Om vår miljö

Det är viktigt att vi i Brf Hamnkaptenen hjälps åt i vår miljöhantering i våra fastigheter. Hos oss källsorterar vi sopor och matavfall! Miva som sköter miljöfrågorna har en väldigt bra och informativ hemsida där man bl.a. skriver " Tänk om dina sopor inte hämtades. Tänk om din toalettspolning gick rätt ut i närmaste vattendrag. Eller tänk om det inte fanns vatten att spola med. Hur skulle din vardag och vårt samhälle se ut då?" På Miva jobbar man för att få vår vardag att fungera.

Här delger vi några handfasta tips som du som en miljömedveten boende i vår fina bostadsrättsförening kan bidra till en god miljö!