Välbesökt årsstämma


Brf Hamnkaptenens årsstämma hölls tisdag 15 maj för andra gången nästgårds, i Rådhuset Kontorshotell. Ordförande Sten Bylin hälsade de närvarande bostadsrättsinnehavarna varmt välkomna och uttryckte stor glädje över att så väldigt många slutit upp även detta år. Det blev  trångt och gemytligt i konferenslokalen.

-Det känns för styrelsen verkligen bra att ni sluter upp så manngrannt,sa Sten Bylin när han välkomnade alla.

Även detta år hölls årsstämman i Rådhuset Kontorshotell,  i den mycket smakfulla konferenslokalen. Årsstämmodeltagarna tycktes trivas väldigt bra i den ombonade miljön. 

Information om "Stadsdel 2030"

Årsstämman gästades av Sofia Westin, projektledare på kommunen för projektet "Stadsdel 2030" Det var verkligen intressant och givande att ta del av kommunens planering för en ny stadsdel som synes vara mycket välplanerad med spännande innehåll.

Till ordförande för årsstämman valdes Gerth Mattebo och till sekreterare Sten Olov Andersson.

Genomgången av årsredovisningen som ordförande Sten Bylin gjorde, visade att föreningen förvaltar värden till en summa av drygt 155 miljoner kronor. Föreningen har mycket god ekonomi . Under 2023 har föreningen också gjort en god insats för miljön genom att man bl.a. investerat i och satt upp 210 solceller.

- Det känns mycket bra att ha kunna gjort denna solcells satsning med egna medel, sa Sten Bylin som pekade på att satsningen också kommer att ge goda inkomster många år framöver. Ett tack riktades till Själevads El som utfört en mycket god solcells installation.

Revisor Eeva-Riitta Salminen, BoRevision AB och internrevisor Lena Engblom Eriksson föreslog att styrelsen skulle beviljas ansvarsfrihet vilket också blev årsstämmans beslut.

Val av styrelse
Årsstämman valde en ny styrelse bestående av ordförande Sten Bylin, vice. ordf. Britta Schönfeldt, Peter Johansson, Elsa Persson och Sten Olov Andersson, med Ulf Häggström, Lena Sundin och Anders Lindström som suppleanter. Göran Andersson avtackades som suppleant.

Till internrevisorer valdes Lena Engblom Eriksson med Per Nordgren som suppleant. Till extern revisor valdes Anna-Maria Kristiansson, BoRevision AB . Ny valberedningen blev Fredrik Sjödin och Helena Gulliksson.

Stort förtroende
- Det känns som ett stort förtroende att få  fortsätta som ordförande för denna mycket fina bostadsrättsförening, sa Sten Bylin som varit boende i Hamnkaptenen sedan 2013 och ordförande sedan 2017.
Ordförande Sten Bylin informerade om de förbättringar som gjorts i cyckelboden för att undvika stölder.

Gundis Lundqvist reste sig upp och berömde styrelsens arbete och framförde ett varmt tack för allt gott arbete som utförs och ett särskilt tack till den anonyme boende som hela vintern skottat bakom hennes bil.

- Man är stolt över att bo i Brf Hamnkaptenen uttryckte Gundis, som var tacksam för den hjälp hon fått.

Avslutningsvis framförde ordförande Sten Bylin ett varmt tack till Gerth Mattebo som föredömligt suttit som ordförande för stämman samt till Sofia Westin för hennes fina medverkan samt till Birgitta Johansson som upplåtit sin fina lokal. Vice ordförande Britta Schönfeldt överräckte blomsterbuketter.

Därefter bjöds på smörgås och en mkt god kaka. Ansvariga Britta Schönfeldt, Elsa Person, Ulf Häggström och Lena Sundin är värda ett stort tack för det arbete de nedlagt.