
Torsdag den 9/2 2023 kl. 7.15–14.30

För att kunna utföra detta arbete måste vi få tillgång till Er lägenhet.


På uppdrag av styrelsen för BRF Hamnkaptenen kommer vi utföra rensning och funktionskontroll av ventilationssystemet i hus A och B.

Förutom möjlighet att komma in i er lägenhet behöver vi också komma in i vissa förråd, på grund utav att det i dessa förråd finns ventilations luckor som skall rensas.

Vi önskar att ni öppnar upp ert förråd då så det är tillgängligt och öppet när arbetet skall utföras. Du som är berörd kommer få separat information om när detta skall ske!


I de fall ni inte är hemma vid rensnings tillfället, var vänlig fyll i nedanstående fullmakt och fäst den på ytterdörren,

så att vi får tillträde till lägenheten med huvudnyckel. Eller på annat sätt meddela oss hur vi får tillträde till er lägenhet.
Ordna med åtkomlighet:

T.ex. plocka bort kryddor i kryddhylla/kryddskåp för spiskåpa i kök,

fri åtkomst till ventiler i till exempel badrum/toa, förråd, klädkammare.

Rensningen är dels brand förebyggande, och dels nödvändig för att ventilationsanläggningen skall fungera tillfredställande.


Vid frågor kontakta vårt kontor på tfn 0660-700 50, telefontid 07.30-10.00, eller 070-672 37 01.


Ni kan nå skorstensfejaren Fredrik Johansson på tel. 070-672 37 05.


Frågor besvaras även av ordförande Sten Bylin på tel. 070–6642344
ÖVIKS SOTNINGSDISTRIKT AB

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _


FULLMAKT FÖR ÖVIKS SOTNINGSDISTRIKT AB


att utföra sotning och Ventilationsrensning med huvudnyckel i lägenhet nr …………………...


Hyresgästens namnteckning………………………………………….....….

OBS! DENNA INFORMATION KOMMER OCKSÅ ATT EN VECKA FÖRE ARBETETS UTFÖRANDE, LÄGGAS I TIDNINGSFACKET VID LÄGENHETSDÖRREN!