Bopärm

Vid inflyttning i lägenhet i Brf Hamnkaptenen skall du/ni som bostadsrättsinnehavare erhållit en Bopärm från föregående ägare av lägenheten, med information om vad som gäller för boendet, skötsel av lägenheten, föreningen etc.

Denna pärm skall överlämnas till nästkommande bostadsrättsinnehavare vid försäljning av lägenheten. För att underlätta för dig som boende har vi också här på hemsidan lagt in innehållet från respektive flik i Bopärmen här nedan, med de tillägg och kompletteringar som gjorts under åren från 2010. OBS! Det är således texten under respektive flik här på hemsidan som är gällande.

Det är styrelsens förhoppning att du/ni skall få nytta av denna "Digitala Bopärm". Numreringen i nedanstående innehållsförteckning överensstämmer med flik numreringen i din/er Bopärm, men flikarna 23 - 25 har tillkommit. Här finns hela Bopärmen eller respektive flik för nedladdning!

Innehållsförteckning

Ytterligare viktig information hittar du på vår hemsida under Dokument. Klicka här!