Välbesökt årsmöte i Rådhuset

Intresserade årsstämmodeltagare.

Årsstämmopresidiet med ordf. Per Nordgren samt sekreterare Sten-Olov Andersson.

Gerth Mattebo hade en mycket bra genomgång av möjligheten att sänka sina boendekostnader genom att betala in "kapitaltillskottet".

Det var fullt och gemytligt på Rådhusets konferenslokal.

Vice ordförande Britta Schönfeldt överräckte blommor till Per Nordgren samt Gerth Mattebo för deras insats.

Britta Schönfeld, Elsa Persson och Ulf Häggström är värda ett STORT tack för att de ordnat fikas så föredömligt.

Monica Sjölund valberedningens ordförande hade lyckats ypperligt med sitt uppdrag att få till en styrelse för kommande år.

Sten Olov Andersson hade en gedigen genomgång av elbilssatsningen.

Kaffet dracks i Rådshusets fina kaffekoppar.

Så såg det ut när man tittade ut genom Rådhusets stora panoramafönster.

Så här glad var Lena Sundin över att ha valts in i Brf Hamnkaptenens styrelse.

Britta tackar Birgitta Johansson för att hon upplåtit sina fina lokaler aldeles invid BBrf Hamnkaptenen.

Årsstämman hölls torsdag 19 maj för första gången nästgårds, i Rådhuset kontorshotell. Birgitta Johansson boende i Brf Hamnkaptenen samt också ägare av Rådhuset Kontorshotell, lät oss hålla årsstämman i den smakfulla konferenslokalen i Rådhuset Kontorshotell. Årsstämmodeltagarna tycktes trivas väldigt bra i den mkt fina miljön. Sten Bylin riktade i inledningen av årsstämman ett varmt tack till Birgitta att vi fick hålla årsmötet i hennes lokaler.


Ordförande Sten Bylin hälsade de närvarande bostadsrätts-innehavarna välkomna och uttryckte tacksamhet över att så väldigt många slutit upp detta år. Det var trångt och gemytligt i konferenslokalen.


Absolut bästa läget i Örnsköldsvik

Ordförande Bylin lyfte fram att föreningen är en av de största bostadsrättsföreningarna i Örnsköldsvik som förvaltar 67 st bostadsrätter vackert och centralt belägna. ÖA artikel slår också fast att Brf Hamnkaptenen har "Absolut bästa läget" i Örnsköldsvik och den bästa prisutvecklingen det senaste året.


Till ordförande för årsstämman valdes Per Nordgren och till sekreterare Sten Olov Andersson.


Genomgången av årsredovisningen som Sten Bylin gjorde visade att föreningen förvaltar värden till en summa av drygt 156 miljoner kronor. Föreningen har mycket god ekonomi med låga skulder och hela 10 miljoner kronor i likvida medel för framtida behov. Under 2021 har Peab utfört garanti åtgärder i hus B, som åtgärdande av fönster, fasader och tak etc. utan kostnad för Brf Hamnkaptenen. Samma åtgärder utfördes av Peab i hus A under 2020 av Peab. Byggnaderna har därigenom fått helt nya och fräscha fasader mm.


Revisor Eeva-Riitta Salminen, BoRevision AB och internrevisor Lena Engblom Eriksson föreslog att styrelsen skulle beviljas ansvarsfrihet vilket också blev årsstämmans beslut.


Val av styrelse
Årsstämman valde en ny styrelse bestående av ordförande Sten Bylin, vice. ordf. Britta Schönfeldt, Peter Johansson, Elsa Persson och Sten Olov Andersson, med Ulf Häggström samt Ewa Nilsson som suppleanter. Det beslutades också att utöka suppleant platserna med ytterligare en ledamot. Lena Sundin valdes till suppleant.


Till internrevisorer valdes Lena Engblom Eriksson med Per Nordgren som suppleant. Till extern revisor valdes Eeva-Riitta Salminen, BoRevision AB . Valberedningen omvaldes med Monica Sjöblom ( Sammankallande ) samt Gerth Mattebo.


Stort förtroende
- Det känns som ett stort förtroende att få förnyat förtroende som ordförande för denna mycket fina bostadsrättsförening, sa Sten Bylin som varit boende i Hamnkaptenen sedan 2013.


Efter stämmans avslutande informerade Gerth Mattebo föredömligt om möjligheten att sänka sina boendekostnader genom att betala in det extra "kapitaltillskottet" till föreningen.


Sekreteraren Sten Olov Andersson informerade om den framtidssatsning föreningen gjort nu i maj månad.


Installation av laddboxar för 1,2 miljoner kronor
Naturvårdsverket har beviljat hela 50 % i bidrag för kalkylerad totalkostnad på 1 167 474 kr för installation av ny infrastruktur för att samtliga 71 parkeringsplatser skall kunna få laddboxar för elbilar och ladd hybrider. 44 laddboxar har installerat under maj månad.

Föreningens investeringskostnad blir totalt med installation av 44 laddplatser blir blir därmed 13 270 kr per laddplats.


Föreningen svarar för finansieringen av investeringskostnaden och avskrivningstiden sätts till 5 år.

Projektet "elbils laddning” har skötts föredömligt av företagen Solenergispecialisten AB och MR Entreprenad, båda hemmahörande i Örnsköldsvik.