Välbesökt årsstämma

Brf Hamnkaptenens årsstämma hölls tisdag 16 maj för andra gången nästgårds, i Rådhuset Kontorshotell. Ordförande Sten Bylin hälsade de närvarande bostadsrättsinnehavarna varmt välkomna och uttryckte stor glädje över att så väldigt många slutit upp detta år. Det blev verkligen trångt och gemytligt i konferenslokalen.

Birgitta Johansson själv boende i Brf Hamnkaptenen samt också ägare av Rådhuset Kontorshotell, lät oss hålla årsstämman i den mycket smakfulla konferenslokalen i Rådhuset Kontorshotell. Årsstämmodeltagarna tycktes trivas väldigt bra i den ombonade miljön. Sten Bylin riktade i inledningen av årsstämman ett varmt tack till Birgitta att vi fick hålla årsmötet i hennes lokaler.

Absolut bästa läget i Örnsköldsvik

Ordförande Bylin lyfte fram att föreningen är en av de största bostadsrättsföreningarna i Örnsköldsvik som förvaltar 67 st bostadsrätter vackert och centralt belägna. En artikel häromåret i ÖA slår fast att Brf Hamnkaptenen har "Absolut bästa läget" i Örnsköldsvik och den bästa prisutvecklingen på bostadsrätterna det senaste åren.

Till ordförande för årsstämman valdes Mats Melbin och till sekreterare Sten Olov Andersson.

Genomgången av årsredovisningen som Sten Bylin gjorde visade att föreningen förvaltar värden till en summa av närmare 156 miljoner kronor. Föreningen har mycket god ekonomi . Under 2022 har Peab fortsatt att utföra garanti åtgärder i hus B, som åtgärdande av fönster, fasader och tak etc. utan kostnad för Brf Hamnkaptenen. Byggnaderna har därigenom fått helt nya och fräscha fasader mm.

Revisor Eeva-Riitta Salminen, BoRevision AB och internrevisor Lena Engblom Eriksson föreslog att styrelsen skulle beviljas ansvarsfrihet vilket också blev årsstämmans beslut.

Val av styrelse
Årsstämman valde en ny styrelse bestående av ordförande Sten Bylin, vice. ordf. Britta Schönfeldt, Peter Johansson, Elsa Persson och Sten Olov Andersson, med Ulf Häggström, Lena Sundin och Göran Andersson som suppleanter. Ewa Nilsson avtackades som suppleant.

Till internrevisorer valdes Lena Engblom Eriksson med Per Nordgren som suppleant. Till extern revisor valdes Eeva-Riitta Salminen, BoRevision AB .

Monica Sjöblom samt Gerth Mattebo avtackades som ledamöter i valberedningen . Ny valberedningen blev Fredrik Sjödin och Helena Gulliksson.

Stort förtroende
- Det känns som ett stort förtroende att få förnyat förtroende som ordförande för denna mycket fina bostadsrättsförening, sa Sten Bylin som varit boende i Hamnkaptenen sedan 2013 och ordförande sedan 2017.

Efter stämmans avslutande visade Karin Bergström från Örnsköldsviks guideförening gamla bilder från hamnen och berättade minnen från förr. Detta gjorde hon mycket bra!

Sekreteraren Sten Olov Andersson informerade om det beslut styrelsen fattat om sätta upp solceller på garagetaket samt carportstaket vid Tullgatan 4A. En investering som finansieras med egna medel och utförs av Själevads El.

Ordförande Sten Bylin informerade om de förbättringar som gjorts i cyckelboden för att undvika stölder.

Gundis Lundqvist reste sig upp och berömde styrelsens arbete och framförde ett varmt tack för allt gott arbete som utförs.

- Man är stolt över att bo i Brf Hamnkaptenen uttryckte Gundis, som också gav ordförande en stor kram.

Avslutningsvis framförde ordförande Sten Bylin ett varmt tack till Mats Melbin som föredömligt suttit som ordförande för stämman samt till Karin Bergström för hennes fina medverkan samt till Birgitta Johansson som upplåtit sin fina lokal. Vice ordförande Britta Schönfeldt överräckte blomsterbuketter.

Därefter bjöds på smörgås och en mkt god kaka. Ansvariga Britta Schönfeldt, Elsa Person, Ulf Häggström och Lena Sundin är värda ett stort tack för det arbete de nedlagt.